05 nov 2013

Groen bereid tot wisselmeerderheid voor mobiliteitsbudget

CD&V organiseert
vandaag een studiedag over het mobiliteitsbudget. Eind deze week zou de partij
hierover zelfs een wetsvoorstel indienen. Een mobiliteitsbudget voor
woon-werkverkeer was eerder ook al één van de speerpunten van het Impulscongres
van Groen. Groen wil dan ook graag werk maken van een hervorming samen met
CD&V, over de grenzen van meerderheid en oppositie. “De ondersteuning van
woon-werkverkeer is vandaag erg complex en stimuleert vooral het gebruik van de
bedrijfswagen. Een mobiliteitsbudget is eenvoudiger, duurzamer en
rechtvaardiger”, aldus Kamerlid Kristof Calvo en Vlaams parlementslid Björn
RzoskaDe Groen-parlementsleden achten de tijd rijp voor een grondige bijsturing van
het woon-werkverkeer. Ze willen daar in beide parlementen aan meewerken en,
indien nodig, via een wisselmeerderheid zo’n hervorming nog deze legislatuur
inzetten. “Uit het recente proefproject van VOKA, Bond Beter Leefmilieu en
Mobiel 21 leren we dat zowel werkgevers als werknemers een mobiliteitsbudget
als een meerwaarde ervaren. In plaats van de bedrijfswagens massief te
subsidiëren voor woon-werkverkeer moeten we opteren voor een flexibeler
systeem. Zo worden alternatieven voor de auto beloond in plaats van eerder
afgeraden”, aldus Rzoska.Een mobiliteitsbudget geeft werknemers immers meer vrijheid om zelf te bepalen
hoe ze zich naar het werk verplaatsen. Dat kan zelfs dag per dag anders zijn.
In principe kan de werknemer zo'n mobiliteitsbudget vrij spenderen aan
duurzame(re) mobiliteitsopties die verband houden met het woon-werkverkeer:
abonnementen openbaar vervoer, fietsvergoeding voor de rit naar het station,
eventuele parkingkosten voor wie toch eens met de auto naar het werk gaat en
een gelimiteerd budget om te tanken.Voor Groen maakt een dergelijke hervorming deel uit van een brede fiscale
verschuiving, waarbij de lasten op arbeid voor werkgevers en werknemers kunnen
worden verlaagd. “De complexiteit houdt heel wat werkgevers tegen om te opteren
voor een mobiliteitsbudget. Daar moeten we komaf mee maken. Wij zijn in elk
geval bereid om met onder andere CD&V snel stappen te zetten”, besluit
Calvo.CD&V organiseert
vandaag een studiedag over het mobiliteitsbudget. Eind deze week zou de partij
hierover zelfs een wetsvoorstel indienen. Een mobiliteitsbudget voor
woon-werkverkeer was eerder ook al één van de speerpunten van het Impulscongres
van Groen. Groen wil dan ook graag werk maken van een hervorming samen met
CD&V, over de grenzen van meerderheid en oppositie. “De ondersteuning van
woon-werkverkeer is vandaag erg complex en stimuleert vooral het gebruik van de
bedrijfswagen. Een mobiliteitsbudget is eenvoudiger, duurzamer en
rechtvaardiger”, aldus Kamerlid Kristof Calvo en Vlaams parlementslid Björn
RzoskaDe Groen-parlementsleden achten de tijd rijp voor een grondige bijsturing van
het woon-werkverkeer. Ze willen daar in beide parlementen aan meewerken en,
indien nodig, via een wisselmeerderheid zo’n hervorming nog deze legislatuur
inzetten. “Uit het recente proefproject van VOKA, Bond Beter Leefmilieu en
Mobiel 21 leren we dat zowel werkgevers als werknemers een mobiliteitsbudget
als een meerwaarde ervaren. In plaats van de bedrijfswagens massief te
subsidiëren voor woon-werkverkeer moeten we opteren voor een flexibeler
systeem. Zo worden alternatieven voor de auto beloond in plaats van eerder
afgeraden”, aldus Rzoska.Een mobiliteitsbudget geeft werknemers immers meer vrijheid om zelf te bepalen
hoe ze zich naar het werk verplaatsen. Dat kan zelfs dag per dag anders zijn.
In principe kan de werknemer zo'n mobiliteitsbudget vrij spenderen aan
duurzame(re) mobiliteitsopties die verband houden met het woon-werkverkeer:
abonnementen openbaar vervoer, fietsvergoeding voor de rit naar het station,
eventuele parkingkosten voor wie toch eens met de auto naar het werk gaat en
een gelimiteerd budget om te tanken.Voor Groen maakt een dergelijke hervorming deel uit van een brede fiscale
verschuiving, waarbij de lasten op arbeid voor werkgevers en werknemers kunnen
worden verlaagd. “De complexiteit houdt heel wat werkgevers tegen om te opteren
voor een mobiliteitsbudget. Daar moeten we komaf mee maken. Wij zijn in elk
geval bereid om met onder andere CD&V snel stappen te zetten”, besluit
Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.