25 feb 2016

Kracht van de verandering dreigt kracht van achteruitgang te worden

“De kracht van de verandering dreigt voor heel wat landgenoten de kracht van de achteruitgang te worden. De mayonaise van de regering Michel pakt niet. Bij de begrotingscontrole is het tijd voor een RESET”. Dat besluit Ecolo-Groen na een uitgebreid sociaaleconomisch rapport van de eerste 500 dagen regering Michel I.

De voorbije week alleen al is er heel wat inkt gevloeid over de sociaaleconomische staat van ons land. De Nationale Bank waarschuwde voor het begrotingstekort en het Federaal Planbureau wees op de stijgende armoede. Ondertussen kibbelen N-VA en PS over het verschil tussen Di Rupo en Michel. Ecolo-Groen presenteert daarom nu een grondige analyse van het eerste volledige jaar regeringsbeleid. Voortaan zal de groene fractie dit jaarlijks doen.

25 indicatoren

Met een brede waaier aan indicatoren wordt een evaluatie gemaakt. De 25 indicatoren variëren van het begrotingssaldo over het beschikbaar inkomen tot de ecologische voetafdruk. Het evaluatierapport baseert zich helemaal op de meest recente cijfers van onder andere de Europese Commissie, het Planbureau, de Nationale Bank en Eurostat. Zo wordt de vraag beantwoord: hoe presteert deze regering echt op sociaaleconomisch vlak? Beter of slechter dan de regering Di Rupo?

“Op sommige vlakken boekten we het voorbije jaar vooruitgang, bijvoorbeeld inzake het ondernemersvertrouwen en het aantal starters. Maar de sociale ongelijkheid neemt wel toe en milieu is steeds meer de blinde vlek van het federale beleid. Reden tot euforie is er al helemaal niet. Het inkomen van mensen ligt nog altijd lager dan voor de economische crisis. De begroting raakt maar niet op orde en dus dreigen er nieuwe facturen voor gewone mensen”, vatten fractieleiders Kristof Calvo (Groen) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) samen.

Havenots

Door de lagere lasten op arbeid en de internationale conjuctuur worden meer jobs in de private sector gecreëerd dan voorheen. Indicatoren die duidelijk positief evolueren zijn het ondernemersvertrouwen en het aantal starters. Op internationaal vlak scoort België op dit vlak echter nog onvoldoende. Andere parameters zoals BBP-groei en het consumentenvertrouwen tonen een matig beeld.

Ecolo-Groen waarschuwt vooral een groeiende kloof tussen arm en rijk door het regeringsbeleid. “Dat zie je nu al in de cijfers: qua armoede doen we het niet goed, het aantal leefloners stijgt en de jeugdwerkloosheid vereist duidelijk meer aandacht. Na 500 dagen dreigt er steeds meer een kloof te groeien tussen haves en have nots”, aldus Calvo.

Milieu als blinde vlek

Het rapport kijkt verder dan de klassieke sociaaleconomische parameters. Ecolo-Groen is altijd al pleitbezorger geweest om veel actiever gebruik te maken van alternatieve economische indicatoren. Het rapport zoomt ook in op de resultaten inzake welzijn op het werk, mobiliteit, gezondheid, klimaat en energie. Ook die domeinen zijn erg bepalend, zowel economisch als sociaal, klinkt het.

Waar de indicatoren rood kleuren, is het milieuhoofdstuk. Fileleed, hernieuwbare energie, klimaatdoelstellingen, ecologische voetafdruk en luchtvervuiling: stuk voor stuk presteren we daarin slecht. “We waarschuwden er al voor bij het regeerakkoord. Deze regering heeft nul ambitie inzake milieu en klimaat. Het is de blinde vlek van de regering Michel. Resultaat: meer vervuiling, meer ziekte”, aldus Nollet.

Begrotingscontrole: RESET

Nollet en Calvo grijpen het rapport aan om al vooruit te kijken naar de nakende begrotingscontrole. Ecolo-Groen is extra bezorgd voor wat er nog zit aan te komen, nu de begrotingscijfers tegenvallen. Ondanks stevige besparingen geraakt de begroting maar niet op orde. Met deze regeringen dreigen er dan nieuwe facturen. Maar die ondermijnen natuurlijk ook het economisch weefsel. Er wordt amper nog geïnvesteerd.

“De OESO waarschuwde recent nog voor de negatieve gevolgen van de besparingspolitiek in Europa. Met de begrotingscontrole moet de regering één en ander durven bijsturen. Als je ziet hoe met Financiënminister Van Overtveldt de inkomsten uit fraudebestrijding terugvallen, is het duidelijk dat er meer aandacht moet gaan naar de inning van rechtvaardige fiscaliteit”, besluit Calvo.

