10 jan 2017

Het moet voor burgers makkelijker worden om zelf thema's op agenda parlement te zettenHet federale parlement verplichten initiatiefnemers van petities te horen wanneer ze minstens vijftigduizend handtekeningen kunnen verzamelen, dat is de kern van het wetsvoorstel dat Groen en Ecolo momenteel voorbereiden.

Petities of verzoekschriften indienen bij de Kamer kan nu ook al: het is dan de Kamervoorzitter, die het verzoek kan doorgeven aan de commissie Verzoekschriften of het bureau van de Kamer. Het huidige systeem werkt echter niet: de feiten tonen dat petities gericht aan de Kamervoorzitter dode letter blijven. Een fundamentele hervorming is dus nodig, met het oog op de uitbouw van een echt burgerinitiatief in ons land.

"Het moet voor burgers makkelijker worden om op de deuren van het parlement te bonken met thema's die van onderuit opborrelen," zegt Kristof Calvo. "Dat moet de politiek dichter bij de burgers brengen en van de Kamer een open huis maken."
We verbinden wel enkele voorwaarden aan burgerinitiatieven die aan de Kamer worden voorgelegd: petities moeten ondertekend zijn door minstens vijftigduizend inwoners van minstens zestien jaar oud, het moet om een federale bevoegdheid gaan en het voorstel in kwestie moet de grondwet respecteren, net als de internationale verdragen die België binden.

Een dergelijk petitierecht bestaat al in andere landen. In Zwitserland moet het parlement zich uitspreken wanneer een petitie honderdduizend handtekeningen heeft verzameld. In Finland is dat al wanneer vijftigduizend inwoners voorstellen indienen. In de Europese Unie bestaat sinds 2009 het Europese burgerinitiatief: als één miljoen inwoners een vraag indienen bij de Europese Commissie.

Het federale parlement verplichten initiatiefnemers van petities te horen wanneer ze minstens vijftigduizend handtekeningen kunnen verzamelen, dat is de kern van het wetsvoorstel dat Groen en Ecolo momenteel voorbereiden.

Petities of verzoekschriften indienen bij de Kamer kan nu ook al: het is dan de Kamervoorzitter, die het verzoek kan doorgeven aan de commissie Verzoekschriften of het bureau van de Kamer. Het huidige systeem werkt echter niet: de feiten tonen dat petities gericht aan de Kamervoorzitter dode letter blijven. Een fundamentele hervorming is dus nodig, met het oog op de uitbouw van een echt burgerinitiatief in ons land.

"Het moet voor burgers makkelijker worden om op de deuren van het parlement te bonken met thema's die van onderuit opborrelen," zegt Kristof Calvo. "Dat moet de politiek dichter bij de burgers brengen en van de Kamer een open huis maken."
We verbinden wel enkele voorwaarden aan burgerinitiatieven die aan de Kamer worden voorgelegd: petities moeten ondertekend zijn door minstens vijftigduizend inwoners van minstens zestien jaar oud, het moet om een federale bevoegdheid gaan en het voorstel in kwestie moet de grondwet respecteren, net als de internationale verdragen die België binden.

Een dergelijk petitierecht bestaat al in andere landen. In Zwitserland moet het parlement zich uitspreken wanneer een petitie honderdduizend handtekeningen heeft verzameld. In Finland is dat al wanneer vijftigduizend inwoners voorstellen indienen. In de Europese Unie bestaat sinds 2009 het Europese burgerinitiatief: als één miljoen inwoners een vraag indienen bij de Europese Commissie.gfbVdekamer.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.