19 jul 2011

Mobiliteitsbudget: naar een geïntegreerde aanpakVlaams minister van
Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) kondigt een proefproject met een
mobiliteitsbudget aan in enkele bedrijven. Groen! juicht het
proefproject toe,
maar pleit voor een structurele samenwerking tussen het Vlaamse en
federale
niveau om zo echt werk te maken van een vergroening van het
woon-werkverkeer.
Dat kan door de geleidelijke invoering van een mobiliteitsbudget met een
aanpassing van de fiscale stimuli voor bedrijfswagens
.

“Het proefproject voor een mobiliteitsbudget in enkele bedrijven is een
eerste kleine stap. Pas wanneer de Vlaamse en de federale regering samenwerken,
kunnen we de ondersteuning voor woon-werkverkeer echt duurzaam hervormen: 
het kiezen voor openbaar vervoer en dus minder files en
milieuvervuiling wordt dan fiscaal beloond," menen Kamerlid
Kristof Calvo en Vlaams parlementslid Dirk Peeters.

Een mobiliteitsbudget geeft werknemers meer vrijheid om zelf te bepalen hoe
ze zich naar het werk verplaatsen. In principe kan de werknemer zo'n
mobiliteitsbudget vrij spenderen aan duurzame(re) mobiliteitsopties die verband
houden met het woon-werkverkeer: abonnementen openbaar vervoer, fietsvergoeding
voor de rit naar het station, eventuele parkingkosten voor wie toch eens met de
auto naar het werk gaat en een gelimiteerd budget om te tanken.

Voor Groen!-Kamerlid Kristof Calvo hoeven de Vlaamse en federale regering
niet te treuzelen met een dergelijke hervorming. “Nu er op federaal niveau
wellicht gesnoeid wordt in de fiscale stimuli voor bedrijfswagens, kan er
tegelijkertijd een positief groen alternatief worden uitgebouwd. Een systeem
waarbij elke werknemer beschikt over een bepaald budget, ongeacht loon,
woonplaats of vervoersmiddel is fiscaal eerlijker en stimuleert het rationele
gebruik van transportmiddelen,” aldus Calvo die in het voorjaar nog een
studiedag organiseerde over de mogelijkheden van een mobiliteitsbudget.

Vlaams parlementslid Dirk Peeters hoopt dat de Vlaamse regering zich
inschrijft in een samenwerking met het federale niveau. Zonder een
gecoördineerde aanpak met ook een belangrijke stem voor de sociale partners, kan
er nooit een veralgemeend mobiliteitsbudget komen. “Daar hebben de Vlaamse
werknemers niks bij te winnen. De Vlaamse en federale regering moeten zich
daarom rond de tafel zetten voor een geïntegreerde aanpak van het
woon-werkverkeer,” besluit Peeters.

Vlaams minister van
Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) kondigt een proefproject met een
mobiliteitsbudget aan in enkele bedrijven. Groen! juicht het
proefproject toe,
maar pleit voor een structurele samenwerking tussen het Vlaamse en
federale
niveau om zo echt werk te maken van een vergroening van het
woon-werkverkeer.
Dat kan door de geleidelijke invoering van een mobiliteitsbudget met een
aanpassing van de fiscale stimuli voor bedrijfswagens
.

“Het proefproject voor een mobiliteitsbudget in enkele bedrijven is een
eerste kleine stap. Pas wanneer de Vlaamse en de federale regering samenwerken,
kunnen we de ondersteuning voor woon-werkverkeer echt duurzaam hervormen: 
het kiezen voor openbaar vervoer en dus minder files en
milieuvervuiling wordt dan fiscaal beloond," menen Kamerlid
Kristof Calvo en Vlaams parlementslid Dirk Peeters.

Een mobiliteitsbudget geeft werknemers meer vrijheid om zelf te bepalen hoe
ze zich naar het werk verplaatsen. In principe kan de werknemer zo'n
mobiliteitsbudget vrij spenderen aan duurzame(re) mobiliteitsopties die verband
houden met het woon-werkverkeer: abonnementen openbaar vervoer, fietsvergoeding
voor de rit naar het station, eventuele parkingkosten voor wie toch eens met de
auto naar het werk gaat en een gelimiteerd budget om te tanken.

Voor Groen!-Kamerlid Kristof Calvo hoeven de Vlaamse en federale regering
niet te treuzelen met een dergelijke hervorming. “Nu er op federaal niveau
wellicht gesnoeid wordt in de fiscale stimuli voor bedrijfswagens, kan er
tegelijkertijd een positief groen alternatief worden uitgebouwd. Een systeem
waarbij elke werknemer beschikt over een bepaald budget, ongeacht loon,
woonplaats of vervoersmiddel is fiscaal eerlijker en stimuleert het rationele
gebruik van transportmiddelen,” aldus Calvo die in het voorjaar nog een
studiedag organiseerde over de mogelijkheden van een mobiliteitsbudget.

Vlaams parlementslid Dirk Peeters hoopt dat de Vlaamse regering zich
inschrijft in een samenwerking met het federale niveau. Zonder een
gecoördineerde aanpak met ook een belangrijke stem voor de sociale partners, kan
er nooit een veralgemeend mobiliteitsbudget komen. “Daar hebben de Vlaamse
werknemers niks bij te winnen. De Vlaamse en federale regering moeten zich
daarom rond de tafel zetten voor een geïntegreerde aanpak van het
woon-werkverkeer,” besluit Peeters.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.