03 nov 2010

Etiket "geproduceerd zonder ggo's" snel mogelijk maken

Parlementsleden Kristof Calvo (Groen!) en Thérèse Snoy (Ecolo) hebben een wetsvoorstel ingediend om een vrijwillige etikettering voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (zoals vlees, vis, melk, kaas en eieren) vrij van genetisch gemanipuleerde organismes (GGO’s) mogelijk te maken. Zowel in Duitsland als in Oostenrijk is een dergelijke etikettering reeds in voege.“Etikettering van GGO-vrije levensmiddelen is noodzakelijk om de consumenten de keuze te bieden. Alleen zo kunnen ze via hun aankoopgedrag duidelijk maken dat ze GGO-dierenvoeder en de daarmee gepaard gaande milieu- en sociale problemen in de producerende landen niet ondersteunen”, meent Kristof Calvo, Kamerlid voor Groen!.

De huidige Europese wetgeving vertoont immers lacunes. Voeding zoals keukenolie, ketchup en dergelijke moeten een label hebben als een van de ingrediënten minstens 0,9 % GGO’s bevat. Ook dierenvoeding zelf moet op gelijkaardige manier gelabeld worden. Maar voedingsproducten zoals melk, eieren, vlees, kaas en vis afkomstig van dieren die met ggo’s gevoederd worden, moeten helemaal geen label dragen. Afgeleide producten die met genetisch gemodificeerd dierenvoeder of met genetisch gemodificeerde geneesmiddelen zijn behandeld vallen dus niet onder de bestaande voorschriften.
 
Snoy en Calvo willen dat de EU-reglementering wordt aangepast: een verplichte etikettering voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong afgeleid van dieren gevoederd met GGO’s. Calvo legt verder uit: “Zo wordt het voor de consument duidelijk wanneer hij bijvoorbeeld kaas koopt afkomstig van koeien die genetisch gemanipuleerd voeder gekregen hebben.” 

In afwachting van een aanpassing kan België een vrijwillige etikettering van levensmiddelen zonder GGO’s mogelijk maken. Dat kan door de invoering van een vrijwillig opschrift of logo ‘geproduceerd zonder GGO’s’. Ook producenten en warenhuizen pleiten voor die duidelijkheid. Zo introduceerde Carrefour recent in Frankrijk een dergelijk opschrift.

Groen! en Ecolo hopen steun te krijgen van andere fracties voor het voorstel. “Of men nu voor of tegen GGO’s is, is in deze niet zo belangrijk. De consument moet minstens de vrijheid hebben om voor voedsel zonder GGO’s te kiezen”,  besluiten Snoy en Calvo.


Parlementsleden Kristof Calvo (Groen!) en Thérèse Snoy (Ecolo) hebben een wetsvoorstel ingediend om een vrijwillige etikettering voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (zoals vlees, vis, melk, kaas en eieren) vrij van genetisch gemanipuleerde organismes (GGO’s) mogelijk te maken. Zowel in Duitsland als in Oostenrijk is een dergelijke etikettering reeds in voege.“Etikettering van GGO-vrije levensmiddelen is noodzakelijk om de consumenten de keuze te bieden. Alleen zo kunnen ze via hun aankoopgedrag duidelijk maken dat ze GGO-dierenvoeder en de daarmee gepaard gaande milieu- en sociale problemen in de producerende landen niet ondersteunen”, meent Kristof Calvo, Kamerlid voor Groen!.

De huidige Europese wetgeving vertoont immers lacunes. Voeding zoals keukenolie, ketchup en dergelijke moeten een label hebben als een van de ingrediënten minstens 0,9 % GGO’s bevat. Ook dierenvoeding zelf moet op gelijkaardige manier gelabeld worden. Maar voedingsproducten zoals melk, eieren, vlees, kaas en vis afkomstig van dieren die met ggo’s gevoederd worden, moeten helemaal geen label dragen. Afgeleide producten die met genetisch gemodificeerd dierenvoeder of met genetisch gemodificeerde geneesmiddelen zijn behandeld vallen dus niet onder de bestaande voorschriften.
 
Snoy en Calvo willen dat de EU-reglementering wordt aangepast: een verplichte etikettering voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong afgeleid van dieren gevoederd met GGO’s. Calvo legt verder uit: “Zo wordt het voor de consument duidelijk wanneer hij bijvoorbeeld kaas koopt afkomstig van koeien die genetisch gemanipuleerd voeder gekregen hebben.” 

In afwachting van een aanpassing kan België een vrijwillige etikettering van levensmiddelen zonder GGO’s mogelijk maken. Dat kan door de invoering van een vrijwillig opschrift of logo ‘geproduceerd zonder GGO’s’. Ook producenten en warenhuizen pleiten voor die duidelijkheid. Zo introduceerde Carrefour recent in Frankrijk een dergelijk opschrift.

Groen! en Ecolo hopen steun te krijgen van andere fracties voor het voorstel. “Of men nu voor of tegen GGO’s is, is in deze niet zo belangrijk. De consument moet minstens de vrijheid hebben om voor voedsel zonder GGO’s te kiezen”,  besluiten Snoy en Calvo.


Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.