19 feb 2013

Instapstages voor jonge werkzoekenden bij overheid?

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) is bereid om werk te maken van instapstages voor jonge werkzoekenden bij de federale overheidsdiensten. Dat antwoordde hij vandaag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken op de vraag en het voorstel van Groen-Kamerlid Kristof Calvo.

Calvo bepleit al langer zo’n stagesysteem. “Heel wat jongeren, vaak kortgeschoold, zijn op zoek naar een baan in deze moeilijke tijden. Een stage bij de federale overheid kan voor hen een nuttige ervaring zijn”, aldus het jongste Kamerlid.
 
Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) verklaarde in juni vorig jaar 10.000 stageplaatsen te willen creëren in de private sector. “Het is zeer twijfelachtig of dat aantal zal worden gerealiseerd. Maar wat de regering aan bedrijven vraagt, moet ze zeker al zelf doen in de federale overheidsdiensten”, meent Calvo.
 
Staatssecretaris Bogaert is het daar nu mee eens. Al heeft hij nog geen concrete middelen voorzien voor zulke stages, gaf hij toe. Door de besparingen zijn de personeelskredieten van de diensten al krap. Maar de staatssecretaris verklaarde vandaag dat hij de piste van de instapstages op tafel wil leggen van de volgende begrotingsbespreking.
 
Calvo zal het voorstel verder aankaarten bij minister De Coninck. “Het is een belangrijk instrument om jongeren aan een job te helpen, en zo de werkloosheid te doen dalen. Bovendien is het ook een kans voor de overheidsdiensten om jonge mensen warm te maken voor een baan bij de overheid”, besluit hij.

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) is bereid om werk te maken van instapstages voor jonge werkzoekenden bij de federale overheidsdiensten. Dat antwoordde hij vandaag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken op de vraag en het voorstel van Groen-Kamerlid Kristof Calvo.

Calvo bepleit al langer zo’n stagesysteem. “Heel wat jongeren, vaak kortgeschoold, zijn op zoek naar een baan in deze moeilijke tijden. Een stage bij de federale overheid kan voor hen een nuttige ervaring zijn”, aldus het jongste Kamerlid.
 
Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) verklaarde in juni vorig jaar 10.000 stageplaatsen te willen creëren in de private sector. “Het is zeer twijfelachtig of dat aantal zal worden gerealiseerd. Maar wat de regering aan bedrijven vraagt, moet ze zeker al zelf doen in de federale overheidsdiensten”, meent Calvo.
 
Staatssecretaris Bogaert is het daar nu mee eens. Al heeft hij nog geen concrete middelen voorzien voor zulke stages, gaf hij toe. Door de besparingen zijn de personeelskredieten van de diensten al krap. Maar de staatssecretaris verklaarde vandaag dat hij de piste van de instapstages op tafel wil leggen van de volgende begrotingsbespreking.
 
Calvo zal het voorstel verder aankaarten bij minister De Coninck. “Het is een belangrijk instrument om jongeren aan een job te helpen, en zo de werkloosheid te doen dalen. Bovendien is het ook een kans voor de overheidsdiensten om jonge mensen warm te maken voor een baan bij de overheid”, besluit hij.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.