16 feb 2011

Falend energiebeleid verantwoordelijk voor aanval op index


De prijsstijgingen die Electrabel het afgelopen jaar doorvoerden, hebben de inflatie flink aangewakkerd. Vandaag gebruiken sommigen die evolutie om de index in vraag te stellen. “Niet de index is het probleem, wel Electrabel en de energiepolitiek van de afgelopen jaren. Het falend energiebeleid van de afgelopen jaren is dus mee verantwoordelijk voor de aanval op de index,” meent Kamerlid Kristof Calvo (Groen!). 

Groen! pleit voluit voor het behoud van de index, maar ook voor een andere energiepolitiek. Kristof Calvo: “De index is belangrijk voor de koopkracht van de werknemers. Het indexmechanisme is vitaal voor de sociale rust en de stabiliteit van onze economie. Dat mechanisme moeten we onverkort behouden. Tegelijk moeten we andere energiekeuzes maken”. 

Een substantieel hogere nucleaire heffing op de superwinsten van de kerncentrales kan zorgen voor eerlijkere concurrentie tussen de energieproducenten en dus op termijn voor lagere prijzen voor de consumenten. Daarnaast moet er in het kader van de omzetting van het derde energiepakket, dat binnenkort zal besproken worden in de Kamer, bekeken worden hoe de prijsregulering- en controle kan versterkt worden. 

Groen! diende al geruime tijd een wetsvoorstel in voor een heffing van 1,5 miljard euro op de woekerwinsten van de nucleaire exploitanten. Door een deel van de opbrengst te herinvesteren in energiebesparing, zoals voorgesteld in het groene wetsvoorstel, zorgt men bovendien voor een extra voordeel. De Nationale Bank wijst immers ook de hoge energieconsumptie aan als een van de factoren voor de energiegevoeligheid van de inflatie. 

“Energiemaatregelen zijn nodig om de wind uit de zeilen te halen van de index-criticasters. De PS is er terecht als de kippen bij om de index te verdedigen, maar intussen is minister Magnette (PS) wel al jaren verantwoordelijk voor het energiebeleid in ons land. Er zijn mogelijkheden genoeg om iets te doen aan het bijna-monopolie van Electrabel” aldus nog Kamerlid Calvo. 

Tijdens het vragenuurtje morgen in de Kamer zal Kristof Calvo PS-Energieminister Magnette hierover aan de tand voelen. Hij zal de minister tevens vragen om gevolg te geven aan de oproep van de sociale partners om eindelijk een echte nucleaire heffing in te stellen.


De prijsstijgingen die Electrabel het afgelopen jaar doorvoerden, hebben de inflatie flink aangewakkerd. Vandaag gebruiken sommigen die evolutie om de index in vraag te stellen. “Niet de index is het probleem, wel Electrabel en de energiepolitiek van de afgelopen jaren. Het falend energiebeleid van de afgelopen jaren is dus mee verantwoordelijk voor de aanval op de index,” meent Kamerlid Kristof Calvo (Groen!). 

Groen! pleit voluit voor het behoud van de index, maar ook voor een andere energiepolitiek. Kristof Calvo: “De index is belangrijk voor de koopkracht van de werknemers. Het indexmechanisme is vitaal voor de sociale rust en de stabiliteit van onze economie. Dat mechanisme moeten we onverkort behouden. Tegelijk moeten we andere energiekeuzes maken”. 

Een substantieel hogere nucleaire heffing op de superwinsten van de kerncentrales kan zorgen voor eerlijkere concurrentie tussen de energieproducenten en dus op termijn voor lagere prijzen voor de consumenten. Daarnaast moet er in het kader van de omzetting van het derde energiepakket, dat binnenkort zal besproken worden in de Kamer, bekeken worden hoe de prijsregulering- en controle kan versterkt worden. 

Groen! diende al geruime tijd een wetsvoorstel in voor een heffing van 1,5 miljard euro op de woekerwinsten van de nucleaire exploitanten. Door een deel van de opbrengst te herinvesteren in energiebesparing, zoals voorgesteld in het groene wetsvoorstel, zorgt men bovendien voor een extra voordeel. De Nationale Bank wijst immers ook de hoge energieconsumptie aan als een van de factoren voor de energiegevoeligheid van de inflatie. 

“Energiemaatregelen zijn nodig om de wind uit de zeilen te halen van de index-criticasters. De PS is er terecht als de kippen bij om de index te verdedigen, maar intussen is minister Magnette (PS) wel al jaren verantwoordelijk voor het energiebeleid in ons land. Er zijn mogelijkheden genoeg om iets te doen aan het bijna-monopolie van Electrabel” aldus nog Kamerlid Calvo. 

Tijdens het vragenuurtje morgen in de Kamer zal Kristof Calvo PS-Energieminister Magnette hierover aan de tand voelen. Hij zal de minister tevens vragen om gevolg te geven aan de oproep van de sociale partners om eindelijk een echte nucleaire heffing in te stellen.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.