22 nov 2010

Groen! lanceert campagne: "Het klimaat is overal"


Aan de vooravond van de VN-klimaatconferentie in Cancún breekt Groen! een lans voor ambitieuzer klimaatbeleid op alle beleidsniveaus. Vandaag is het startschot gegeven voor een heuse klimaattoer door Vlaanderen van Groen!-Kamerlid Kristof Calvo. Groen! maakte meteen haar prioriteiten voor de klimaatconferentie bekend. Tegelijk werd een ambitieus klimaatplan voor Vlaanderen en België voorgesteld. 

Op de straat voor het klimaat
Kamerlid Kristof Calvo, die zelf aan de top zal deelnemen, zal op markten en pleinen, aan stations en bij studenten meer aandacht vragen voor het klimaat en de klimaattop te Cancun. Dat zal hij doen met een klimaatmagazine en de Cancun-klimaatmobiel. Calvo legt uit waarom: “Na de teleurstelling van Kopenhagen is het echt nodig om de straat op te trekken en mensen te tonen dat ook zij een steentje kunnen bijdragen door overheden aan te sporen eindelijk werk te maken van een ambitieus klimaatbeleid. Ter inspiratie bevat het klimaatmagazine tal van concrete klimaatrealisaties van groene burgemeesters en schepenen die dagelijks bewijzen dat een stevig klimaatbeleid loont.”

Naast concrete maatregelen zal Calvo ook het belang van de klimaatconferentie te Cancun uitleggen: “Cruciaal zijn afspraken over ontbossing, de klimaatfinanciering voor het Zuiden en de rapportage en meting van CO2-reducties. Tegelijk moet de Europese Unie zo snel mogelijk beslissen om tegen 2020 te mikken op 30 procent minder uitstoot in plaats van de weinig ambitieuze 20% doelstelling. Alleen zo kan de conferentie het vertrouwen in de VN-klimaatonderhandelingen weer herstellen.”

10 punten voor een beter klimaat in eigen land
Internationale afspraken zijn echter niet voldoende. Ook in eigen land moeten we dringend een tandje bijsteken. Groen! schuift daarom tien punten vooruit voor een ambitieuzer klimaatbeleid in eigen land:

 • Hernieuwbare energie: een tweede windmolenzone in de Noordzee, voorrang voor groene energie op het net en een zonnedakenplan
 • Koolstofarme economie: een nationaal plan voor groene jobs
 • Onderzoek en ontwikkeling: groene innovatie via overheidsbank, duurzaam aankoopbeleid en publieke onderzoekscentra
 • Energiezuinige huizen: een traject naar passiefhuisstandaard en nulenergiewoningen bij nieuwbouw en een ambitieus Vlaams renovatie- en isolatieplan
 • Groene fiscaliteit: minder lasten op arbeid, meer op vervuiling (kerosinetaks, slimme kilometerheffing en heffing op winsten afgeschreven kerncentrales)
 • Energiearmoede aanpakken: creatie van één sociaal energiefonds voor de voorfinanciering van energiebesparende maatregelen bij mensen met een laag inkomen
 • Energiezuinige overheidsgebouwen: renovatie van bestaande gebouwen en nieuwe overheidsgebouwen steeds passief
 • Beter openbaar vervoer: investeren in extra trams en light rails bij De Lijn, betere verbindingen en stiptere treinen via de nieuwe beheersovereenkomst NMBS
 • Nationale klimaatwet: bindende en afdwingbare doelstellingen op korte en lange termijn
 • Klimaatresponsabilisering: gewesten die het goed doen worden beloond, regio’s die de klimaatdoelstellingen niet halen worden financieel bestraft


“De periode van Paul Magnette als klimaatminister is een grote teleurstelling. We kregen twijfelachtige akkoorden met de kernenergiesector en een kille Lente van het Leefmilieu. Zijn opvolger zal met zulke voorstellen voor een trendbreuk moeten zorgen ”, meent Groen!-Kamerlid Kristof Calvo.

Dat het groene klimaatplan ook actie vraagt op Vlaams niveau vindt Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum meer dan logisch: “De regering Peeters mist klimaatambitie en maakt voortdurend keuzes die niet verzoenbaar zijn met een ambitieuze strijd tegen de klimaatopwarming. Resultaat is dat Vlaanderen de trein van de schone technologie volop aan het missen is.”


