17 nov 2010

Export Iran: Nog veel vragen, nu zoeken naar oplossingen

In de Commissie Bedrijfsleven stelde de Minister van Energie Paul Magnette woensdag dat, als een bedrijf geen uitvoervergunning aanvraagt voor de uitvoer van nucleair materiaal, hij niets kan doen. Kristof Calvo, Kamerlid van Groen!, reageert: “Als het gaat om nucleaire proliferatie, kan de verantwoordelijke Minister zich niet beperken tot een passieve houding, die met spijt acteert dat er een verboden uitvoer is gebeurd. We gaan nu het politieke debat moeten voeren over hoe we de mazen van het net zo klein mogelijk kunnen maken. Dat is de voorbije jaren onvoldoende gebeurd”. “99% van de bedrijven zullen ter goeder trouw een uitvoervergunning aanvragen. In de strijd tegen de nucleaire proliferatie is het echter nodig om verboden exporten actief op te sporen”, aldus nog Calvo. 

Er blijven nog heel wat vragen open. Minister Paul Magnette (PS) weigerde de namen van de betrokken bedrijven te geven. Hij verklaarde bovendien enkel dat “de Belgische autoriteiten” niet op de hoogte waren. Het was het Europees agentschap Euratom dat de verboden uitvoer van verarmd uranium ontdekte en alarm sloeg, bevestigde de Minister.

De Minister was eerder karig met informatie. “Maar één ding staat vast: de exporten van producten zoals zirkoniumpoeder en verarmd uranium naar Iran zijn expliciet verboden en er hebben er zo twee plaatsgevonden. De verstrenging van de Belgische wetgeving en de controle is dus dringend nodig. Ook de rol van de staatsveiligheid en de douane moet daarbij onder de loep worden genomen”, aldus nog Kristof Calvo. 

Groen! en Ecolo steunen dan ook samen met andere fracties de heroprichting van de sub-commissie Nucleaire Veiligheid. De wetgeving en procedures inzake nucleaire export geldt daar dan als absolute prioriteit. Volgende week zal Kristof Calvo bovendien een mondelinge vraag stellen in de volgende Commissie Bedrijfsleven over de inbreuken voor 2005, een vraag waarop de Minister vandaag het antwoord verschuldigd bleef. 

In de Commissie Bedrijfsleven stelde de Minister van Energie Paul Magnette woensdag dat, als een bedrijf geen uitvoervergunning aanvraagt voor de uitvoer van nucleair materiaal, hij niets kan doen. Kristof Calvo, Kamerlid van Groen!, reageert: “Als het gaat om nucleaire proliferatie, kan de verantwoordelijke Minister zich niet beperken tot een passieve houding, die met spijt acteert dat er een verboden uitvoer is gebeurd. We gaan nu het politieke debat moeten voeren over hoe we de mazen van het net zo klein mogelijk kunnen maken. Dat is de voorbije jaren onvoldoende gebeurd”. “99% van de bedrijven zullen ter goeder trouw een uitvoervergunning aanvragen. In de strijd tegen de nucleaire proliferatie is het echter nodig om verboden exporten actief op te sporen”, aldus nog Calvo. 

Er blijven nog heel wat vragen open. Minister Paul Magnette (PS) weigerde de namen van de betrokken bedrijven te geven. Hij verklaarde bovendien enkel dat “de Belgische autoriteiten” niet op de hoogte waren. Het was het Europees agentschap Euratom dat de verboden uitvoer van verarmd uranium ontdekte en alarm sloeg, bevestigde de Minister.

De Minister was eerder karig met informatie. “Maar één ding staat vast: de exporten van producten zoals zirkoniumpoeder en verarmd uranium naar Iran zijn expliciet verboden en er hebben er zo twee plaatsgevonden. De verstrenging van de Belgische wetgeving en de controle is dus dringend nodig. Ook de rol van de staatsveiligheid en de douane moet daarbij onder de loep worden genomen”, aldus nog Kristof Calvo. 

Groen! en Ecolo steunen dan ook samen met andere fracties de heroprichting van de sub-commissie Nucleaire Veiligheid. De wetgeving en procedures inzake nucleaire export geldt daar dan als absolute prioriteit. Volgende week zal Kristof Calvo bovendien een mondelinge vraag stellen in de volgende Commissie Bedrijfsleven over de inbreuken voor 2005, een vraag waarop de Minister vandaag het antwoord verschuldigd bleef. 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.