27 feb 2018

Evenementenrapport 2017: Meer evenementen, meer aandacht voor leefbaarheidIn 2017 werden in Mechelen maar liefst 543 evenementen georganiseerd. Het merendeel daarvan zijn kleinschalige initiatieven georganiseerd door Mechelaars zelf. Dankzij de uitrol van het Feestencharter en de acties daarin gaat de groei van het aantal evenementen samen met meer aandacht voor de leefbaarheid, eveneens een beleidsprioriteit.

Mechelen bruist van de evenementen. Ze brengen sfeer en sociale cohesie in de stad. Het evenementenloket – hét aanspreekpunt voor organisatoren – speelt hierbij een centrale rol en stelde een evenementenrapport 2017 op. Behalve de realisaties van het voorbije jaar, komen ook de nieuwe acties in het Actieplan Feesten en Fuiven aan bod.
Sinds de opstart in 2014 vinden steeds meer private en publieke organisatoren hun weg naar het evenementenloket. Het organiseren van evenementen brengt wel wat uitdagingen met zich mee. daarom is het van groot belang om deze positieve invloed van feesten en evenementen op het samenleven ook veilig te stellen.

Realisaties

“De ambitie in 2017 was om organisatoren voldoende ondersteuning en begeleiding aan te bieden bij het organiseren van evenementen zodat de stad ook leefbaar is tijdens evenementen. Deze persoonlijke begeleiding werkt. Het creëert meer bewustwording bij de organisatoren waardoor er ook meer zorg is voor de omgeving waar een evenement plaatsvindt”, aldus Kristof Calvo, voorzitter mmMechelen Feest, waar het Evenementenloket een deel van is.

In samenwerking met Wijkraad Centrum, Mechelen MeeMaken vzw en de Jeugdraad werd een feestencharter “Samen voor een bruisende stad” ondertekend. Daarnaast was er de invoering van pleinfiches en werd er een kader voor het gebruik van parken en tuinen tijdens evenementen ingevoerd. Op die manier krijgt de organisator een duidelijk overzicht welke locatie voor hen geschikt/beschikbaar zijn.
Bovendien werd ook een genuanceerd toetsingskader opgesteld voor de toekenning van verhoogde geluidsnormen. Hier vormen de VLAREM-geluidsnormen de basis voor het kader. De leefbaarheid voor de omgeving tijdens evenementen is een prioriteit voor Stad en mmMechelen Feest. Om kleine muzikale evenementen mogelijk te maken werden ook tussencategorieën toegevoegd waarbij de schaal, de aard en het aandeel in muziek een belangrijke rol spelen.
Ten slotte werd i.s.m. verschillende stadsdiensten een mobiliteitsgids opgesteld die organisatoren op weg helpt en hen wijst op belangrijke aandachtspunten. Organisatoren van mid- en grootschalige evenementen (>500 bezoekers) zijn verplicht een mobiliteitsplan op te stellen via het online platform www.mobiwijzer.be.

Aantal
Het aantal aanvragen voor inname openbaar domein bij het evenementenloket nam in 2017 toe met 12%. (Van de 478 aanvragen werden er 23 geweigerd en 17 geannuleerd door de organisator zelf).
In totaal werden er 543 evenementen georganiseerd in 2017. Het merendeel – 485 evenementen - van deze evenementen zijn kleinschalige evenementen, waar niet meer dan 500 bezoekers op aanwezig zijn. De categorie bestaat uit de vele bewonersinitiatieven, rommelmarkten, kerstmarktjes,…
De aard van al deze evenementen werd ook in kaart gebracht. Men kan vaststellen dat het Mechels grondgebied voor het grootste deel ter beschikking gesteld wordt voor Mechelse niet-commerciële evenementen, nl. 479 aanvragen.
Geluidsnormen
Bij het indienen van een aanvraag wordt de organisator erop gewezen dat er strikte voorwaarden zijn voor het toekennen van een verhoogde geluidsnorm. Dit zorgt voor meer bewustwording bij de organisatoren. Deze sensibilisering heeft impact, zoals blijkt uit de cijfers. Er was namelijk t.o.v. 2016 geen stijging in het aantal toegekende verhogingen.
In totaal werden er voor 82 dagen verhoogde geluidsnormen aangevraagd, waarvan 79 een vergunning ontvingen. In 2016 vergunde het College 78 dagen. Het behouden van dit aantal dagen kwam tot stand door het wegvallen van éénmalige evenementen en het toevoegen van nieuwe evenementen. Maar ook het herindelen van evenementen volgens het nieuwe toetsingskader speelt hier een rol in.
Voor bepaalde evenementen werd een lagere geluidsnorm opgelegd dan de vorige editie (8 dagen).
Spreiding in tijd en ruimte
“Om over de leefbaarheid van de stad te waken, zijn twee basisprincipes ‘spreiding in tijd’ en ‘spreiding in ruimte’ cruciaal. Ook hier is positieve evolutie te zien”, aldus Kristof Calvo.
Terwijl in 2016 de Grote Markt tijdens de zomermaanden 44 keer werd ingenomen was dit in het voorbije jaar 42 keer over een periode van vier maanden. Opvallend was dat Vismarkt en Haverwerf in 2016 nog intens bezet werden door o.a. ‘Vispop’, ‘Dijlefeesten’, ‘Bouquiniste aan de Dijle’ en ‘Make a Fish’. Dit was in 2017 niet meer het geval. Terwijl deze locatie in 2016 over 13 dagen werd bezet, was dit in 2017 nog maar 1 dag.
Tijdens de wintermaanden werd een omgekeerde beweging ingezet. Daar waar in 2016 de Grote Markt gedurende 2,5 weken gebruikt werd door Circus Ronaldo, werd dit in 2017 beperkt tot 3 dagen. Evenementen op en rond Vismarkt en Haverwerf namen in de winterperiode toe.
Actieplan 2018
Jaarlijks zullen reeds ondernomen acties verder worden uitgerold. Vier domeinen die hier belangrijk zijn: algemeen beleid, leefbaarheid en veiligheid, administratieve vereenvoudiging en uitbouw kennis en faciliteringscentrum voor organisatoren.
Kortom: in 2018 worden acties van 2017 terug opgenomen maar worden ook enkele nieuwe acties toegevoegd. Zo zal het evenementenloket uitgebouwd worden tot een expertisecentrum voor organisatoren waarbij de tien principes van het feestencharter “Samen voor een bruisende stad” de basis vormen.