Aan de vooravond van de VN-klimaatconferentie in Cancún breekt Groen! een lans voor ambitieuzer klimaatbeleid op alle beleidsniveaus. Vandaag is het startschot gegeven voor een heuse klimaattoer door Vlaanderen van Groen!-Kamerlid Kristof Calvo. Groen! maakte meteen haar prioriteiten voor de klimaatconferentie bekend. Tegelijk werd een ambitieus klimaatplan voor Vlaanderen en België voorgesteld. 

Op de straat voor het klimaat
Kamerlid Kristof Calvo, die zelf aan de top zal deelnemen, zal op markten en pleinen, aan stations en bij studenten meer aandacht vragen voor het klimaat en de klimaattop te Cancun. Dat zal hij doen met een klimaatmagazine en de Cancun-klimaatmobiel. Calvo legt uit waarom: “Na de teleurstelling van Kopenhagen is het echt nodig om de straat op te trekken en mensen te tonen dat ook zij een steentje kunnen bijdragen door overheden aan te sporen eindelijk werk te maken van een ambitieus klimaatbeleid. Ter inspiratie bevat het klimaatmagazine tal van concrete klimaatrealisaties van groene burgemeesters en schepenen die dagelijks bewijzen dat een stevig klimaatbeleid loont.”

Naast concrete maatregelen zal Calvo ook het belang van de klimaatconferentie te Cancun uitleggen: “Cruciaal zijn afspraken over ontbossing, de klimaatfinanciering voor het Zuiden en de rapportage en meting van CO2-reducties. Tegelijk moet de Europese Unie zo snel mogelijk beslissen om tegen 2020 te mikken op 30 procent minder uitstoot in plaats van de weinig ambitieuze 20% doelstelling. Alleen zo kan de conferentie het vertrouwen in de VN-klimaatonderhandelingen weer herstellen.”

10 punten voor een beter klimaat in eigen land
Internationale afspraken zijn echter niet voldoende. Ook in eigen land moeten we dringend een tandje bijsteken. Groen! schuift daarom tien punten vooruit voor een ambitieuzer klimaatbeleid in eigen land:

 • Hernieuwbare energie: een tweede windmolenzone in de Noordzee, voorrang voor groene energie op het net en een zonnedakenplan
 • Koolstofarme economie: een nationaal plan voor groene jobs
 • Onderzoek en ontwikkeling: groene innovatie via overheidsbank, duurzaam aankoopbeleid en publieke onderzoekscentra
 • Energiezuinige huizen: een traject naar passiefhuisstandaard en nulenergiewoningen bij nieuwbouw en een ambitieus Vlaams renovatie- en isolatieplan
 • Groene fiscaliteit: minder lasten op arbeid, meer op vervuiling (kerosinetaks, slimme kilometerheffing en heffing op winsten afgeschreven kerncentrales)
 • Energiearmoede aanpakken: creatie van één sociaal energiefonds voor de voorfinanciering van energiebesparende maatregelen bij mensen met een laag inkomen
 • Energiezuinige overheidsgebouwen: renovatie van bestaande gebouwen en nieuwe overheidsgebouwen steeds passief
 • Beter openbaar vervoer: investeren in extra trams en light rails bij De Lijn, betere verbindingen en stiptere treinen via de nieuwe beheersovereenkomst NMBS
 • Nationale klimaatwet: bindende en afdwingbare doelstellingen op korte en lange termijn
 • Klimaatresponsabilisering: gewesten die het goed doen worden beloond, regio’s die de klimaatdoelstellingen niet halen worden financieel bestraft


“De periode van Paul Magnette als klimaatminister is een grote teleurstelling. We kregen twijfelachtige akkoorden met de kernenergiesector en een kille Lente van het Leefmilieu. Zijn opvolger zal met zulke voorstellen voor een trendbreuk moeten zorgen ”, meent Groen!-Kamerlid Kristof Calvo.

Dat het groene klimaatplan ook actie vraagt op Vlaams niveau vindt Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum meer dan logisch: “De regering Peeters mist klimaatambitie en maakt voortdurend keuzes die niet verzoenbaar zijn met een ambitieuze strijd tegen de klimaatopwarming. Resultaat is dat Vlaanderen de trein van de schone technologie volop aan het missen is.”

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.