20 jul 2016

Jobrapport Michel I: kracht van de verandering blijkt eerder de kracht van de achteruitgangAan de vooravond van de nationale feestdag maakt Ecolo-Groen de balans op van 2 jaar Michel 1. De groene fractie doet dat heel bewust op de zogenaamde prioriteit van deze regering: jobs, jobs, jobs. De regering Michel plant komende zaterdag een superministerraad. En dus komt Ecolo-Groen nu al met haar huiswerk.

“De bilan-ministerraad dreigt een goednieuwsshow te worden. Maar uit onze analyse blijkt dat er op onze nationale feestdag helaas te weinig reden is om te feesten. Voor teveel landgenoten betekent de kracht van de verandering helaas de kracht van de achteruitgang”, stellen Jean-Marc Nollet en Kristof Calvo, fractieleiders Ecolo-Groen.

Het rapport van Ecolo-Groen focust op jobs. Er worden jobs voorspeld, maar de prognoses van de Nationale Bank en het Planbureau blijken steeds een stuk optimistischer dan de realiteit. Er komen jobs bij, maar dat is in slechts heel kleine mate te danken aan de maatregelen van de regering. Meer nog: er komen minder banen bij dan de banengroei die verwacht werd zonder de beleidsvoorstellen van Michel 1. “De werkzaamheidsgraad is zelfs gedaald sinds het aantreden van Michel 1. Daarmee bengelen we samen met Roemenië, Cyprus en Luxemburg, echt aan de staart van Europa, waar de gemiddelde werkzaamheidsgraad is gestegen sinds 2014. België heeft absoluut te weinig mensen aan het werk, en wordt in Europa stilaan het voorbeeld van hoe het niet moet”, aldus Calvo.

Er zijn ook heel wat verliezers: een recordaantal mensen valt terug op een leefloon en het ziekte verzuim neemt toe. De werkloosheid daalt voornamelijk omdat Michel 1 werklozen een leefloon geeft, in plaats van een werkloosheidsuitkering, en niet omdat die mensen begeleid worden naar een nieuwe job. “Dat is ook zichtbaar in het aantal niet-actieven: dat aantal stijgt, en opnieuw gaan we daarmee in tegen de Europese trend. Steeds meer mensen worden van de arbeidsmarkt uitgesloten, door een gebrek aan begeleiding”, stelt Evita Willaert, Kamerlid voor Groen. Even problematisch is de evolutie van het absenteïsme in België door ziekteverzuim. Langdurende afwezigheid is de afgelopen jaren toegenomen van 4,1% (2013) over 4,5% (2014) tot 4,9% (2015). Michel 1 slaagt er niet in die trend te keren, integendeel.

Ecolo-Groen ziet echter ook positieve signalen. Er komen veel nieuwe bedrijven bij, en er zijn nergens meer vacatures dan in ons land. “In geen enkel ander Europees land zijn er meer openstaande banen dan in België. Een uitstekende opportuniteit voor de regering om bedrijven aan te sporen werklozen aan te werven op deze posities. Deze groeiende groep mensen activeren is immers duurzamer voor onze economie dan hen in de inactiviteit te duwen”, aldus nog Calvo.

Niet alleen qua jobs is er weinig reden tot euforie, besluit Calvo. Ook de hoera-berichten rond fraude-inkomsten, ondernemerschap en koopkracht zijn misplaatst. “En dan moet er nog een serieuze begrotingsinspanning gebeuren. We roepen de regering om die factuur niet opnieuw te leggen bij de middenklasse en bij mensen die het al moeilijk hebben.”

Kristof Calvo – federaal fractieleider Groen
Jean-Marc Nollet – federaal fractieleider Ecolo
Evita Willaert – kamerlid Groen

Aan de vooravond van de nationale feestdag maakt Ecolo-Groen de balans op van 2 jaar Michel 1. De groene fractie doet dat heel bewust op de zogenaamde prioriteit van deze regering: jobs, jobs, jobs. De regering Michel plant komende zaterdag een superministerraad. En dus komt Ecolo-Groen nu al met haar huiswerk.

“De bilan-ministerraad dreigt een goednieuwsshow te worden. Maar uit onze analyse blijkt dat er op onze nationale feestdag helaas te weinig reden is om te feesten. Voor teveel landgenoten betekent de kracht van de verandering helaas de kracht van de achteruitgang”, stellen Jean-Marc Nollet en Kristof Calvo, fractieleiders Ecolo-Groen.

Het rapport van Ecolo-Groen focust op jobs. Er worden jobs voorspeld, maar de prognoses van de Nationale Bank en het Planbureau blijken steeds een stuk optimistischer dan de realiteit. Er komen jobs bij, maar dat is in slechts heel kleine mate te danken aan de maatregelen van de regering. Meer nog: er komen minder banen bij dan de banengroei die verwacht werd zonder de beleidsvoorstellen van Michel 1. “De werkzaamheidsgraad is zelfs gedaald sinds het aantreden van Michel 1. Daarmee bengelen we samen met Roemenië, Cyprus en Luxemburg, echt aan de staart van Europa, waar de gemiddelde werkzaamheidsgraad is gestegen sinds 2014. België heeft absoluut te weinig mensen aan het werk, en wordt in Europa stilaan het voorbeeld van hoe het niet moet”, aldus Calvo.

Er zijn ook heel wat verliezers: een recordaantal mensen valt terug op een leefloon en het ziekte verzuim neemt toe. De werkloosheid daalt voornamelijk omdat Michel 1 werklozen een leefloon geeft, in plaats van een werkloosheidsuitkering, en niet omdat die mensen begeleid worden naar een nieuwe job. “Dat is ook zichtbaar in het aantal niet-actieven: dat aantal stijgt, en opnieuw gaan we daarmee in tegen de Europese trend. Steeds meer mensen worden van de arbeidsmarkt uitgesloten, door een gebrek aan begeleiding”, stelt Evita Willaert, Kamerlid voor Groen. Even problematisch is de evolutie van het absenteïsme in België door ziekteverzuim. Langdurende afwezigheid is de afgelopen jaren toegenomen van 4,1% (2013) over 4,5% (2014) tot 4,9% (2015). Michel 1 slaagt er niet in die trend te keren, integendeel.

Ecolo-Groen ziet echter ook positieve signalen. Er komen veel nieuwe bedrijven bij, en er zijn nergens meer vacatures dan in ons land. “In geen enkel ander Europees land zijn er meer openstaande banen dan in België. Een uitstekende opportuniteit voor de regering om bedrijven aan te sporen werklozen aan te werven op deze posities. Deze groeiende groep mensen activeren is immers duurzamer voor onze economie dan hen in de inactiviteit te duwen”, aldus nog Calvo.

Niet alleen qua jobs is er weinig reden tot euforie, besluit Calvo. Ook de hoera-berichten rond fraude-inkomsten, ondernemerschap en koopkracht zijn misplaatst. “En dan moet er nog een serieuze begrotingsinspanning gebeuren. We roepen de regering om die factuur niet opnieuw te leggen bij de middenklasse en bij mensen die het al moeilijk hebben.”

Kristof Calvo – federaal fractieleider Groen
Jean-Marc Nollet – federaal fractieleider Ecolo
Evita Willaert – kamerlid Groen7HvZcharles-michel-EU-Council.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.