23 jun 2014

Hoerastemming in regering Di Rupo was misplaatst

De partij Groen reageert verbaasd op de nieuwe tekorten op de begroting die aan
het licht zijn gekomen. "Het is in ieder geval duidelijk dat de
hoerastemming van de afgelopen maanden in de regering-Di Rupo misplaatst
was", reageert Groen-fractieleider Kristof Calvo.

Uit een nieuw rapport van het monitoringcomité blijkt dat de federale regering
op zoek moet naar een extra van 1,9 miljard euro als ons land het
begrotingstekort op 2,15 procent wil brengen. Volgens het comité is het
tekort te wijten aan lagere fiscale inkomsten.

Dat dat tekort nu aan de oppervlakte komt, is opvallend, aangezien het bij de
begrotingscontrole van maart dit jaar niet ter sprake kwam. "Wij vinden
het bijzonder vreemd dat er nu een groot tekort opduikt en we verwachten dan
ook dat de minister van Financiën daarover tekst en uitleg komt geven",
reageert Groen-fractieleider Kristof Calvo.

"In ieder geval is het duidelijk dat de hoerastemming van de afgelopen
maanden in de regering-Di Rupo volledig misplaatst was. Er zijn de grote
economische problemen, er zijn de sociale uitdagingen, en nu is er ook een
budgettair probleem. Het sterkt ons in de overtuiging dat er snel een
regering moet komen die hier werk van maakt."

De problematiek sterk Groen in de overtuiging dat fiscale hervorming en
eerlijke inkomsten cruciaal zijn. ”De regering Di Rupo oogst wat ze gezaaid
heeft. Als men weigert werk te maken van eerlijke inkomsten via een
vermogenswinstbelasting is het moeilijk om de rekening te doen kloppen. Als we
de lasten verschuiven kunnen we de economie aanzwengelen en begroting op orde
krijgen,” besluit Kristof Calvo.De partij Groen reageert verbaasd op de nieuwe tekorten op de begroting die aan
het licht zijn gekomen. "Het is in ieder geval duidelijk dat de
hoerastemming van de afgelopen maanden in de regering-Di Rupo misplaatst
was", reageert Groen-fractieleider Kristof Calvo.

Uit een nieuw rapport van het monitoringcomité blijkt dat de federale regering
op zoek moet naar een extra van 1,9 miljard euro als ons land het
begrotingstekort op 2,15 procent wil brengen. Volgens het comité is het
tekort te wijten aan lagere fiscale inkomsten.

Dat dat tekort nu aan de oppervlakte komt, is opvallend, aangezien het bij de
begrotingscontrole van maart dit jaar niet ter sprake kwam. "Wij vinden
het bijzonder vreemd dat er nu een groot tekort opduikt en we verwachten dan
ook dat de minister van Financiën daarover tekst en uitleg komt geven",
reageert Groen-fractieleider Kristof Calvo.

"In ieder geval is het duidelijk dat de hoerastemming van de afgelopen
maanden in de regering-Di Rupo volledig misplaatst was. Er zijn de grote
economische problemen, er zijn de sociale uitdagingen, en nu is er ook een
budgettair probleem. Het sterkt ons in de overtuiging dat er snel een
regering moet komen die hier werk van maakt."

De problematiek sterk Groen in de overtuiging dat fiscale hervorming en
eerlijke inkomsten cruciaal zijn. ”De regering Di Rupo oogst wat ze gezaaid
heeft. Als men weigert werk te maken van eerlijke inkomsten via een
vermogenswinstbelasting is het moeilijk om de rekening te doen kloppen. Als we
de lasten verschuiven kunnen we de economie aanzwengelen en begroting op orde
krijgen,” besluit Kristof Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.