30 jun 2016

LuxLeaks: werk maken van betere bescherming van klokkenluidersEcolo-Groen reageert verontwaardigd op de veroordelingen voor de klokkenluiders van de zogenaamde LuxLeaks, Antoine Deltour en Raphaël Halet. “Dit is de omgekeerde wereld. De klokkenluiders worden snel bestraft, maar de echte boosdoeners, de fraudeurs en de betrokken grootbanken, worden amper vervolgd. Het wordt dringend tijd dat we op nationaal en Europees niveau werk maken van een betere wettelijke bescherming van klokkenluiders”, reageren Kristof Calvo (fractieleider Groen) en Georges Gilkinet (kamerlid Ecolo). Beide kamerleden zullen in de Kamer aandringen om de ambassadeur van Luxemburg te sommeren naar de bijzondere commissie Panama Papers.

In Luxemburg is het verdict gevallen in het proces rond het financiële schandaal LuxLeaks. Het feit dat de twee klokkenluiders schuldig werden bevonden en, zij het voorwaardelijk, gestraft werden, is voor Ecolo-Groen een erg fout precedent. “We zouden die mensen op onze blote knieën moeten bedanken. Maar in de praktijk worden zij sneller berecht dan al die fraudeurs”, stelt Calvo.

Ecolo-Groen werkt aan een voorstel om klokkenluiders en de betrokken journalisten beter te beschermen. “Wat ons betreft is die klokkenluiderbescherming een prioritaire aanbeveling die moet voortvloeien uit de bijzondere commissie Panama Papers. Daar waar de officiële instanties falen, kunnen klokkenluiders en onderzoeksjournalisten het verschil maken. Natuurlijk moet dat wettelijk allemaal correct zijn. Maar er kan geen twijfel zijn dat deze mensen het algemene belang voorop stelden in hun acties. Hen bestraffen voor hun acties is het omgekeerde van wat een rationeel rechterlijk systeem zou moeten doen“, besluit Calvo.

Ecolo-Groen reageert verontwaardigd op de veroordelingen voor de klokkenluiders van de zogenaamde LuxLeaks, Antoine Deltour en Raphaël Halet. “Dit is de omgekeerde wereld. De klokkenluiders worden snel bestraft, maar de echte boosdoeners, de fraudeurs en de betrokken grootbanken, worden amper vervolgd. Het wordt dringend tijd dat we op nationaal en Europees niveau werk maken van een betere wettelijke bescherming van klokkenluiders”, reageren Kristof Calvo (fractieleider Groen) en Georges Gilkinet (kamerlid Ecolo). Beide kamerleden zullen in de Kamer aandringen om de ambassadeur van Luxemburg te sommeren naar de bijzondere commissie Panama Papers.

In Luxemburg is het verdict gevallen in het proces rond het financiële schandaal LuxLeaks. Het feit dat de twee klokkenluiders schuldig werden bevonden en, zij het voorwaardelijk, gestraft werden, is voor Ecolo-Groen een erg fout precedent. “We zouden die mensen op onze blote knieën moeten bedanken. Maar in de praktijk worden zij sneller berecht dan al die fraudeurs”, stelt Calvo.

Ecolo-Groen werkt aan een voorstel om klokkenluiders en de betrokken journalisten beter te beschermen. “Wat ons betreft is die klokkenluiderbescherming een prioritaire aanbeveling die moet voortvloeien uit de bijzondere commissie Panama Papers. Daar waar de officiële instanties falen, kunnen klokkenluiders en onderzoeksjournalisten het verschil maken. Natuurlijk moet dat wettelijk allemaal correct zijn. Maar er kan geen twijfel zijn dat deze mensen het algemene belang voorop stelden in hun acties. Hen bestraffen voor hun acties is het omgekeerde van wat een rationeel rechterlijk systeem zou moeten doen“, besluit Calvo.DbZKluxleaks-antoine-deltour.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.