19 jan 2016

Jambon moet dringend met aanbevelingen FANC aan de slag

De aanbevelingen van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen, verbonden aan het FANC, om jodiumtabletten te verdelen voor alle inwoners van dit land, zijn een duidelijke oproep. Het gaat om aanbevelingen van wetenschappers uit de nucleaire sector, niet van de milieubeweging of Groen. Met deze reeks aanbevelingen moet minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon dringend nu aan de slag.

In haar advies schrijft de Wetenschappelijke Raad onder meer dat de voorafgaande distributie van jodiumtabletten best uitgebreid wordt tot het volledige Belgische grondgebied. Ook moet het nucleair noodplan meer aandacht besteden aan de periode na een kernramp.
"Een duidelijke oproep", constateert Kristof Calvo. "Al een hele tijd wordt aangekaart dat deze noodplanning beter kan en moet. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken (Annemie) Turtelboom beloofde dit al in 2011 na Fukushima. Met deze reeks aanbevelingen moet Jan Jambon nu aan de slag."

Er is geen reden tot paniek, want de kans dat een incident zich voordoet, is eerder klein. "Maar", besluit Calvo, "uiteraard moeten we ons wel voorbereiden, beter dan nu het geval is."De aanbevelingen van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen, verbonden aan het FANC, om jodiumtabletten te verdelen voor alle inwoners van dit land, zijn een duidelijke oproep. Het gaat om aanbevelingen van wetenschappers uit de nucleaire sector, niet van de milieubeweging of Groen. Met deze reeks aanbevelingen moet minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon dringend nu aan de slag.

In haar advies schrijft de Wetenschappelijke Raad onder meer dat de voorafgaande distributie van jodiumtabletten best uitgebreid wordt tot het volledige Belgische grondgebied. Ook moet het nucleair noodplan meer aandacht besteden aan de periode na een kernramp.
"Een duidelijke oproep", constateert Kristof Calvo. "Al een hele tijd wordt aangekaart dat deze noodplanning beter kan en moet. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken (Annemie) Turtelboom beloofde dit al in 2011 na Fukushima. Met deze reeks aanbevelingen moet Jan Jambon nu aan de slag."

Er is geen reden tot paniek, want de kans dat een incident zich voordoet, is eerder klein. "Maar", besluit Calvo, "uiteraard moeten we ons wel voorbereiden, beter dan nu het geval is."i2e7ibz-kaliumjodide.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.