09 feb 2011

Geef sociaal overleg een nieuwe kans


Nu ook CD&V de integrale uitvoering van het afgewezen IPA-akkoord wenst door te duwen, roept Groen! op om het overleg nog een nieuwe kans te geven. De regering van lopende zaken kan en mag het akkoord niet zomaar opdringen. “Het IPA-akkoord is afgewezen door een meerderheid van de werknemers. Dat signaal negeren is vragen om sociale onrust. Ontslagnemend premier Leterme moet de sociale partners vragen de onderhandelingen opnieuw op te starten”, is het tegenvoorstel van Groen!-voorzitter Wouter Van Besien en Kamerlid Kristof Calvo op het CD&V-voorstel.

“Die onderhandelingen hoeven geen weken te duren, maar het zou goed zijn moest er toch nog een nieuwe poging worden ondernomen. In deze woelige tijden is een sociaal compromis te belangrijk. De sociale partners verdienen een tweede kans. Zij zijn beter geplaatst dan de regering van lopende zaken”, aldus Van Besien.

Voor Groen! moet er bovendien rekening gehouden met de terechte bekommernissen van de werknemers. Het onderhandelde IPA is een broos evenwicht. Kristof Calvo: “Toch zijn er nog mogelijkheden, ook inzake loonsverhoging. Als je ziet dat de winsten van bedrijven en de bonussen van CEO’s  weer het niveau van voor de crisis benaderen, is dat een legitieme vraag. Men zou bijvoorbeeld de afgesproken 0,3% loonsverhoging bovenop de index als indicatief kunnen beschouwen en sectoren de mogelijkheid geven verder te gaan.”

Verder beschouwt Groen! ook het optrekken van de minimumlonen en een sterkere welvaartsaanpassing van de uitkeringen als mogelijke onderdelen voor het IPA 2.0. Er moet ook aandacht gaan naar de sociale bescherming van de middengroep van bedienden bij het uitwerken van het eenheidsstatuut. “Het is echter vooral aan de sociale partners om zich hierover opnieuw te buigen. We zijn ervan overtuigd dat zij alsnog kunnen slagen in het bereiken van een gedragen en evenwichtig IPA”, besluiten Van Besien en Calvo.


Nu ook CD&V de integrale uitvoering van het afgewezen IPA-akkoord wenst door te duwen, roept Groen! op om het overleg nog een nieuwe kans te geven. De regering van lopende zaken kan en mag het akkoord niet zomaar opdringen. “Het IPA-akkoord is afgewezen door een meerderheid van de werknemers. Dat signaal negeren is vragen om sociale onrust. Ontslagnemend premier Leterme moet de sociale partners vragen de onderhandelingen opnieuw op te starten”, is het tegenvoorstel van Groen!-voorzitter Wouter Van Besien en Kamerlid Kristof Calvo op het CD&V-voorstel.

“Die onderhandelingen hoeven geen weken te duren, maar het zou goed zijn moest er toch nog een nieuwe poging worden ondernomen. In deze woelige tijden is een sociaal compromis te belangrijk. De sociale partners verdienen een tweede kans. Zij zijn beter geplaatst dan de regering van lopende zaken”, aldus Van Besien.

Voor Groen! moet er bovendien rekening gehouden met de terechte bekommernissen van de werknemers. Het onderhandelde IPA is een broos evenwicht. Kristof Calvo: “Toch zijn er nog mogelijkheden, ook inzake loonsverhoging. Als je ziet dat de winsten van bedrijven en de bonussen van CEO’s  weer het niveau van voor de crisis benaderen, is dat een legitieme vraag. Men zou bijvoorbeeld de afgesproken 0,3% loonsverhoging bovenop de index als indicatief kunnen beschouwen en sectoren de mogelijkheid geven verder te gaan.”

Verder beschouwt Groen! ook het optrekken van de minimumlonen en een sterkere welvaartsaanpassing van de uitkeringen als mogelijke onderdelen voor het IPA 2.0. Er moet ook aandacht gaan naar de sociale bescherming van de middengroep van bedienden bij het uitwerken van het eenheidsstatuut. “Het is echter vooral aan de sociale partners om zich hierover opnieuw te buigen. We zijn ervan overtuigd dat zij alsnog kunnen slagen in het bereiken van een gedragen en evenwichtig IPA”, besluiten Van Besien en Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.