05 jul 2013

Kerndeal kernkabinet: te laat, te vaag en te gul

Een
jaar en een dag na de opmaak van het uitrustingsplan heeft staatssecretaris
voor Energie Melchior Wathelet (CDH) zijn collega’s in de regering eindelijk
kunnen overtuigen van enkele voorstellen uit dat plan. Groen, destijds al erg
kritisch voor het uitrustingsplan, begrijpt niet waarom Wathelet een jaar nodig
had voor dit resultaat. “De kerndeal is te laat, te vaag en te gul voor de
kernexploitanten”, vat Groen-Kamerlid Kristof Calvo het plan samen.

 

Calvo: “Het kernkabinet bevestigt de slechte punten van het akkoord van vorig
jaar, zoals de tienjarige levensduurverlenging van Tihange 1, een kernreactor
van bouwjaar 1975. Verder blijven er heel wat onduidelijkheden. Men is erg gul
met de winsten die Electrabel nog mag maken met Tihange 1 in de hoop dat de
exploitant het akkoord aanvaardt. En zelfs dat is nog niet zeker”.

 

Positieve punten zijn de aanzetten om te komen tot een beter vraagbeheer en
meer interconnectie. Maar dat weegt niet op tegen de negatieve elementen uit
het plan. Zo is en blijft de tienjarige levensduurverlenging van Tihange 1
problematisch. “Geen enkel rapport pleit voor een tienjarige
levensduurverlenging. Door deze oude reactor langer open te houden, fnuikt de
regering de uitrol van hernieuwbare energie en flexibele gascentrales, die men
dan wel noodgedwongen extra zal moeten subsidiëren”, aldus Calvo.

 

Er komt geen echte  terbeschikkingstelling  van de energie van
Tihange 1. “Wathelet maakt die constructie zo complex in de hoop dat niemand
het begrijpt, maar de essentie is relatief eenvoudig: Electrabel zal extra
winst boeken door de levensduurverlenging. De marges voor de uitbaters zijn
voldoende ruim. Wathelet hanteert bovendien een hogere productiekost dan
berekend door de CREG. De opbrengst van dit mechanisme zal bijgevolg beperkt
zijn. Toch wil men allerlei zaken mee financieren”.

 

Naast nog vele andere punten van kritiek betreurt Groen ten zeerste dat
andermaal geen aandacht wordt besteed aan het potentieel aan energiebesparing.Een grondige analyse van het uitrustingsplan van 4 juli 2012 vindt u hier.


Een
jaar en een dag na de opmaak van het uitrustingsplan heeft staatssecretaris
voor Energie Melchior Wathelet (CDH) zijn collega’s in de regering eindelijk
kunnen overtuigen van enkele voorstellen uit dat plan. Groen, destijds al erg
kritisch voor het uitrustingsplan, begrijpt niet waarom Wathelet een jaar nodig
had voor dit resultaat. “De kerndeal is te laat, te vaag en te gul voor de
kernexploitanten”, vat Groen-Kamerlid Kristof Calvo het plan samen.

 

Calvo: “Het kernkabinet bevestigt de slechte punten van het akkoord van vorig
jaar, zoals de tienjarige levensduurverlenging van Tihange 1, een kernreactor
van bouwjaar 1975. Verder blijven er heel wat onduidelijkheden. Men is erg gul
met de winsten die Electrabel nog mag maken met Tihange 1 in de hoop dat de
exploitant het akkoord aanvaardt. En zelfs dat is nog niet zeker”.

 

Positieve punten zijn de aanzetten om te komen tot een beter vraagbeheer en
meer interconnectie. Maar dat weegt niet op tegen de negatieve elementen uit
het plan. Zo is en blijft de tienjarige levensduurverlenging van Tihange 1
problematisch. “Geen enkel rapport pleit voor een tienjarige
levensduurverlenging. Door deze oude reactor langer open te houden, fnuikt de
regering de uitrol van hernieuwbare energie en flexibele gascentrales, die men
dan wel noodgedwongen extra zal moeten subsidiëren”, aldus Calvo.

 

Er komt geen echte  terbeschikkingstelling  van de energie van
Tihange 1. “Wathelet maakt die constructie zo complex in de hoop dat niemand
het begrijpt, maar de essentie is relatief eenvoudig: Electrabel zal extra
winst boeken door de levensduurverlenging. De marges voor de uitbaters zijn
voldoende ruim. Wathelet hanteert bovendien een hogere productiekost dan
berekend door de CREG. De opbrengst van dit mechanisme zal bijgevolg beperkt
zijn. Toch wil men allerlei zaken mee financieren”.

 

Naast nog vele andere punten van kritiek betreurt Groen ten zeerste dat
andermaal geen aandacht wordt besteed aan het potentieel aan energiebesparing.Een grondige analyse van het uitrustingsplan van 4 juli 2012 vindt u hier.


Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.