26 nov 2014

FOD Financiën over indexsprong: gezinnen meer getroffen, grotere winst voor bedrijven

De FOD Financiën schat de impact van de indexsprong anders in dan de regering in de toelichting van haar begroting, blijkt uit de hoorzitting met het Rekenhof. Gezinnen worden meer getroffen dan de regering laat uitschijnen, blijkt vandaag.

“De indexsprong is dus nog minder sociaal dan de regering heeft voorgesteld in haar begroting. De inkomens van gezinnen zullen harder worden getroffen. Tegelijk zullen bedrijven meer winst maken. Er is geen enkele garantie dat die winst geherinvesteerd wordt en nieuwe jobs oplevert. Over een maatregel als de indexsprong, wat ons betreft nog altijd een onrechtvaardige en domme maatregel, moet een regering transparant zijn”, aldus Groen-fractieleider Kristof Calvo en zijn Ecolo-collega Jean-Marc Nollet.

De verschillen tussen de regering en de FOD Financiën zijn opvallend. Voor de personenbelasting voorzag de regering een minderinkomst van 682 miljoen euro (minder personenbelastingen omdat het inkomen van mensen negatief wordt beïnvloed door de indexsprong). Volgens de FOD Financiën wordt dat een minderinkomst van 970 miljoen euro. Gezinnen zullen dus harder worden getroffen.

Voor de vennootschapsbelasting voorzag de regering een meeropbrengst van 215 miljoen euro (meer vennootschapsbelasting omdat de winsten van bedrijven stijgen door de indexsprong). Volgens de FOD Financiën wordt dat een meeropbrengst van 457 miljoen euro. Bedrijven zullen dus nog meer winst maken.De FOD Financiën schat de impact van de indexsprong anders in dan de regering in de toelichting van haar begroting, blijkt uit de hoorzitting met het Rekenhof. Gezinnen worden meer getroffen dan de regering laat uitschijnen, blijkt vandaag.

“De indexsprong is dus nog minder sociaal dan de regering heeft voorgesteld in haar begroting. De inkomens van gezinnen zullen harder worden getroffen. Tegelijk zullen bedrijven meer winst maken. Er is geen enkele garantie dat die winst geherinvesteerd wordt en nieuwe jobs oplevert. Over een maatregel als de indexsprong, wat ons betreft nog altijd een onrechtvaardige en domme maatregel, moet een regering transparant zijn”, aldus Groen-fractieleider Kristof Calvo en zijn Ecolo-collega Jean-Marc Nollet.

De verschillen tussen de regering en de FOD Financiën zijn opvallend. Voor de personenbelasting voorzag de regering een minderinkomst van 682 miljoen euro (minder personenbelastingen omdat het inkomen van mensen negatief wordt beïnvloed door de indexsprong). Volgens de FOD Financiën wordt dat een minderinkomst van 970 miljoen euro. Gezinnen zullen dus harder worden getroffen.

Voor de vennootschapsbelasting voorzag de regering een meeropbrengst van 215 miljoen euro (meer vennootschapsbelasting omdat de winsten van bedrijven stijgen door de indexsprong). Volgens de FOD Financiën wordt dat een meeropbrengst van 457 miljoen euro. Bedrijven zullen dus nog meer winst maken.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.