05 feb 2015

Het Mexicaanse leger van Charles Michel


Deze regering doet niet wat ze beloofd heeft en ze doet al helemaal niet wat dit land nodig heeft. 

De regering Charles Michel lijkt nog het meest op een Mexicaans leger: er is interne onenigheid over het sociaal overleg, onenigheid over de taks-shift, onenigheid over de werkloosheidsuitkeringen tot zelfs onenigheid over iets fundementeels als de binnenlandse veiligheid - zelfs over de inzet van het leger wordt er binnen de regering ruzie gemaakt. 

Deze regering beloofde stabiliteit en jobs, maar faalt in beide gevallen. Er werd met cijfers gegooid: Michel beloofde 200.000 jobs, Van Overtveldt 80.000 jobs, Peeters zakte al tot 60.000 jobs, maar het Planbureau becijferde dat er uiteindelijk amper 10.000 nieuwe banen zullen bijkomen. 

Groen toonde met haar eigen alternatieve begroting aan dat het anders kan.  Met een rechtvaardiger fiscaliteit en het ongedaan maken van een aantal drastische besparingen in de sociale zekerheid kan het tijd gekeerd worden. Als de regering die realiteit onder ogen wil zien, zal ze in Groen een bondgenoot vinden.
Deze regering doet niet wat ze beloofd heeft en ze doet al helemaal niet wat dit land nodig heeft. 

De regering Charles Michel lijkt nog het meest op een Mexicaans leger: er is interne onenigheid over het sociaal overleg, onenigheid over de taks-shift, onenigheid over de werkloosheidsuitkeringen tot zelfs onenigheid over iets fundementeels als de binnenlandse veiligheid - zelfs over de inzet van het leger wordt er binnen de regering ruzie gemaakt. 

Deze regering beloofde stabiliteit en jobs, maar faalt in beide gevallen. Er werd met cijfers gegooid: Michel beloofde 200.000 jobs, Van Overtveldt 80.000 jobs, Peeters zakte al tot 60.000 jobs, maar het Planbureau becijferde dat er uiteindelijk amper 10.000 nieuwe banen zullen bijkomen. 

Groen toonde met haar eigen alternatieve begroting aan dat het anders kan.  Met een rechtvaardiger fiscaliteit en het ongedaan maken van een aantal drastische besparingen in de sociale zekerheid kan het tijd gekeerd worden. Als de regering die realiteit onder ogen wil zien, zal ze in Groen een bondgenoot vinden.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.