30 aug 2017

Kerncentrales langer openhouden? Kernenergie is het probleem, niet de oplossing.Ecolo-Groen betreurt de twijfel die opnieuw wordt gezaaid over de geplande kernuitstap in 2025. N-VA pleit er nu voor om de kernuitstap met 10 jaar uit te stellen. “Opnieuw probeert men de kernuitstap te saboteren door twijfel te zaaien. N-VA legt zo een hypotheek op onze toekomst. Kernenergie is het probleem, niet de oplossing. Waar blijft de energievisie van deze regering?” vraagt fractieleider Kristof Calvo zich af. Hij roept de bedrijven en regeringspartijen op zich te scharen in een klimaatvriendelijke, hernieuwbare energievisie.

Calvo vind het voorstel van N-VA om de kernuitstap met tien jaar uit te stellen helemaal fout. “Bij N-VA ontbreekt duidelijk elke visie op de toekomst van onze energievoorziening. Stokoude, versleten kerncentrales tien jaar langer openhouden is onveilig en allesbehalve duurzaam. Deze centrales hebben hun houdbaarheidsdatum al lang overschreden en zijn steeds minder zeker en veilig”, stelt Calvo.

Eerder al had het VBO ook al gepleit voor een vertraging van de kernuitstap. Calvo begrijpt de vraag naar duidelijkheid van het bedrijfsleven, maar roept hen net op om partner te zijn richting een duurzame en klimaatvriendelijke energievisie. “Om de klimaatdoelstellingen te halen hebben we het bedrijfsleven meer dan nodig. Dit is een unieke kans om samen een echte duurzame hervorming mogelijk te maken. Een energiepact met de focus op hernieuwbare energie en energiebesparing moet de basis leggen voor een zekere, betaalbare en duurzame energietoekomst. Tijd dat Michel 1 daar werk van maakt, in plaats van twijfel te zaaien”, besluit Calvo.

Ecolo-Groen betreurt de twijfel die opnieuw wordt gezaaid over de geplande kernuitstap in 2025. N-VA pleit er nu voor om de kernuitstap met 10 jaar uit te stellen. “Opnieuw probeert men de kernuitstap te saboteren door twijfel te zaaien. N-VA legt zo een hypotheek op onze toekomst. Kernenergie is het probleem, niet de oplossing. Waar blijft de energievisie van deze regering?” vraagt fractieleider Kristof Calvo zich af. Hij roept de bedrijven en regeringspartijen op zich te scharen in een klimaatvriendelijke, hernieuwbare energievisie.

Calvo vind het voorstel van N-VA om de kernuitstap met tien jaar uit te stellen helemaal fout. “Bij N-VA ontbreekt duidelijk elke visie op de toekomst van onze energievoorziening. Stokoude, versleten kerncentrales tien jaar langer openhouden is onveilig en allesbehalve duurzaam. Deze centrales hebben hun houdbaarheidsdatum al lang overschreden en zijn steeds minder zeker en veilig”, stelt Calvo.

Eerder al had het VBO ook al gepleit voor een vertraging van de kernuitstap. Calvo begrijpt de vraag naar duidelijkheid van het bedrijfsleven, maar roept hen net op om partner te zijn richting een duurzame en klimaatvriendelijke energievisie. “Om de klimaatdoelstellingen te halen hebben we het bedrijfsleven meer dan nodig. Dit is een unieke kans om samen een echte duurzame hervorming mogelijk te maken. Een energiepact met de focus op hernieuwbare energie en energiebesparing moet de basis leggen voor een zekere, betaalbare en duurzame energietoekomst. Tijd dat Michel 1 daar werk van maakt, in plaats van twijfel te zaaien”, besluit Calvo.6JjHKerncentrale_Doel-foto-arafi.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.