23 nov 2011

Kamercommissie gaat voor meer Europese klimaatambitie


De bijzondere commissie Klimaat en Duurzame ontwikkeling heeft woensdag een resolutie goedgekeurd met de aandachtspunten voor de klimaatconferentie in Durban. De resolutie pleit ondermeer voor een verhoogde Europese klimaatdoelstelling en een tweede verbintenisperiode in het kader van het Kyoto-protocol. Op MR, Vlaams Belang en N-VA na keurden alle fracties de resolutie goed.

De Kamer vraagt dat de Europese Unie ook zonder een globaal akkoord haar CO2-uitstoot met 30% vermindert tegen 2020. Ze deed dat ook al met in een resolutie in maart 2011. Kamerlid Kristof Calvo (Groen!) nam het initiatief voor deze resolutie. Hij reageert relatief tevreden. “Net zoals bij de VN-klimaatonderhandelingen zelf is het zoeken naar een compromis, maar het resultaat mag gezien worden. Het is een duidelijk pleidooi voor meer Europese klimaatambitie. Een verscherping van de Europese reductiedoelstelling zorgt voor de vergroening van onze economie en dus voor de creatie van groene jobs”.

Het federaal parlement schaart zich dus opnieuw achter een verhoogde Europese reductiedoelstelling. Ook het ontwerp van federaal regeerakkoord zou zich uitspreken voor de 30%-doelstelling. De Vlaamse regering staat nu echt voor de keuze of ze die doelstelling eindelijk wil onderschrijven. “Tot nu toe weigert Vlaams leefmilieuminister Joke Schauvliege (CD&V) het ambitieniveau op te krikken. Het klimaatconservatisme van de regering-Peeters blokkeert de Belgische positie en dat moet echt veranderen”, aldus Kristof Calvo.

België kan zich nu aansluiten bij Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken en Spanje. Zij spraken zich al eerder uit voor een hogere reductiedoelstelling. Meer Europese klimaatambitie heeft tal van voordelen: ecologisch, maar ook economisch en budgettair. De 30%-doelstelling zal Europa geen windeieren leggen. Groene investeringen kunnen leiden tot maar liefst 6 miljoen bijkomende jobs tegen 2020.

Aangezien de klimaatconferentie weldra van start gaat, zal de resolutie bij hoogdringendheid morgen behandeld worden in de plenaire vergadering. Dat verklaarde Kamervoorzitter André Flahaut (PS) na akkoord van de conferentie der voorzitters.


De bijzondere commissie Klimaat en Duurzame ontwikkeling heeft woensdag een resolutie goedgekeurd met de aandachtspunten voor de klimaatconferentie in Durban. De resolutie pleit ondermeer voor een verhoogde Europese klimaatdoelstelling en een tweede verbintenisperiode in het kader van het Kyoto-protocol. Op MR, Vlaams Belang en N-VA na keurden alle fracties de resolutie goed.

De Kamer vraagt dat de Europese Unie ook zonder een globaal akkoord haar CO2-uitstoot met 30% vermindert tegen 2020. Ze deed dat ook al met in een resolutie in maart 2011. Kamerlid Kristof Calvo (Groen!) nam het initiatief voor deze resolutie. Hij reageert relatief tevreden. “Net zoals bij de VN-klimaatonderhandelingen zelf is het zoeken naar een compromis, maar het resultaat mag gezien worden. Het is een duidelijk pleidooi voor meer Europese klimaatambitie. Een verscherping van de Europese reductiedoelstelling zorgt voor de vergroening van onze economie en dus voor de creatie van groene jobs”.

Het federaal parlement schaart zich dus opnieuw achter een verhoogde Europese reductiedoelstelling. Ook het ontwerp van federaal regeerakkoord zou zich uitspreken voor de 30%-doelstelling. De Vlaamse regering staat nu echt voor de keuze of ze die doelstelling eindelijk wil onderschrijven. “Tot nu toe weigert Vlaams leefmilieuminister Joke Schauvliege (CD&V) het ambitieniveau op te krikken. Het klimaatconservatisme van de regering-Peeters blokkeert de Belgische positie en dat moet echt veranderen”, aldus Kristof Calvo.

België kan zich nu aansluiten bij Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken en Spanje. Zij spraken zich al eerder uit voor een hogere reductiedoelstelling. Meer Europese klimaatambitie heeft tal van voordelen: ecologisch, maar ook economisch en budgettair. De 30%-doelstelling zal Europa geen windeieren leggen. Groene investeringen kunnen leiden tot maar liefst 6 miljoen bijkomende jobs tegen 2020.

Aangezien de klimaatconferentie weldra van start gaat, zal de resolutie bij hoogdringendheid morgen behandeld worden in de plenaire vergadering. Dat verklaarde Kamervoorzitter André Flahaut (PS) na akkoord van de conferentie der voorzitters.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.