15 mrt 2016

Halvering begrotingsinspanning: "Wil regering mensen opnieuw bedriegen?"Het kernkabinet zou gisteren overeengekomen zijn om de inspanning bij de begrotingscontrole te ramen op 1,4 miljard euro. Dat is gevoelig minder dan de inschatting van het Monitoringcomité, waarbij de afwijking zou oplopen tot 3,2 miljard. Ecolo-Groen heeft grote vragen bij de plotse halvering. Ze dringen daarom aan op een hoorzitting in de Kamercommissie Financiën met het Monitoringcomité en de bevoegde ministers Sophie Wilmes (MR) en Johan Van Overtveldt (N-VA).

“De plotse halvering van de inspanning lijkt op hocus pocus toverwerk. Het lijkt wel of de meerderheid niets heeft geleerd uit de eigen fouten. De regering is best gewoon realistisch. Ze moet ook eerlijk zijn met de bevolking. Nu de cijfers minimaliseren betekent binnenkort weer nieuwe inspanningen moeten doen. De problemen doorschuiven, daar wordt niemand beter van. Of wil de regering de mensen en het parlement opnieuw bedriegen? We hebben recht op de volledige waarheid”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen.

Calvo wijst erop dat het lang nog niet zeker is of de Europese Commissie elke euro extra uitgaven inzake veiligheid en vluchtelingen zomaar als uitzonderlijk zal beschouwen. Bovendien was de inschatting van het Monitoringcomité op bepaalde punten al erg optimistisch. Zo gaat dat rapport nog uit van 250 miljoen euro inkomsten via de fiscale regularisatie en van meer inkomsten dankzij de BTW-verlaging op scholenbouw, terwijl het Rekenhof daar grote twijfels bij heeft.

“Nog belangrijker dan de grootte van de te leveren inspanning, is uiteraard de manier waarop die inspanning gebeurt en wie het gat moet dichten. Maar de juiste cijfers zijn wel belangrijk als uitgangspunt. Daarom dringen we echt aan op transparantie via een hoorzitting”, besluit Calvo.

Het kernkabinet zou gisteren overeengekomen zijn om de inspanning bij de begrotingscontrole te ramen op 1,4 miljard euro. Dat is gevoelig minder dan de inschatting van het Monitoringcomité, waarbij de afwijking zou oplopen tot 3,2 miljard. Ecolo-Groen heeft grote vragen bij de plotse halvering. Ze dringen daarom aan op een hoorzitting in de Kamercommissie Financiën met het Monitoringcomité en de bevoegde ministers Sophie Wilmes (MR) en Johan Van Overtveldt (N-VA).

“De plotse halvering van de inspanning lijkt op hocus pocus toverwerk. Het lijkt wel of de meerderheid niets heeft geleerd uit de eigen fouten. De regering is best gewoon realistisch. Ze moet ook eerlijk zijn met de bevolking. Nu de cijfers minimaliseren betekent binnenkort weer nieuwe inspanningen moeten doen. De problemen doorschuiven, daar wordt niemand beter van. Of wil de regering de mensen en het parlement opnieuw bedriegen? We hebben recht op de volledige waarheid”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen.

Calvo wijst erop dat het lang nog niet zeker is of de Europese Commissie elke euro extra uitgaven inzake veiligheid en vluchtelingen zomaar als uitzonderlijk zal beschouwen. Bovendien was de inschatting van het Monitoringcomité op bepaalde punten al erg optimistisch. Zo gaat dat rapport nog uit van 250 miljoen euro inkomsten via de fiscale regularisatie en van meer inkomsten dankzij de BTW-verlaging op scholenbouw, terwijl het Rekenhof daar grote twijfels bij heeft.

“Nog belangrijker dan de grootte van de te leveren inspanning, is uiteraard de manier waarop die inspanning gebeurt en wie het gat moet dichten. Maar de juiste cijfers zijn wel belangrijk als uitgangspunt. Daarom dringen we echt aan op transparantie via een hoorzitting”, besluit Calvo.iGnpjohan-van-overtveldt-OECD.png

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.