25 jul 2015

Jobs na tax shift: verlaging werkgeversbijdrage moet gerichtIn de media lezen we vandaag heel wat verklaringen van ondernemers en werkgevers over het jobeffect van de tax-shift. Omdat de regering opteert voor een lineaire verlaging van de arbeidskost, zullen er minder jobs worden gecreëerd dan wat mogelijk is. Groen hoopt dat de regering Michel alsnog de verlaging van de werkgeversbijdrage gericht invoert. “We missen mogelijke jobs op deze manier,” aldus Groen-fractieleider Kristof Calvo

“Arbeid goedkoper maken is belangrijk. Een gerichte lastenverlaging op de laagste en middeninkomens levert meer jobs op. De werkgeversbijdrage verlagen van 33 naar 25% komt vooral de grote ondernemingen ten goede. Voor kleine bedrijven verandert er niets. Laaggeschoolde arbeiders vallen bijvoorbeeld nu al onder een lagere RSZ-bijdrage. En net die jobs moeten we behouden en creëren.”

Calvo roept premier Michel en minister van Financiën Van Overtveldt op om de verlaging van de werkgeversbijdrage nog bij te sturen: “Er moet sowieso nog veel uitgeklaard worden. Dan kan de regering ook dit nog bijsturen. Het gaat hier om een bedrag van 1,3 miljard. Dat geld zo goed mogelijk inzetten lijkt me een logische vraag.”

In de media lezen we vandaag heel wat verklaringen van ondernemers en werkgevers over het jobeffect van de tax-shift. Omdat de regering opteert voor een lineaire verlaging van de arbeidskost, zullen er minder jobs worden gecreëerd dan wat mogelijk is. Groen hoopt dat de regering Michel alsnog de verlaging van de werkgeversbijdrage gericht invoert. “We missen mogelijke jobs op deze manier,” aldus Groen-fractieleider Kristof Calvo

“Arbeid goedkoper maken is belangrijk. Een gerichte lastenverlaging op de laagste en middeninkomens levert meer jobs op. De werkgeversbijdrage verlagen van 33 naar 25% komt vooral de grote ondernemingen ten goede. Voor kleine bedrijven verandert er niets. Laaggeschoolde arbeiders vallen bijvoorbeeld nu al onder een lagere RSZ-bijdrage. En net die jobs moeten we behouden en creëren.”

Calvo roept premier Michel en minister van Financiën Van Overtveldt op om de verlaging van de werkgeversbijdrage nog bij te sturen: “Er moet sowieso nog veel uitgeklaard worden. Dan kan de regering ook dit nog bijsturen. Het gaat hier om een bedrag van 1,3 miljard. Dat geld zo goed mogelijk inzetten lijkt me een logische vraag.”iLBStax-shift-press.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.