16 sep 2011

Extra commissie over rapport stresstest


Groen! wil een vervroegde bijeenkomst van de subcommissie nucleaire veiligheid van de Kamer naar aanleiding van het voortgangsrapport rond de stresstests van de kerncentrales. “Ik ben niet onder de indruk van het rapport. Het voortgangsrapport beschrijft enkel een methodologie en bevat weinig nieuwe informatie. Voorlopig lijkt de stresstest enkel een administratieve formaliteit en dat kan niet de bedoeling zijn”, aldus Groen!-Kamerlid Kristof Calvo. 

"Er zit bijzonder weinig inhoud in het rapport van het FANC", meent Calvo. "Het Agentschap gedraagt zich eerder als de secretaris dan de controleur van Electrabel." Het voortgangsrapport roept heel wat vragen op en daarom stelt Groen! voor om op korte termijn een extra zitting te organiseren van de subcommissie Nucleaire Veiligheid in de Kamer.
 
Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) liet immers weten tevreden te zijn met de vooruitgang van uitbater Electrabel. De eerste verstevigingen aan de kerncentrales werden al uitgevoerd en er wordt volgens het FANC voldoende personeel ingezet om de tests uit te voeren.

Ondertussen blijven Groen! en Ecolo jacht maken op de bestaande veiligheidsanalyse. Calvo en zijn Ecolo-collega Olivier Deleuze deden al verschillende pogingen om eerdere rapporten over de nucleaire veiligheid in te kijken, maar vingen daarbij telkens bot. 
"Onder meer het jongste onderzoek van het FANC naar de veiligheid van de oudste reactoren, het LTO-rapport, werd ons nog steeds niet voorgelegd", zegt Calvo. "Op basis van de openbaarheid van milieu-informatie is het Agentschap daar nochtans toe gebonden."

Groen! vraagt dus een vervroegde bijeenkomst van de subcommissie nucleaire veiligheid en hoopt daar volgende week het rapport al te kunnen bespreken. Calvo heeft die vraag geformuleerd bij Commissievoorzitter Willem-Frederik Schiltz (Open VLD).


Groen! wil een vervroegde bijeenkomst van de subcommissie nucleaire veiligheid van de Kamer naar aanleiding van het voortgangsrapport rond de stresstests van de kerncentrales. “Ik ben niet onder de indruk van het rapport. Het voortgangsrapport beschrijft enkel een methodologie en bevat weinig nieuwe informatie. Voorlopig lijkt de stresstest enkel een administratieve formaliteit en dat kan niet de bedoeling zijn”, aldus Groen!-Kamerlid Kristof Calvo. 

"Er zit bijzonder weinig inhoud in het rapport van het FANC", meent Calvo. "Het Agentschap gedraagt zich eerder als de secretaris dan de controleur van Electrabel." Het voortgangsrapport roept heel wat vragen op en daarom stelt Groen! voor om op korte termijn een extra zitting te organiseren van de subcommissie Nucleaire Veiligheid in de Kamer.
 
Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) liet immers weten tevreden te zijn met de vooruitgang van uitbater Electrabel. De eerste verstevigingen aan de kerncentrales werden al uitgevoerd en er wordt volgens het FANC voldoende personeel ingezet om de tests uit te voeren.

Ondertussen blijven Groen! en Ecolo jacht maken op de bestaande veiligheidsanalyse. Calvo en zijn Ecolo-collega Olivier Deleuze deden al verschillende pogingen om eerdere rapporten over de nucleaire veiligheid in te kijken, maar vingen daarbij telkens bot. 
"Onder meer het jongste onderzoek van het FANC naar de veiligheid van de oudste reactoren, het LTO-rapport, werd ons nog steeds niet voorgelegd", zegt Calvo. "Op basis van de openbaarheid van milieu-informatie is het Agentschap daar nochtans toe gebonden."

Groen! vraagt dus een vervroegde bijeenkomst van de subcommissie nucleaire veiligheid en hoopt daar volgende week het rapport al te kunnen bespreken. Calvo heeft die vraag geformuleerd bij Commissievoorzitter Willem-Frederik Schiltz (Open VLD).

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.