04 dec 2014

Groen stelt alternatief energieplan voor: schoon, betaalbaar en zeker

De uitdagingen op het domein van energie zijn groot en dringend. Groen maakt zich grote zorgen over het (gebrek aan) energiebeleid van de federale en Vlaamse regeringen. Daarom stellen Vlaams parlementslid Johan Danen en federaal fractieleider Kristof Calvo, een alternatief plan voor, gebaseerd op een energiescenario van studiebureau 3E.

“Het energiebeleid van de regeringen is grijs, duur, onzeker en instabiel. Die regeringen kiezen er bewust voor om de factuur bij gezinnen en kmo’s te leggen. Groen presenteert een energiebeleid dat inzet op hernieuwbare energie, minder duur is voor gezinnen en kmo’s, bevoorradingszekerheid versterkt en werk maakt van een stabiel investeringsklimaat,” zegt Johan Danen, Vlaams parlementslid voor Groen. “Het is perfect mogelijk om de noodzakelijke investeringen in hernieuwbare energie te doen en tegelijk de energiefactuur onder controle te houden,” vult Kristof Calvo aan.

Het alternatief beleidsplan wijzigt het energiebeleid van de Vlaamse en federale regeringen op vier essentiële vlakken. Ten eerste wordt de energiefactuur van de huishoudens in toom gehouden, ook na de noodzakelijke investeringen. De energiefactuur van de Vlaamse en federale regeringen stijgt 5 keer meer dan die bij het voorstel van Groen. Ten tweede realiseert Groen met dit ambitieuze scenario tegen 2020 minstens 30% groene stroom. Door die investeringen maakt Groen komaf met de huidige nucleaire focus, een bron van onzekerheid en instabiliteit. “Deze duidelijke langetermijnvisie een stabiliteit in het energiebeleid, waardoor de investeringsonzekerheid eindelijk kan verdwijnen,” besluit Johan Danen.

Download het Groene energiebeleidsplan

(foto bovenaan: geothermie-centrale Unterhaching in Duitsland)De uitdagingen op het domein van energie zijn groot en dringend. Groen maakt zich grote zorgen over het (gebrek aan) energiebeleid van de federale en Vlaamse regeringen. Daarom stellen Vlaams parlementslid Johan Danen en federaal fractieleider Kristof Calvo, een alternatief plan voor, gebaseerd op een energiescenario van studiebureau 3E.

“Het energiebeleid van de regeringen is grijs, duur, onzeker en instabiel. Die regeringen kiezen er bewust voor om de factuur bij gezinnen en kmo’s te leggen. Groen presenteert een energiebeleid dat inzet op hernieuwbare energie, minder duur is voor gezinnen en kmo’s, bevoorradingszekerheid versterkt en werk maakt van een stabiel investeringsklimaat,” zegt Johan Danen, Vlaams parlementslid voor Groen. “Het is perfect mogelijk om de noodzakelijke investeringen in hernieuwbare energie te doen en tegelijk de energiefactuur onder controle te houden,” vult Kristof Calvo aan.

Het alternatief beleidsplan wijzigt het energiebeleid van de Vlaamse en federale regeringen op vier essentiële vlakken. Ten eerste wordt de energiefactuur van de huishoudens in toom gehouden, ook na de noodzakelijke investeringen. De energiefactuur van de Vlaamse en federale regeringen stijgt 5 keer meer dan die bij het voorstel van Groen. Ten tweede realiseert Groen met dit ambitieuze scenario tegen 2020 minstens 30% groene stroom. Door die investeringen maakt Groen komaf met de huidige nucleaire focus, een bron van onzekerheid en instabiliteit. “Deze duidelijke langetermijnvisie een stabiliteit in het energiebeleid, waardoor de investeringsonzekerheid eindelijk kan verdwijnen,” besluit Johan Danen.

Download het Groene energiebeleidsplan

(foto bovenaan: geothermie-centrale Unterhaching in Duitsland)

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.