18 feb 2015

Indexsprong, maar wel hogere huurprijzen: dit is omgekeerde herverdeling


De regering-Michel is niet van plan de indexsprong ook in te voeren voor de huurprijzen. Terwijl de lonen en de uitkeringen tijdelijk niet mogen meestijgen met de inflatie, doen de huurprijzen dat wel. Ecolo-Groen is het daar niet mee eens. De fractie zal dit bij de parlementaire bespreking alsnog proberen om te buigen.

"Deze federale regering wil per se een indexsprong, maar zou tegelijk wel de huurprijzen laten stijgen. Twee maten, twee gewichten. De meest kwetsbaren in onze samenleving worden twee keer slachtoffer. Hun inkomen evolueert niet, maar de huurprijzen mogen wel stijgen. Huurders zien daardoor op termijn een groter deel van hun inkomen naar de huur gaan. Dit is eigenlijk omgekeerde herverdeling: een transfer van minder vermogend naar vermogend", aldus federaal fractieleider Kristof Calvo.

Ecolo-Groen heeft de indexsprong altijd bekampt en zal dat blijven doen. "Het is een domme en onrechtvaardige maatregel. Het inkomen van mensen en gezinnen wordt aangetast en de vraagzijde van economie wordt verzwakt. Een gerichte loonlastenverlaging zou veel effectiever zijn", stellen Kamerleden Evita Willaert (Groen) en Georges Gilkinet (Ecolo).

Ecolo-Groen vraagt dat regering de huurprijzen alsnog opneemt in haar wetgevend kader rond de indexsprong. Gebeurt dat niet, dan zal de fractie daarvoor de nodige voorstellen indienen bij de parlementaire bespreking.
De regering-Michel is niet van plan de indexsprong ook in te voeren voor de huurprijzen. Terwijl de lonen en de uitkeringen tijdelijk niet mogen meestijgen met de inflatie, doen de huurprijzen dat wel. Ecolo-Groen is het daar niet mee eens. De fractie zal dit bij de parlementaire bespreking alsnog proberen om te buigen.

"Deze federale regering wil per se een indexsprong, maar zou tegelijk wel de huurprijzen laten stijgen. Twee maten, twee gewichten. De meest kwetsbaren in onze samenleving worden twee keer slachtoffer. Hun inkomen evolueert niet, maar de huurprijzen mogen wel stijgen. Huurders zien daardoor op termijn een groter deel van hun inkomen naar de huur gaan. Dit is eigenlijk omgekeerde herverdeling: een transfer van minder vermogend naar vermogend", aldus federaal fractieleider Kristof Calvo.

Ecolo-Groen heeft de indexsprong altijd bekampt en zal dat blijven doen. "Het is een domme en onrechtvaardige maatregel. Het inkomen van mensen en gezinnen wordt aangetast en de vraagzijde van economie wordt verzwakt. Een gerichte loonlastenverlaging zou veel effectiever zijn", stellen Kamerleden Evita Willaert (Groen) en Georges Gilkinet (Ecolo).

Ecolo-Groen vraagt dat regering de huurprijzen alsnog opneemt in haar wetgevend kader rond de indexsprong. Gebeurt dat niet, dan zal de fractie daarvoor de nodige voorstellen indienen bij de parlementaire bespreking.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.