18 okt 2017

Groen en Ecolo vragen Belgische klimaatwet met bindende doelstellingenVandaag vergaderen alle parlementsleden in ons land over het klimaatbeleid. De centrale vraag: welke instrumenten kunnen er ingezet worden om werk te maken van een gecoördineerd klimaatbeleid. Voor Groen & Ecolo is dit heel duidelijk: het beste instrument hiervoor is een Belgische klimaatwet met bindende doelstellingen op korte en lange termijn. Beide partijen leggen de lat hiermee bewust zeer hoog. Groen-fractieleider Kristof Calvo: “Aan het huidige tempo gaat België haar doelstellingen niet halen. Niet voor 2020, en al zeker niet voor 2030. Maar opgeven is geen optie. We hebben nu nood aan een efficiënte en ééndrachtige aanpak. Die vraag wordt gesteund door heel wat burgers en bedrijven. Iedereen is gebaat bij een ambitieus klimaatbeleid. En alle bevoegde ministers moeten onmiddellijk zo’n beleid gaan voeren.”

Voor Groen & Ecolo is de beste garantie daartoe een Belgische klimaatwet, waarin bindende doelstellingen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen worden vastgelegd op korte èn op lange termijn. Kristof Calvo: “In het Verenigd Koninkrijk en Zweden zijn dergelijke wetten al goedgekeurd. Ook het nieuwe Nederlandse kabinet Rutte III wil een klimaatwet laten goedkeuren in de Tweede Kamer. Die wet is nog stukken ambitieuzer dan wat Europa Nederland oplegt: Rutte III gaat voor 49% minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030. Het is nog niet duidelijk hoe men dit gaat realiseren, maar door doelstellingen vast te leggen kan je ze ook meten en verder opvolgen. Ook ons land moet ambitieus zijn. Met een legislatuuroverschrijdende klimaatwet moeten de verschillende regeringen zich ertoe verbinden de doelstellingen te halen."

Groen & Ecolo vragen de regeringen Michel, Bourgeois, Vervoort en Borsus dringend een versnelling hoger te schakelen. Vlaams parlementslid Johan Danen en Brussels parlementslid Annemie Maes: “Tegen eind dit jaar moet er een klimaat- en energiepact op tafel liggen met concrete inspanningen om uitstoot van broeikasgassen te verminderen in verschillende sectoren, zoals energie, industrie, wonen, mobiliteit en landbouw. De engagementen uit dat pact moeten volgend jaar verankerd worden in een klimaatwet en klimaatdecreten op het niveau van de drie gewesten. Ook de verdeling van de inspanningen tussen de verschillende regeringen moet rond zijn tegen eind 2017.”

Daarnaast vragen Groen & Ecolo een versterking van de Nationale Klimaatcommissie. Die moet een gecoördineerd klimaatplan opmaken en indienen bij Europa eind volgend jaar. De Klimaatcommissie moet voldoende middelen en armslag krijgen om alle bevoegde regeringen zo nodig tot de orde te roepen, vinden beide groene partijen.

Vandaag vergaderen alle parlementsleden in ons land over het klimaatbeleid. De centrale vraag: welke instrumenten kunnen er ingezet worden om werk te maken van een gecoördineerd klimaatbeleid. Voor Groen & Ecolo is dit heel duidelijk: het beste instrument hiervoor is een Belgische klimaatwet met bindende doelstellingen op korte en lange termijn. Beide partijen leggen de lat hiermee bewust zeer hoog. Groen-fractieleider Kristof Calvo: “Aan het huidige tempo gaat België haar doelstellingen niet halen. Niet voor 2020, en al zeker niet voor 2030. Maar opgeven is geen optie. We hebben nu nood aan een efficiënte en ééndrachtige aanpak. Die vraag wordt gesteund door heel wat burgers en bedrijven. Iedereen is gebaat bij een ambitieus klimaatbeleid. En alle bevoegde ministers moeten onmiddellijk zo’n beleid gaan voeren.”

Voor Groen & Ecolo is de beste garantie daartoe een Belgische klimaatwet, waarin bindende doelstellingen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen worden vastgelegd op korte èn op lange termijn. Kristof Calvo: “In het Verenigd Koninkrijk en Zweden zijn dergelijke wetten al goedgekeurd. Ook het nieuwe Nederlandse kabinet Rutte III wil een klimaatwet laten goedkeuren in de Tweede Kamer. Die wet is nog stukken ambitieuzer dan wat Europa Nederland oplegt: Rutte III gaat voor 49% minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030. Het is nog niet duidelijk hoe men dit gaat realiseren, maar door doelstellingen vast te leggen kan je ze ook meten en verder opvolgen. Ook ons land moet ambitieus zijn. Met een legislatuuroverschrijdende klimaatwet moeten de verschillende regeringen zich ertoe verbinden de doelstellingen te halen."

Groen & Ecolo vragen de regeringen Michel, Bourgeois, Vervoort en Borsus dringend een versnelling hoger te schakelen. Vlaams parlementslid Johan Danen en Brussels parlementslid Annemie Maes: “Tegen eind dit jaar moet er een klimaat- en energiepact op tafel liggen met concrete inspanningen om uitstoot van broeikasgassen te verminderen in verschillende sectoren, zoals energie, industrie, wonen, mobiliteit en landbouw. De engagementen uit dat pact moeten volgend jaar verankerd worden in een klimaatwet en klimaatdecreten op het niveau van de drie gewesten. Ook de verdeling van de inspanningen tussen de verschillende regeringen moet rond zijn tegen eind 2017.”

Daarnaast vragen Groen & Ecolo een versterking van de Nationale Klimaatcommissie. Die moet een gecoördineerd klimaatplan opmaken en indienen bij Europa eind volgend jaar. De Klimaatcommissie moet voldoende middelen en armslag krijgen om alle bevoegde regeringen zo nodig tot de orde te roepen, vinden beide groene partijen.b7dXFlowered-sunny-traffic-jam-.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.