Tijdens het weekend van 3 maart zullen organisatoren kunnen deelnemen aan “Organiseren van a tot z”, een namiddag met leerrijke workshops en een infomarkt, waar enkele stadsdiensten de organisatoren te woord zullen staan. Deze workshop zal doorgaan in dienstencentrum Den Abeel op zaterdag 3 maart van 13u tot 18u.

Die namiddag worden ook een aantal organisatoren in de bloemetjes gezet. Voor de eerste keer zullen de Mechelse Evenementenprijzen uitgereikt worden in de volgende vier categorieën: Beste buur, Beste van de klas, Nieuwtje en Klein maar gezellig.

In 2017 werden in Mechelen maar liefst 543 evenementen georganiseerd. Het merendeel daarvan zijn kleinschalige initiatieven georganiseerd door Mechelaars zelf. Dankzij de uitrol van het Feestencharter en de acties daarin gaat de groei van het aantal evenementen samen met meer aandacht voor de leefbaarheid, eveneens een beleidsprioriteit.

Mechelen bruist van de evenementen. Ze brengen sfeer en sociale cohesie in de stad. Het evenementenloket – hét aanspreekpunt voor organisatoren – speelt hierbij een centrale rol en stelde een evenementenrapport 2017 op. Behalve de realisaties van het voorbije jaar, komen ook de nieuwe acties in het Actieplan Feesten en Fuiven aan bod.
Sinds de opstart in 2014 vinden steeds meer private en publieke organisatoren hun weg naar het evenementenloket. Het organiseren van evenementen brengt wel wat uitdagingen met zich mee. daarom is het van groot belang om deze positieve invloed van feesten en evenementen op het samenleven ook veilig te stellen.

Realisaties

“De ambitie in 2017 was om organisatoren voldoende ondersteuning en begeleiding aan te bieden bij het organiseren van evenementen zodat de stad ook leefbaar is tijdens evenementen. Deze persoonlijke begeleiding werkt. Het creëert meer bewustwording bij de organisatoren waardoor er ook meer zorg is voor de omgeving waar een evenement plaatsvindt”, aldus Kristof Calvo, voorzitter mmMechelen Feest, waar het Evenementenloket een deel van is.

In samenwerking met Wijkraad Centrum, Mechelen MeeMaken vzw en de Jeugdraad werd een feestencharter “Samen voor een bruisende stad” ondertekend. Daarnaast was er de invoering van pleinfiches en werd er een kader voor het gebruik van parken en tuinen tijdens evenementen ingevoerd. Op die manier krijgt de organisator een duidelijk overzicht welke locatie voor hen geschikt/beschikbaar zijn.
Bovendien werd ook een genuanceerd toetsingskader opgesteld voor de toekenning van verhoogde geluidsnormen. Hier vormen de VLAREM-geluidsnormen de basis voor het kader. De leefbaarheid voor de omgeving tijdens evenementen is een prioriteit voor Stad en mmMechelen Feest. Om kleine muzikale evenementen mogelijk te maken werden ook tussencategorieën toegevoegd waarbij de schaal, de aard en het aandeel in muziek een belangrijke rol spelen.
Ten slotte werd i.s.m. verschillende stadsdiensten een mobiliteitsgids opgesteld die organisatoren op weg helpt en hen wijst op belangrijke aandachtspunten. Organisatoren van mid- en grootschalige evenementen (>500 bezoekers) zijn verplicht een mobiliteitsplan op te stellen via het online platform www.mobiwijzer.be.

