06 feb 2013

Met pyromane minister en verdeelde regering is goed sociaal overleg onmogelijk

De voorbije 24 uur kreeg het Belgisch sociaal overlegmodel flinke klappen. De socialistische vakbond ABVV besloot het sociaal overleg tijdelijk op te schorten. “Het is geen goed nieuws dat werkgevers en werknemers het steeds moeilijker hebben om akkoorden te bereiken. Maar ook de regering moet zich bezinnen. Met de loonbevriezing, de indexaanpassing en het optreden van minister van Werk Monica De Coninck heeft de regering deze problemen zelf mee veroorzaakt”, meent Groen-Kamerlid Kristof Calvo.

Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) wil het reeds bereikte akkoord over de verdeling van de welvaartsenveloppe inzake uitkeringen maar niet valideren. Ze zou zelfs aan werkgeversorganisaties gevraagd hebben zich te verzetten tegen een lichte verhoging van de werkloosheidsuitkeringen. Binnen de regering bestaan immers verschillende visies bestaan over de verdeling van de welvaartsenveloppe.

“Door te talmen met het uitvoeren van deelakkoorden maakt De Coninck de onderhandelingen nog moeilijker. Ze gedraagt zich eerder als pyromane dan als een brandweervrouw. Een verdeelde regering is ook niet goed in het samenbrengen van sociale partners”, oordeelt Calvo.

Groen hoopt dat het sociaal overleg snel weer kan worden verder gezet. “Dan moeten de regering en alle sociale partners hun verantwoordelijkheid nemen. Van een sociaal overleg in duigen worden noch het bedrijfsleven noch de doorsnee werknemer beter van”, vervolgt Calvo.

Los van de concrete hangende dossiers is een denkoefening over het sociaal overleg op lange termijn waardevol. “Er moet weer een sfeer komen van vertrouwen en van gedeelde verantwoordelijkheden. Ook de inhoudelijke agenda van het sociaal overleg kan anders en breder: niet alleen over loonvorming en arbeidsomstandigheden”.

Groen diende eerder al een wetsvoorstel in om sociale partners ook rond de tafel te brengen voor doelstellingen inzake energie- en grondstoffengebruik, eveneens cruciale aspecten voor de competitiviteit van ons land.

De voorbije 24 uur kreeg het Belgisch sociaal overlegmodel flinke klappen. De socialistische vakbond ABVV besloot het sociaal overleg tijdelijk op te schorten. “Het is geen goed nieuws dat werkgevers en werknemers het steeds moeilijker hebben om akkoorden te bereiken. Maar ook de regering moet zich bezinnen. Met de loonbevriezing, de indexaanpassing en het optreden van minister van Werk Monica De Coninck heeft de regering deze problemen zelf mee veroorzaakt”, meent Groen-Kamerlid Kristof Calvo.

Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) wil het reeds bereikte akkoord over de verdeling van de welvaartsenveloppe inzake uitkeringen maar niet valideren. Ze zou zelfs aan werkgeversorganisaties gevraagd hebben zich te verzetten tegen een lichte verhoging van de werkloosheidsuitkeringen. Binnen de regering bestaan immers verschillende visies bestaan over de verdeling van de welvaartsenveloppe.

“Door te talmen met het uitvoeren van deelakkoorden maakt De Coninck de onderhandelingen nog moeilijker. Ze gedraagt zich eerder als pyromane dan als een brandweervrouw. Een verdeelde regering is ook niet goed in het samenbrengen van sociale partners”, oordeelt Calvo.

Groen hoopt dat het sociaal overleg snel weer kan worden verder gezet. “Dan moeten de regering en alle sociale partners hun verantwoordelijkheid nemen. Van een sociaal overleg in duigen worden noch het bedrijfsleven noch de doorsnee werknemer beter van”, vervolgt Calvo.

Los van de concrete hangende dossiers is een denkoefening over het sociaal overleg op lange termijn waardevol. “Er moet weer een sfeer komen van vertrouwen en van gedeelde verantwoordelijkheden. Ook de inhoudelijke agenda van het sociaal overleg kan anders en breder: niet alleen over loonvorming en arbeidsomstandigheden”.

Groen diende eerder al een wetsvoorstel in om sociale partners ook rond de tafel te brengen voor doelstellingen inzake energie- en grondstoffengebruik, eveneens cruciale aspecten voor de competitiviteit van ons land.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.