27 feb 2014

Mensen maken de stad

Onder de noemer ‘De mensen maken de stad’ viert
Mechelen dit jaar 50 jaar diversiteit. Het is immers een halve eeuw geleden dat
de eerste Marokkanen hun thuis vonden in Mechelen. Sindsdien kreeg de
diversiteit in onze stad een enorme boost en vandaag is Mechelen diverser dan
ooit. Vanaf deze lente zetten allerlei projecten de rijkdom van die diversiteit
in de kijker. Het themajaar gaat officieel van start met ‘FACE-IT’, een monumentaal
fotoproject in de binnenstad.

50
jaar geleden kende ons land een economische bloei. Die was zo groot dat er nood
was aan arbeidskrachten. De Belgische regering ging deze zoeken in Marokko en
Turkije. Dit heeft een enorme boost gegeven aan de diversiteit in Mechelen.
Daarom vieren we dit jaar dat Mechelen diverser is dan ooit.

Vier
mee!
De
campagne ‘De mensen maken de stad’ bestaat uit verscheidene lagen. Er zijn
enkele evenementiële hoogtepunten, zoals 21 september tijdens UiT zonder
uitlaat. Die dag zullen alle Mechelaars, zo divers mogelijk, op een feestelijke
manier worden samengebracht.

“De mensen maken de
stad wordt echt door heel veel mensen gemaakt. Het is een samenwerking van de
stad met vzw mmMechelen Feest, maar één waarbij vooral veel organisaties en
culturele spelers zijn betrokken. Ook in de feesten zal het thema duidelijk
terug komen. Niet alleen op Ottertrotter, maar ook op de andere festivals
willen we zeker dit jaar meer inzetten op diverse programmatie. Dit jaar kan
een mooie aanzet zijn om er de komende jaren blijvend werk van te maken”,
vertelt Kristof Calvo, voorzitter van mmMechelen Feest.

FACE-IT


‘De
mensen maken de stad’ gaat van start met FACE-IT. Dit fotoproject wil een
gezicht geven aan de diversiteit in Mechelen. Eind april verschijnt in de
binnenstad een monumentale foto-installatie met de portretten van 128
Mechelaars.

Hou www.mmMechelenfeest.be/demensenmakendestad binnenkort goed in het oog. De  themasite wordt doorheen het jaar geregeld
aangevuld met nieuws over ‘De mensen maken de stad’.


Onder de noemer ‘De mensen maken de stad’ viert
Mechelen dit jaar 50 jaar diversiteit. Het is immers een halve eeuw geleden dat
de eerste Marokkanen hun thuis vonden in Mechelen. Sindsdien kreeg de
diversiteit in onze stad een enorme boost en vandaag is Mechelen diverser dan
ooit. Vanaf deze lente zetten allerlei projecten de rijkdom van die diversiteit
in de kijker. Het themajaar gaat officieel van start met ‘FACE-IT’, een monumentaal
fotoproject in de binnenstad.

50
jaar geleden kende ons land een economische bloei. Die was zo groot dat er nood
was aan arbeidskrachten. De Belgische regering ging deze zoeken in Marokko en
Turkije. Dit heeft een enorme boost gegeven aan de diversiteit in Mechelen.
Daarom vieren we dit jaar dat Mechelen diverser is dan ooit.

Vier
mee!
De
campagne ‘De mensen maken de stad’ bestaat uit verscheidene lagen. Er zijn
enkele evenementiële hoogtepunten, zoals 21 september tijdens UiT zonder
uitlaat. Die dag zullen alle Mechelaars, zo divers mogelijk, op een feestelijke
manier worden samengebracht.

“De mensen maken de
stad wordt echt door heel veel mensen gemaakt. Het is een samenwerking van de
stad met vzw mmMechelen Feest, maar één waarbij vooral veel organisaties en
culturele spelers zijn betrokken. Ook in de feesten zal het thema duidelijk
terug komen. Niet alleen op Ottertrotter, maar ook op de andere festivals
willen we zeker dit jaar meer inzetten op diverse programmatie. Dit jaar kan
een mooie aanzet zijn om er de komende jaren blijvend werk van te maken”,
vertelt Kristof Calvo, voorzitter van mmMechelen Feest.

FACE-IT


‘De
mensen maken de stad’ gaat van start met FACE-IT. Dit fotoproject wil een
gezicht geven aan de diversiteit in Mechelen. Eind april verschijnt in de
binnenstad een monumentale foto-installatie met de portretten van 128
Mechelaars.

Hou www.mmMechelenfeest.be/demensenmakendestad binnenkort goed in het oog. De  themasite wordt doorheen het jaar geregeld
aangevuld met nieuws over ‘De mensen maken de stad’.


Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.