Aantal
Het aantal aanvragen voor inname openbaar domein bij het evenementenloket nam in 2017 toe met 12%. (Van de 478 aanvragen werden er 23 geweigerd en 17 geannuleerd door de organisator zelf).
In totaal werden er 543 evenementen georganiseerd in 2017. Het merendeel – 485 evenementen - van deze evenementen zijn kleinschalige evenementen, waar niet meer dan 500 bezoekers op aanwezig zijn. De categorie bestaat uit de vele bewonersinitiatieven, rommelmarkten, kerstmarktjes,…
De aard van al deze evenementen werd ook in kaart gebracht. Men kan vaststellen dat het Mechels grondgebied voor het grootste deel ter beschikking gesteld wordt voor Mechelse niet-commerciële evenementen, nl. 479 aanvragen.
Geluidsnormen
Bij het indienen van een aanvraag wordt de organisator erop gewezen dat er strikte voorwaarden zijn voor het toekennen van een verhoogde geluidsnorm. Dit zorgt voor meer bewustwording bij de organisatoren. Deze sensibilisering heeft impact, zoals blijkt uit de cijfers. Er was namelijk t.o.v. 2016 geen stijging in het aantal toegekende verhogingen.
In totaal werden er voor 82 dagen verhoogde geluidsnormen aangevraagd, waarvan 79 een vergunning ontvingen. In 2016 vergunde het College 78 dagen. Het behouden van dit aantal dagen kwam tot stand door het wegvallen van éénmalige evenementen en het toevoegen van nieuwe evenementen. Maar ook het herindelen van evenementen volgens het nieuwe toetsingskader speelt hier een rol in.
Voor bepaalde evenementen werd een lagere geluidsnorm opgelegd dan de vorige editie (8 dagen).
Spreiding in tijd en ruimte
“Om over de leefbaarheid van de stad te waken, zijn twee basisprincipes ‘spreiding in tijd’ en ‘spreiding in ruimte’ cruciaal. Ook hier is positieve evolutie te zien”, aldus Kristof Calvo.
Terwijl in 2016 de Grote Markt tijdens de zomermaanden 44 keer werd ingenomen was dit in het voorbije jaar 42 keer over een periode van vier maanden. Opvallend was dat Vismarkt en Haverwerf in 2016 nog intens bezet werden door o.a. ‘Vispop’, ‘Dijlefeesten’, ‘Bouquiniste aan de Dijle’ en ‘Make a Fish’. Dit was in 2017 niet meer het geval. Terwijl deze locatie in 2016 over 13 dagen werd bezet, was dit in 2017 nog maar 1 dag.
Tijdens de wintermaanden werd een omgekeerde beweging ingezet. Daar waar in 2016 de Grote Markt gedurende 2,5 weken gebruikt werd door Circus Ronaldo, werd dit in 2017 beperkt tot 3 dagen. Evenementen op en rond Vismarkt en Haverwerf namen in de winterperiode toe.
Actieplan 2018
Jaarlijks zullen reeds ondernomen acties verder worden uitgerold. Vier domeinen die hier belangrijk zijn: algemeen beleid, leefbaarheid en veiligheid, administratieve vereenvoudiging en uitbouw kennis en faciliteringscentrum voor organisatoren.
Kortom: in 2018 worden acties van 2017 terug opgenomen maar worden ook enkele nieuwe acties toegevoegd. Zo zal het evenementenloket uitgebouwd worden tot een expertisecentrum voor organisatoren waarbij de tien principes van het feestencharter “Samen voor een bruisende stad” de basis vormen.

Tijdens het weekend van 3 maart zullen organisatoren kunnen deelnemen aan “Organiseren van a tot z”, een namiddag met leerrijke workshops en een infomarkt, waar enkele stadsdiensten de organisatoren te woord zullen staan. Deze workshop zal doorgaan in dienstencentrum Den Abeel op zaterdag 3 maart van 13u tot 18u.

Die namiddag worden ook een aantal organisatoren in de bloemetjes gezet. Voor de eerste keer zullen de Mechelse Evenementenprijzen uitgereikt worden in de volgende vier categorieën: Beste buur, Beste van de klas, Nieuwtje en Klein maar gezellig.YW7xevenementen-jaarverslag-201.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.