12 dec 2011

Klimaat vraagt meer actie

De 17e klimaattop van de Verenigde Naties is na een
recordlange vergadermarathon tot een overeenstemming gekomen. De 194 deelnemers
kwamen route en tijdpad voor een bindend klimaatakkoord overeen dat na 2020 in
werking treedt. Ondertussen zal het Kyoto-Protocol verlengd worden.
Groen!-Kamerlid Kristof Calvo, aanwezig in Durban, is tevreden met een aantal
deelbeslissingen, maar erkent tegelijk dat er opnieuw nog heel veel werk op de plank
ligt.
 
“De internationale gemeenschap wil de opwarming beperken tot
+2 graden Celsius. Die doelstelling zal niet gehaald worden met de akkoorden
die vandaag zijn bereikt. Het klimaat is met dit akkoord niet gered, maar de
onderhandelingen wel. En de klimaatonderhandelingen zijn nog steeds essentieel
om vooruitgang te boeken”, aldus Calvo.

De Europese Unie en België hebben zich in Durban getoond als
een speler die vooruitgang wil boeken en dat in samenwerking met de armste en
meest kwetsbare landen. Andere partijen hebben het ambitieniveau gevoelig
verminderd.“Terwijl Tuvalu onder de zeespiegel dreigt te verdwijnen,
droogterecords in de Hoorn van Afrika gebroken worden en de VS een toename ziet
van extreem weer met enorme schade laten sommige landen het belang van de grote
industrie zwaarder wegen,” aldus nog Calvo.

Meer internationale klimaatactie is dus nodig. Tegelijk
moeten België en de Europese Unie hun eigen doelstellingen verder aanscherpen
om zo ook mee de vergroening van de economie mogelijk te maken. Onder impuls
van Groen! stemde het federale parlement in met een resolutie voor minstens 30
procent minder CO2-uitstoot tegen 2020 in Europa. Vandaag legt Europa de lat op
20%.

 “De Kamer sprak al twee keer haar steun uit voor meer
Europese klimaatambitie. Ook het Waalse en Brusselse Gewest zijn voor. Maar de
Vlaamse regering wil voorlopig niet volgen en daar mag nu eindelijk eens
verandering inkomen. De 30%-doelstelling zal Europa geen windeieren leggen.
Groene investeringen kunnen leiden tot maar liefst 6 miljoen bijkomende jobs
tegen 2020”, aldus Calvo.De 17e klimaattop van de Verenigde Naties is na een
recordlange vergadermarathon tot een overeenstemming gekomen. De 194 deelnemers
kwamen route en tijdpad voor een bindend klimaatakkoord overeen dat na 2020 in
werking treedt. Ondertussen zal het Kyoto-Protocol verlengd worden.
Groen!-Kamerlid Kristof Calvo, aanwezig in Durban, is tevreden met een aantal
deelbeslissingen, maar erkent tegelijk dat er opnieuw nog heel veel werk op de plank
ligt.
 
“De internationale gemeenschap wil de opwarming beperken tot
+2 graden Celsius. Die doelstelling zal niet gehaald worden met de akkoorden
die vandaag zijn bereikt. Het klimaat is met dit akkoord niet gered, maar de
onderhandelingen wel. En de klimaatonderhandelingen zijn nog steeds essentieel
om vooruitgang te boeken”, aldus Calvo.

De Europese Unie en België hebben zich in Durban getoond als
een speler die vooruitgang wil boeken en dat in samenwerking met de armste en
meest kwetsbare landen. Andere partijen hebben het ambitieniveau gevoelig
verminderd.“Terwijl Tuvalu onder de zeespiegel dreigt te verdwijnen,
droogterecords in de Hoorn van Afrika gebroken worden en de VS een toename ziet
van extreem weer met enorme schade laten sommige landen het belang van de grote
industrie zwaarder wegen,” aldus nog Calvo.

Meer internationale klimaatactie is dus nodig. Tegelijk
moeten België en de Europese Unie hun eigen doelstellingen verder aanscherpen
om zo ook mee de vergroening van de economie mogelijk te maken. Onder impuls
van Groen! stemde het federale parlement in met een resolutie voor minstens 30
procent minder CO2-uitstoot tegen 2020 in Europa. Vandaag legt Europa de lat op
20%.

 “De Kamer sprak al twee keer haar steun uit voor meer
Europese klimaatambitie. Ook het Waalse en Brusselse Gewest zijn voor. Maar de
Vlaamse regering wil voorlopig niet volgen en daar mag nu eindelijk eens
verandering inkomen. De 30%-doelstelling zal Europa geen windeieren leggen.
Groene investeringen kunnen leiden tot maar liefst 6 miljoen bijkomende jobs
tegen 2020”, aldus Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.