16 jan 2018

Kernuitstap: uitstel is het slechtst mogelijke scenarioVolgens verschillende bronnen zou de regering de beslissing over de kernuitstap voor zich uitschuiven. De uiteindelijke beslissing zou dan uitgesteld worden naar 2021, en dus over de verkiezingen worden getild. “Dit uitstel is het slechtst mogelijke scenario, zowel voor de duurzaamheid als voor de betaalbaarheid van de energievoorziening. Als Michel hierin toegeeft aan De Wever, saboteert hij de kernuitstap, die vandaag net 15 jaar geleden werd gestemd. Er is nochtans een overgrote meerderheid in de kamer om de kernuitstap nu te bevestigen”, stelt Kristof Calvo, fractieleider Ecolo-Groen.

15 jaar geleden stemde de paarsgroene regering de wet op de kernuitstap. In 2015 werd die wet bevestigd, en werd de datum bepaald waarop elke kerncentrale gesloten zou worden, de laatste in 2025. Voorwaarde om de kerncentrales te kunnen sluiten, is voldoende investeringen in alternatieven. “Door de beslissing uit te stellen zou de regering opnieuw een negatief investeringsklimaat creëren voor hernieuwbare energie. Er is vooral snel nood aan duidelijkheid. Door voortdurend warm en koud te blazen over een definitieve kernuitstap, wordt het investeringsklimaat grondig verpest. Uitstel van de beslissing is dus het slechtst mogelijke scenario”, aldus Calvo.

Calvo hoopt dat de andere regeringspartijen alsnog bij hun standpunt zullen blijven, en wijst erop dat er in het parlement en in de samenleving voldoende steun is om voet bij stuk te houden. “Vandaag start in de Kamer de bespreking van onze resolutie met daarin de tekst van het Energiepact van de vier ministers. Die tekst gaat uit van een kernuitstap in 2025, en stimuleert investeringen in hernieuwbare energie. We hopen dat de coalitiepartners zich niet opnieuw laten gijzelen door N-VA. Enkel door een duidelijke beslissing zonder uitstel kunnen we zorgen voor een energievoorziening die veilig, duurzaam en betaalbaar is”, besluit Calvo

Volgens verschillende bronnen zou de regering de beslissing over de kernuitstap voor zich uitschuiven. De uiteindelijke beslissing zou dan uitgesteld worden naar 2021, en dus over de verkiezingen worden getild. “Dit uitstel is het slechtst mogelijke scenario, zowel voor de duurzaamheid als voor de betaalbaarheid van de energievoorziening. Als Michel hierin toegeeft aan De Wever, saboteert hij de kernuitstap, die vandaag net 15 jaar geleden werd gestemd. Er is nochtans een overgrote meerderheid in de kamer om de kernuitstap nu te bevestigen”, stelt Kristof Calvo, fractieleider Ecolo-Groen.

15 jaar geleden stemde de paarsgroene regering de wet op de kernuitstap. In 2015 werd die wet bevestigd, en werd de datum bepaald waarop elke kerncentrale gesloten zou worden, de laatste in 2025. Voorwaarde om de kerncentrales te kunnen sluiten, is voldoende investeringen in alternatieven. “Door de beslissing uit te stellen zou de regering opnieuw een negatief investeringsklimaat creëren voor hernieuwbare energie. Er is vooral snel nood aan duidelijkheid. Door voortdurend warm en koud te blazen over een definitieve kernuitstap, wordt het investeringsklimaat grondig verpest. Uitstel van de beslissing is dus het slechtst mogelijke scenario”, aldus Calvo.

Calvo hoopt dat de andere regeringspartijen alsnog bij hun standpunt zullen blijven, en wijst erop dat er in het parlement en in de samenleving voldoende steun is om voet bij stuk te houden. “Vandaag start in de Kamer de bespreking van onze resolutie met daarin de tekst van het Energiepact van de vier ministers. Die tekst gaat uit van een kernuitstap in 2025, en stimuleert investeringen in hernieuwbare energie. We hopen dat de coalitiepartners zich niet opnieuw laten gijzelen door N-VA. Enkel door een duidelijke beslissing zonder uitstel kunnen we zorgen voor een energievoorziening die veilig, duurzaam en betaalbaar is”, besluit Calvojv9EHuy_koeltorens_2007-05-01_14.57-267x200.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.