14 okt 2013

Jongeren hebben geen boodschap aan ruziënde ministers

Van de 10.000 beloofde stageplaatsen voor jongeren zijn er nog 500 werkelijk gerealiseerd. Dat blijkt uit een antwoord van Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) op een vraag van Groen-Kamerlid Kristof Calvo. Over de oorzaak ruziet De Coninck met haar Vlaamse collega Phillipe Muyters (N-VA). “Een triest schouwspel krijgen we te zien: de jeugdwerkloosheid piekt en terwijl zijn de bevoegde ministers aan het zwartepieten. Werkzoekende jongeren hebben geen boodschap aan ruziënde ministers”, aldus Calvo.

Samen met Vlaams parlementslid Bjorn Rzoska stelt hij voor om van de stageplaatsen een prioriteit te maken tijdens het overleg inzake competiviteit van de verschillende regeringen in november. “De aanpak van de jeugdwerkloosheid is evenzeer een topic dat meer politieke aandacht verdient. De Vlaamse regering en Muyters lijken zich dat maar niet te realiseren. De stageplaatsen zijn geen wonderoplossing. Maar ze kunnen voor jongeren wel een opstapje betekenen. Het is een manier om ervaring op te doen, vaardigheden bij te schaven en kennis te maken met een bepaalde werkgever of sector”, aldus Rzoska.

Om de stageplaatsen te realiseren is het cruciaal dat het federale en het regionale niveau samen actie ondernemen. “Minister De Coninck heeft van de stageplaatsen een prioriteit gemaakt. De doelstelling van 10 000 is zeer ambitieus. Het zal niet evident zijn om deze inhaalbeweging op korte termijn te realiseren. Maar zeker is dat ze een flinke tand moet bijsteken om werkzoekende jongeren perspectief te geven. En dan zou stoppen met ruzie maken al een goed begin zijn”, besluit Calvo.Van de 10.000 beloofde stageplaatsen voor jongeren zijn er nog 500 werkelijk gerealiseerd. Dat blijkt uit een antwoord van Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) op een vraag van Groen-Kamerlid Kristof Calvo. Over de oorzaak ruziet De Coninck met haar Vlaamse collega Phillipe Muyters (N-VA). “Een triest schouwspel krijgen we te zien: de jeugdwerkloosheid piekt en terwijl zijn de bevoegde ministers aan het zwartepieten. Werkzoekende jongeren hebben geen boodschap aan ruziënde ministers”, aldus Calvo.

Samen met Vlaams parlementslid Bjorn Rzoska stelt hij voor om van de stageplaatsen een prioriteit te maken tijdens het overleg inzake competiviteit van de verschillende regeringen in november. “De aanpak van de jeugdwerkloosheid is evenzeer een topic dat meer politieke aandacht verdient. De Vlaamse regering en Muyters lijken zich dat maar niet te realiseren. De stageplaatsen zijn geen wonderoplossing. Maar ze kunnen voor jongeren wel een opstapje betekenen. Het is een manier om ervaring op te doen, vaardigheden bij te schaven en kennis te maken met een bepaalde werkgever of sector”, aldus Rzoska.

Om de stageplaatsen te realiseren is het cruciaal dat het federale en het regionale niveau samen actie ondernemen. “Minister De Coninck heeft van de stageplaatsen een prioriteit gemaakt. De doelstelling van 10 000 is zeer ambitieus. Het zal niet evident zijn om deze inhaalbeweging op korte termijn te realiseren. Maar zeker is dat ze een flinke tand moet bijsteken om werkzoekende jongeren perspectief te geven. En dan zou stoppen met ruzie maken al een goed begin zijn”, besluit Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.