07 dec 2010

Klimaatconferentie Cancun: de weg naar CO2-neutrale parlementen is vrijgemaakt


Op voorstel van Groen!-Kamerlid Kristof Calvo engageert de Interparlementaire Unie (IPU), de internationale koepelorganisatie van parlementsleden, zich voor een lagere voetafdruk van hun parlementen. Dat werd beslist op de bijeenkomst van de IPU tijdens de VN-klimaatconferentie in Cancun. Vertegenwoordigers van parlementen uit alle windstreken schaarden zich achter een amendement van Calvo met die opdracht. Het was de enige aanpassing aan de vooraf voorbereide tekst die op de noodzakelijke consensus kon rekenen. 

“We also urge parliaments to lead the way by reducing carbon footprint of the parliamentary institutions themselves”, klinkt het nu in de tekst. Groen!-Kamerlid Kristof Calvo reageert tevreden op de goedkeuring van zijn amendement: “De tekst ging over hoe het klimaatbeleid zou moeten verbeteren en hoe de parlementen dat kunnen promoten. Maar er was geen aandacht voor de voorbeeldfunctie van de parlementen zelf. Klimaatambitie bepleiten is maar geloofwaardig als de parlementsleden hun ambitie ook zelf tonen. De Interparlementaire Unie kan zorgen voor de uitwisseling van goede voorbeelden.”

Of alle parlement werkelijk aan hun voetafdruk zullen werken is natuurlijk afwachten. Het Belgisch parlement kan alvast zijn steentje bijdragen. “De Kamer kan nog vele inspanningen doen om de voetafdruk te verlagen. Er zijn in het verleden al enkele kleine stapjes gezet, maar er is bijvoorbeeld nog altijd geen dubbel glas in de bureaus van de Kamer. Ook het papiergebruik kunnen we nog gevoelig verminderen”, aldus Calvo.

Calvo zal via een brief aan Kamervoorzitter André Flahaut en aan de fractievoorzitters van alle democratische partijen vragen om samen te bekijken hoe de milieu-impact van de Kamerwerking gevoelig en stapsgewijs kan  worden verminderd tot CO2-neutraal. “Dat lijkt zeer ambitieus maar als het kan, moeten we ervoor gaan. En wie weet heeft België dan opeens het eerste CO2-neutrale parlement in de wereld. Dat zou een geweldige boost kunnen betekenen voor het klimaatbewustzijn in ons land,” besluit Calvo. 


Op voorstel van Groen!-Kamerlid Kristof Calvo engageert de Interparlementaire Unie (IPU), de internationale koepelorganisatie van parlementsleden, zich voor een lagere voetafdruk van hun parlementen. Dat werd beslist op de bijeenkomst van de IPU tijdens de VN-klimaatconferentie in Cancun. Vertegenwoordigers van parlementen uit alle windstreken schaarden zich achter een amendement van Calvo met die opdracht. Het was de enige aanpassing aan de vooraf voorbereide tekst die op de noodzakelijke consensus kon rekenen. 

“We also urge parliaments to lead the way by reducing carbon footprint of the parliamentary institutions themselves”, klinkt het nu in de tekst. Groen!-Kamerlid Kristof Calvo reageert tevreden op de goedkeuring van zijn amendement: “De tekst ging over hoe het klimaatbeleid zou moeten verbeteren en hoe de parlementen dat kunnen promoten. Maar er was geen aandacht voor de voorbeeldfunctie van de parlementen zelf. Klimaatambitie bepleiten is maar geloofwaardig als de parlementsleden hun ambitie ook zelf tonen. De Interparlementaire Unie kan zorgen voor de uitwisseling van goede voorbeelden.”

Of alle parlement werkelijk aan hun voetafdruk zullen werken is natuurlijk afwachten. Het Belgisch parlement kan alvast zijn steentje bijdragen. “De Kamer kan nog vele inspanningen doen om de voetafdruk te verlagen. Er zijn in het verleden al enkele kleine stapjes gezet, maar er is bijvoorbeeld nog altijd geen dubbel glas in de bureaus van de Kamer. Ook het papiergebruik kunnen we nog gevoelig verminderen”, aldus Calvo.

Calvo zal via een brief aan Kamervoorzitter André Flahaut en aan de fractievoorzitters van alle democratische partijen vragen om samen te bekijken hoe de milieu-impact van de Kamerwerking gevoelig en stapsgewijs kan  worden verminderd tot CO2-neutraal. “Dat lijkt zeer ambitieus maar als het kan, moeten we ervoor gaan. En wie weet heeft België dan opeens het eerste CO2-neutrale parlement in de wereld. Dat zou een geweldige boost kunnen betekenen voor het klimaatbewustzijn in ons land,” besluit Calvo. 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.