 

Kristof Calvo (Groen)

Jean-Marc Nollet (Ecolo)

download hier het volledige rapport“De kracht van de verandering dreigt voor heel wat landgenoten de kracht van de achteruitgang te worden. De mayonaise van de regering Michel pakt niet. Bij de begrotingscontrole is het tijd voor een RESET”. Dat besluit Ecolo-Groen na een uitgebreid sociaaleconomisch rapport van de eerste 500 dagen regering Michel I.

De voorbije week alleen al is er heel wat inkt gevloeid over de sociaaleconomische staat van ons land. De Nationale Bank waarschuwde voor het begrotingstekort en het Federaal Planbureau wees op de stijgende armoede. Ondertussen kibbelen N-VA en PS over het verschil tussen Di Rupo en Michel. Ecolo-Groen presenteert daarom nu een grondige analyse van het eerste volledige jaar regeringsbeleid. Voortaan zal de groene fractie dit jaarlijks doen.

25 indicatoren

Met een brede waaier aan indicatoren wordt een evaluatie gemaakt. De 25 indicatoren variëren van het begrotingssaldo over het beschikbaar inkomen tot de ecologische voetafdruk. Het evaluatierapport baseert zich helemaal op de meest recente cijfers van onder andere de Europese Commissie, het Planbureau, de Nationale Bank en Eurostat. Zo wordt de vraag beantwoord: hoe presteert deze regering echt op sociaaleconomisch vlak? Beter of slechter dan de regering Di Rupo?

“Op sommige vlakken boekten we het voorbije jaar vooruitgang, bijvoorbeeld inzake het ondernemersvertrouwen en het aantal starters. Maar de sociale ongelijkheid neemt wel toe en milieu is steeds meer de blinde vlek van het federale beleid. Reden tot euforie is er al helemaal niet. Het inkomen van mensen ligt nog altijd lager dan voor de economische crisis. De begroting raakt maar niet op orde en dus dreigen er nieuwe facturen voor gewone mensen”, vatten fractieleiders Kristof Calvo (Groen) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) samen.

Havenots

Door de lagere lasten op arbeid en de internationale conjuctuur worden meer jobs in de private sector gecreëerd dan voorheen. Indicatoren die duidelijk positief evolueren zijn het ondernemersvertrouwen en het aantal starters. Op internationaal vlak scoort België op dit vlak echter nog onvoldoende. Andere parameters zoals BBP-groei en het consumentenvertrouwen tonen een matig beeld.

Ecolo-Groen waarschuwt vooral een groeiende kloof tussen arm en rijk door het regeringsbeleid. “Dat zie je nu al in de cijfers: qua armoede doen we het niet goed, het aantal leefloners stijgt en de jeugdwerkloosheid vereist duidelijk meer aandacht. Na 500 dagen dreigt er steeds meer een kloof te groeien tussen haves en have nots”, aldus Calvo.

Milieu als blinde vlek

Het rapport kijkt verder dan de klassieke sociaaleconomische parameters. Ecolo-Groen is altijd al pleitbezorger geweest om veel actiever gebruik te maken van alternatieve economische indicatoren. Het rapport zoomt ook in op de resultaten inzake welzijn op het werk, mobiliteit, gezondheid, klimaat en energie. Ook die domeinen zijn erg bepalend, zowel economisch als sociaal, klinkt het.

Waar de indicatoren rood kleuren, is het milieuhoofdstuk. Fileleed, hernieuwbare energie, klimaatdoelstellingen, ecologische voetafdruk en luchtvervuiling: stuk voor stuk presteren we daarin slecht. “We waarschuwden er al voor bij het regeerakkoord. Deze regering heeft nul ambitie inzake milieu en klimaat. Het is de blinde vlek van de regering Michel. Resultaat: meer vervuiling, meer ziekte”, aldus Nollet.

Begrotingscontrole: RESET

Nollet en Calvo grijpen het rapport aan om al vooruit te kijken naar de nakende begrotingscontrole. Ecolo-Groen is extra bezorgd voor wat er nog zit aan te komen, nu de begrotingscijfers tegenvallen. Ondanks stevige besparingen geraakt de begroting maar niet op orde. Met deze regeringen dreigen er dan nieuwe facturen. Maar die ondermijnen natuurlijk ook het economisch weefsel. Er wordt amper nog geïnvesteerd.

“De OESO waarschuwde recent nog voor de negatieve gevolgen van de besparingspolitiek in Europa. Met de begrotingscontrole moet de regering één en ander durven bijsturen. Als je ziet hoe met Financiënminister Van Overtveldt de inkomsten uit fraudebestrijding terugvallen, is het duidelijk dat er meer aandacht moet gaan naar de inning van rechtvaardige fiscaliteit”, besluit Calvo.

 

Kristof Calvo (Groen)

Jean-Marc Nollet (Ecolo)

download hier het volledige rapportltvGsoc-econ-financien.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.