15 jul 2016

Gat van 5 miljard in fonds dat nucleair afval moet beherenHet fonds voor het beheer van nucleair afval heeft een tekort van bijna 5 miljard euro. Dat blijkt uit een universitaire studie die de Ecolo-Groenfractie liet uitvoeren. De Belgische staat moet dringend de kosten van de ontmanteling van de kerninstallaties opnieuw evalueren en haar verantwoordelijkheid opnemen tegenover Electrabel.

In 2013 werden de totale kosten van de ontmanteling en het beheer van het kernafval van de 7 Belgische kerncentrales geschat op 13,6 miljard, 4,5 miljard voor de ontmanteling en 9,1 miljard voor het afvalbeheer op lange termijn.

Ecolo-Groen vroeg aan ULB-onderzoekster Estelle Cantillon te onderzoeken of het bestaande provisiemechanisme volstond.

Volgens dat onderzoek worden de bedragen ruim onderschat. De studie wijst op problemen bij de actualisering van de bedragen. De provisies worden over een zeer lange periode uitgegeven. Dat betekent dat de schatting van de kosten gebaseerd is op een vergelijking van de toekomstige waarde van een uitgave met de huidige waarde ervan.

Maar het tarief is schromelijk overschat. Dat laat Electrabel toe de impact van de ontmanteling van de kerncentrales na 2025 te minimaliseren in de boeken, op middellange en lange termijn is het risico groot dat de factuur naar de overheid wordt doorgeschoven.

Naast het probleem van dat tarief - wat een verlies van 3 miljard euro betekent -, wijzen Ecolo en Groen op de onderschatting van de kosten voor de ontmanteling en het afvalbeheer. Er blijven heel wat onbeantwoorde vragen: het soort conditionering en de diepte waarop het kernafval dient opgeslagen te worden - de hypothese van het NIRAS stelt 220 meter, terwijl een VUB-professor meent dat 500 meter noodzakelijk is -, het ontbreken van wettelijke een definitie voor en van een indeling van het kernafval, het beheer van de MOX,...

De Europese Commissie heeft recent de totale kost van de Europese kerncentrales herzien naar 253 miljard euro, 47 procent meer dan in 2008 geschat. Ecolo-Groen besluit daarom dat er 4,7 miljard euro tekort is. Dat kan oplopen tot bijna 8 miljard indien de kosten blijven oplopen.

"Met het oog op de kernuitstap in 2025 doet dat vragen rijzen over de toekomst van Synatom," stelt Ecolo-fractieleider Jean-Marc Nollet, "wat gaat het Electrabel-filiaal dat de nucleaire provisies beheert,  doen op het ogenblik dat er geen inkomsten meer zijn van de kernenergie? Wat ook te denken van de plannen van Engie, het moederbedrijf van Electrabel, die deze laatste naar de beurs wil brengen waardoor de banden worden doorgeknipt."

Op die manier kan gemakkelijker georganiseerd worden dat Synatom onvoldoende middelen heeft. Het is dus dringend nodig dat de regering de kosten herziet, maatregelen neemt inzake de historische verantwoordelijken en het provisiefonds herwaardeert. Ecolo en Groen stappen ook naar de Europese Commissie omdat Electrabel op basis van de studie die ze bestelden illegale staatssteun krijgt.

Het fonds voor het beheer van nucleair afval heeft een tekort van bijna 5 miljard euro. Dat blijkt uit een universitaire studie die de Ecolo-Groenfractie liet uitvoeren. De Belgische staat moet dringend de kosten van de ontmanteling van de kerninstallaties opnieuw evalueren en haar verantwoordelijkheid opnemen tegenover Electrabel.

In 2013 werden de totale kosten van de ontmanteling en het beheer van het kernafval van de 7 Belgische kerncentrales geschat op 13,6 miljard, 4,5 miljard voor de ontmanteling en 9,1 miljard voor het afvalbeheer op lange termijn.

Ecolo-Groen vroeg aan ULB-onderzoekster Estelle Cantillon te onderzoeken of het bestaande provisiemechanisme volstond.

Volgens dat onderzoek worden de bedragen ruim onderschat. De studie wijst op problemen bij de actualisering van de bedragen. De provisies worden over een zeer lange periode uitgegeven. Dat betekent dat de schatting van de kosten gebaseerd is op een vergelijking van de toekomstige waarde van een uitgave met de huidige waarde ervan.

Maar het tarief is schromelijk overschat. Dat laat Electrabel toe de impact van de ontmanteling van de kerncentrales na 2025 te minimaliseren in de boeken, op middellange en lange termijn is het risico groot dat de factuur naar de overheid wordt doorgeschoven.

Naast het probleem van dat tarief - wat een verlies van 3 miljard euro betekent -, wijzen Ecolo en Groen op de onderschatting van de kosten voor de ontmanteling en het afvalbeheer. Er blijven heel wat onbeantwoorde vragen: het soort conditionering en de diepte waarop het kernafval dient opgeslagen te worden - de hypothese van het NIRAS stelt 220 meter, terwijl een VUB-professor meent dat 500 meter noodzakelijk is -, het ontbreken van wettelijke een definitie voor en van een indeling van het kernafval, het beheer van de MOX,...

De Europese Commissie heeft recent de totale kost van de Europese kerncentrales herzien naar 253 miljard euro, 47 procent meer dan in 2008 geschat. Ecolo-Groen besluit daarom dat er 4,7 miljard euro tekort is. Dat kan oplopen tot bijna 8 miljard indien de kosten blijven oplopen.

"Met het oog op de kernuitstap in 2025 doet dat vragen rijzen over de toekomst van Synatom," stelt Ecolo-fractieleider Jean-Marc Nollet, "wat gaat het Electrabel-filiaal dat de nucleaire provisies beheert,  doen op het ogenblik dat er geen inkomsten meer zijn van de kernenergie? Wat ook te denken van de plannen van Engie, het moederbedrijf van Electrabel, die deze laatste naar de beurs wil brengen waardoor de banden worden doorgeknipt."

Op die manier kan gemakkelijker georganiseerd worden dat Synatom onvoldoende middelen heeft. Het is dus dringend nodig dat de regering de kosten herziet, maatregelen neemt inzake de historische verantwoordelijken en het provisiefonds herwaardeert. Ecolo en Groen stappen ook naar de Europese Commissie omdat Electrabel op basis van de studie die ze bestelden illegale staatssteun krijgt.5xLItihange-by-Michielverbeek-.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.