18 nov 2013

Hoger loon voor jongeren nu al voorbereiden

Ook
minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) wil sleutelen aan de looncurve. Het
loon voor jongeren op de arbeidsmarkt moet sneller evolueren, aldus de
minister. Groen formuleerde eerder al deze ambitie tijdens haar Impulscongres.
“De looncurve kan anders en beter. We willen de verloning beter spreiden
doorheen de loopbaan. Als de minister echt werk wil maken van een hervorming,
duidt ze nu al een groep van experten aan voor de voorbereiding ervan”, aldus Groen-Kamerlid
Kristof Calvo, co-voorzitter van het Impulscongres.Groen wil dat jongeren hun loon sneller zien stijgen. “Doordat nu het loon in
dezelfde functie tot aan het einde van de loopbaan sterk blijft toenemen,
bestaat er vaak een groot verschil tussen het loon dat je op jonge en op oudere
leeftijd krijgt als werknemer. We passen daarom de weddenschalen geleidelijk
aan, zodat ze hoger starten maar na verloop van tijd afvlakken”, vervolgt
Calvo.Op termijn krijgen werknemers binnen eenzelfde functie slechts gedurende tien
jaar anciënniteitstoeslagen. Zo’n hervorming is natuurlijk gevoelige materie.
“Uiteraard wordt de uitbouw van deze loonstructuur aan de sociale partners
overgelaten. Dit moet garanderen dat verworven rechten gerespecteerd worden bij
de overgang van oude naar nieuwe baremieke stelsels”.Vandaar dat Groen
voorstelt om nu al de voorbereidingen te starten. Aangezien minister De Coninck
nu zelf het voorstel formuleert, zou dat ook logisch zijn.Met de nieuwe looncurve wordt opnieuw een voorstel van het Impulscongres
opgepikt door een andere partij. Ook CD&V is enkele Impulsvoorstellen
genegen, zoals het rekeningrijden, het mobiliteitsbudget en de hervorming van
de woonbonus. “Dat is positief. Hoe meer draagvlak voor onze voorstellen, hoe
beter. Maar de regeringspartijen kunnen de komende maanden nog heel veel doen.
Pas als ze dat doen, zijn ze geloofwaardig in hun ambities voor de volgende
legislatuur”, besluit Calvo.Ook
minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) wil sleutelen aan de looncurve. Het
loon voor jongeren op de arbeidsmarkt moet sneller evolueren, aldus de
minister. Groen formuleerde eerder al deze ambitie tijdens haar Impulscongres.
“De looncurve kan anders en beter. We willen de verloning beter spreiden
doorheen de loopbaan. Als de minister echt werk wil maken van een hervorming,
duidt ze nu al een groep van experten aan voor de voorbereiding ervan”, aldus Groen-Kamerlid
Kristof Calvo, co-voorzitter van het Impulscongres.Groen wil dat jongeren hun loon sneller zien stijgen. “Doordat nu het loon in
dezelfde functie tot aan het einde van de loopbaan sterk blijft toenemen,
bestaat er vaak een groot verschil tussen het loon dat je op jonge en op oudere
leeftijd krijgt als werknemer. We passen daarom de weddenschalen geleidelijk
aan, zodat ze hoger starten maar na verloop van tijd afvlakken”, vervolgt
Calvo.Op termijn krijgen werknemers binnen eenzelfde functie slechts gedurende tien
jaar anciënniteitstoeslagen. Zo’n hervorming is natuurlijk gevoelige materie.
“Uiteraard wordt de uitbouw van deze loonstructuur aan de sociale partners
overgelaten. Dit moet garanderen dat verworven rechten gerespecteerd worden bij
de overgang van oude naar nieuwe baremieke stelsels”.Vandaar dat Groen
voorstelt om nu al de voorbereidingen te starten. Aangezien minister De Coninck
nu zelf het voorstel formuleert, zou dat ook logisch zijn.Met de nieuwe looncurve wordt opnieuw een voorstel van het Impulscongres
opgepikt door een andere partij. Ook CD&V is enkele Impulsvoorstellen
genegen, zoals het rekeningrijden, het mobiliteitsbudget en de hervorming van
de woonbonus. “Dat is positief. Hoe meer draagvlak voor onze voorstellen, hoe
beter. Maar de regeringspartijen kunnen de komende maanden nog heel veel doen.
Pas als ze dat doen, zijn ze geloofwaardig in hun ambities voor de volgende
legislatuur”, besluit Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.