24 jul 2014

Federale lastenverlaging moet gericht zijn, niet lineair

Opmerkelijk is het uitgesproken Vlaamse pleidooi voor een lineaire lastenverlaging. Groen wil daarentegen een gerichte federale lastenverlaging. Gericht daar waar het meest jobs creëert en de grootste impact heeft op de koopkracht.Het Vlaams regeerakkoord licht meteen al een tipje van de sluier van de plannen van de onderhandelende partijen voor het federale niveau. De Vlaamse partijen dringen nu al een duidelijke lijn op aan de volgende federale regering op het vlak van belastingen. Federaal fractieleider Kristof Calvo (Groen): “Opmerkelijk is het uitgesproken Vlaamse pleidooi voor een lineaire lastenverlaging. Nadat men energie, water, school en de bus van de modale Vlaming duurder maakt, wil men wel de belastingen verlagen voor iedereen en dus ook voor de grootste inkomens. Groen wil daarentegen een gerichte federale lastenverlaging. ”

Groen is voorstander van een verlaging van de belastingen op arbeid maar dan wel gericht. Calvo: “Lasten op arbeid moeten omlaag. Gericht daar waar het meest jobs creëert en de grootste impact heeft op de koopkracht. Arbeid is iets waardevol en moeten we stimuleren.  Volgens Groen moet de federale lastenverlaging dus vooral naar de laagste en middeninkomens gaan. Een lineaire federale verlaging is geldverspilling.”

In het zuurstofplan van Groen, het becijferd verkiezingsprogramma, hield Groen een duidelijk pleidooi voor een gericht lastenverlaging van 5,1 miljard euro verdeeld over werkgevers (progressieve werkgeversbijdrage) en werknemers (loonbonus). Calvo: “Dit levert voor werkgevers tot 240 euro per maand bijkomende vermindering van de loonkost op. Voor werknemers met een laag loon tot 80 euro per maand.”

Voor Groen blijft een grondige fiscale hervorming een absolute prioriteit van een volgende federale regering. “Het is goed dat er een gemeenschappelijke visie wordt ontwikkeld, maar dan moet het wel de juiste zijn. Als we willen dat er jobs worden gecreëerd en ongelijkheid wordt weggewerkt moet er een grondige hervorming van het belastingsysteem komen. Via een vermogensrendementsheffing wil Groen de grootste vermogens eerlijk laten bijdragen om meer ademruimte te geven aan 75% van de bevolking.”

 Opmerkelijk is het uitgesproken Vlaamse pleidooi voor een lineaire lastenverlaging. Groen wil daarentegen een gerichte federale lastenverlaging. Gericht daar waar het meest jobs creëert en de grootste impact heeft op de koopkracht.Het Vlaams regeerakkoord licht meteen al een tipje van de sluier van de plannen van de onderhandelende partijen voor het federale niveau. De Vlaamse partijen dringen nu al een duidelijke lijn op aan de volgende federale regering op het vlak van belastingen. Federaal fractieleider Kristof Calvo (Groen): “Opmerkelijk is het uitgesproken Vlaamse pleidooi voor een lineaire lastenverlaging. Nadat men energie, water, school en de bus van de modale Vlaming duurder maakt, wil men wel de belastingen verlagen voor iedereen en dus ook voor de grootste inkomens. Groen wil daarentegen een gerichte federale lastenverlaging. ”

Groen is voorstander van een verlaging van de belastingen op arbeid maar dan wel gericht. Calvo: “Lasten op arbeid moeten omlaag. Gericht daar waar het meest jobs creëert en de grootste impact heeft op de koopkracht. Arbeid is iets waardevol en moeten we stimuleren.  Volgens Groen moet de federale lastenverlaging dus vooral naar de laagste en middeninkomens gaan. Een lineaire federale verlaging is geldverspilling.”

In het zuurstofplan van Groen, het becijferd verkiezingsprogramma, hield Groen een duidelijk pleidooi voor een gericht lastenverlaging van 5,1 miljard euro verdeeld over werkgevers (progressieve werkgeversbijdrage) en werknemers (loonbonus). Calvo: “Dit levert voor werkgevers tot 240 euro per maand bijkomende vermindering van de loonkost op. Voor werknemers met een laag loon tot 80 euro per maand.”

Voor Groen blijft een grondige fiscale hervorming een absolute prioriteit van een volgende federale regering. “Het is goed dat er een gemeenschappelijke visie wordt ontwikkeld, maar dan moet het wel de juiste zijn. Als we willen dat er jobs worden gecreëerd en ongelijkheid wordt weggewerkt moet er een grondige hervorming van het belastingsysteem komen. Via een vermogensrendementsheffing wil Groen de grootste vermogens eerlijk laten bijdragen om meer ademruimte te geven aan 75% van de bevolking.”

 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.