11 jan 2016

EU veroordeeld tax-rulings: wake up call voor fiscale rechtvaardigheidEcolo-Groen is niet verbaasd over de kritiek van de Europese Commissie op de tax rulings. “Dit is een wake up call voor fiscale rechtvaardigheid. Werknemers en KMO’s betalen te veel, multinationals te weinig. In tijden van besparingen zijn ontransparante en onterechte belastingvoordelen niet goed te praten. Het is dan ook goed dat deze regering, maar ook de vorige, door Europa op de vingers wordt getikt. Uiteraard moet Minister Van Overtveldt (N-VA) er alles aan doen om dit geld terug te vorderen,” stelt Kristof Calvo, fractieleider Groen.

Na een erg kritisch rapport van de Europese onderzoekscommissie over de rulings, en een eerdere veroordeling van onder andere Nederland en Luxemburg, is ook België veroordeeld voor de zogenaamde tax rulings, waarbij bepaalde multinationals ongeoorloofde belastingvoordelen krijgen ten aanzien van andere bedrijven. “Deze rulings geven multinationals een onterecht voordeel en beroven andere landen van belastinginkomsten. Bovendien zijn ze democratisch niet legitiem aangezien deze geheime afspraken met de belastingdienst door niemand gecontroleerd kunnen worden. In tijden van besparingen zijn dergelijke oneerlijke afspraken absoluut een schande,” stelt Calvo.

Nog volgens Ecolo-Groen is dit slechts een eerste in een reeks veroordelingen. “Ook de staatssteun aan de diamantsector, en de recente deal met Electrabel over Doel 1 en Doel 2 moet nog onder de loep gehouden worden. De Raad van State liet zich daar al op een gelijkaardige manier over uit. Het wordt tijd dat deze regering echt werk maakt van fiscale rechtvaardigheid, in plaats van in achterkamertjes lucratieve deals te sluiten met multinationals,” vindt Calvo.

Ecolo-Groen is niet verbaasd over de kritiek van de Europese Commissie op de tax rulings. “Dit is een wake up call voor fiscale rechtvaardigheid. Werknemers en KMO’s betalen te veel, multinationals te weinig. In tijden van besparingen zijn ontransparante en onterechte belastingvoordelen niet goed te praten. Het is dan ook goed dat deze regering, maar ook de vorige, door Europa op de vingers wordt getikt. Uiteraard moet Minister Van Overtveldt (N-VA) er alles aan doen om dit geld terug te vorderen,” stelt Kristof Calvo, fractieleider Groen.

Na een erg kritisch rapport van de Europese onderzoekscommissie over de rulings, en een eerdere veroordeling van onder andere Nederland en Luxemburg, is ook België veroordeeld voor de zogenaamde tax rulings, waarbij bepaalde multinationals ongeoorloofde belastingvoordelen krijgen ten aanzien van andere bedrijven. “Deze rulings geven multinationals een onterecht voordeel en beroven andere landen van belastinginkomsten. Bovendien zijn ze democratisch niet legitiem aangezien deze geheime afspraken met de belastingdienst door niemand gecontroleerd kunnen worden. In tijden van besparingen zijn dergelijke oneerlijke afspraken absoluut een schande,” stelt Calvo.

Nog volgens Ecolo-Groen is dit slechts een eerste in een reeks veroordelingen. “Ook de staatssteun aan de diamantsector, en de recente deal met Electrabel over Doel 1 en Doel 2 moet nog onder de loep gehouden worden. De Raad van State liet zich daar al op een gelijkaardige manier over uit. Het wordt tijd dat deze regering echt werk maakt van fiscale rechtvaardigheid, in plaats van in achterkamertjes lucratieve deals te sluiten met multinationals,” vindt Calvo.YpyT5913069484_bba50ff98e_b.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.