27 feb 2015

Indexsprong: onrechtvaardig en perfect vermijdbaar


Ondanks het grote maatschappelijke protest heeft de regering vanmorgen de indexsprong goedgekeurd. Ecolo-Groen wijst er nogmaals op hoe contraproductief een indexsprong is. “Een indexsprong is een onrechtvaardige en perfect vermijdbare maatregel”, vinden Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen, en zijn Ecolo-collega Jean-Marc Nollet (Ecolo).


Voor alle werknemers samen komt de indexsprong neer op een koopkrachtverlies van 2,4 miljard euro. “CD&V, Open VLD, N-VA en MR kiezen met de indexsprong voor een levenslange belastingverhoging bij gewone burgers. Een indexsprong is nooit sociaal. Het vermindert de koopkracht en bijgevolg ook de vraagzijde van onze economie”, aldus Calvo.

“Zelfs met zogenaamde sociale correcties blijft de indexsprong een asociale maatregel. Deze maatregel is onrechtvaardig perfect vermijdbaar. Men moet de loonlasten verlagen, niet de lonen”, vervolgt Nollet. 

Ecolo-Groen diende eind vorig jaar een alternatieve begroting in, zonder indexsprong. “Het kan anders. Met een forse tax shift, een fiscale verschuiving van arbeid naar grote vermogens, kan deze regering de lasten eerlijker verdelen over de bevolking. Geen indexsprong en een echte tax shift zou meteen ook kunnen zorgen voor sociale vrede”, besluit Calvo.
Ondanks het grote maatschappelijke protest heeft de regering vanmorgen de indexsprong goedgekeurd. Ecolo-Groen wijst er nogmaals op hoe contraproductief een indexsprong is. “Een indexsprong is een onrechtvaardige en perfect vermijdbare maatregel”, vinden Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen, en zijn Ecolo-collega Jean-Marc Nollet (Ecolo).


Voor alle werknemers samen komt de indexsprong neer op een koopkrachtverlies van 2,4 miljard euro. “CD&V, Open VLD, N-VA en MR kiezen met de indexsprong voor een levenslange belastingverhoging bij gewone burgers. Een indexsprong is nooit sociaal. Het vermindert de koopkracht en bijgevolg ook de vraagzijde van onze economie”, aldus Calvo.

“Zelfs met zogenaamde sociale correcties blijft de indexsprong een asociale maatregel. Deze maatregel is onrechtvaardig perfect vermijdbaar. Men moet de loonlasten verlagen, niet de lonen”, vervolgt Nollet. 

Ecolo-Groen diende eind vorig jaar een alternatieve begroting in, zonder indexsprong. “Het kan anders. Met een forse tax shift, een fiscale verschuiving van arbeid naar grote vermogens, kan deze regering de lasten eerlijker verdelen over de bevolking. Geen indexsprong en een echte tax shift zou meteen ook kunnen zorgen voor sociale vrede”, besluit Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.