22 mei 2012

Electrabel 'vergeet' ontmanteling Doel 1

Voor 15 februari had Electrabel een ontmantelingsplan moeten indienen voor Doel 1. Maar Electrabel heeft dat plan nog niet overgemaakt aan NIRAS, de bevoegde instelling. "Alweer neemt Electrabel een loopje met de bestaande wetgeving. Ze speculeren duidelijk op een levensduurverlenging van de oudste eenheden", aldus Groen-Kamerlid Kristof Calvo.

Volgens een koninklijk besluit uit 1981 moeten exploitanten van nucleaire installaties drie jaar voor de sluiting van een centrale een plan opstellen voor de ontmanteling van de installatie en de verwerking van het afval. Dat plan moet worden bezorgd aan de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (Niras).

Voor de centrale Doel 1, die op 15februari 1975 in productie ging, betekent dit dat exploitant Electrabel uiterlijk op 15 februari van dit jaar een ontmantelingsplan had moeten indienen. Maar het elektriciteitsbedrijf heeft dat niet gedaan. Intussen naderen de deadlines voor de ontmantelingsplannen van de volgende kerncentrales.

Groen-Kamerlid zal staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet ondervragen over de kwestie. "De wet is de wet. En de wet is er voor iedereen, ook voor Electrabel", besluit Calvo.
Voor 15 februari had Electrabel een ontmantelingsplan moeten indienen voor Doel 1. Maar Electrabel heeft dat plan nog niet overgemaakt aan NIRAS, de bevoegde instelling. "Alweer neemt Electrabel een loopje met de bestaande wetgeving. Ze speculeren duidelijk op een levensduurverlenging van de oudste eenheden", aldus Groen-Kamerlid Kristof Calvo.

Volgens een koninklijk besluit uit 1981 moeten exploitanten van nucleaire installaties drie jaar voor de sluiting van een centrale een plan opstellen voor de ontmanteling van de installatie en de verwerking van het afval. Dat plan moet worden bezorgd aan de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (Niras).

Voor de centrale Doel 1, die op 15februari 1975 in productie ging, betekent dit dat exploitant Electrabel uiterlijk op 15 februari van dit jaar een ontmantelingsplan had moeten indienen. Maar het elektriciteitsbedrijf heeft dat niet gedaan. Intussen naderen de deadlines voor de ontmantelingsplannen van de volgende kerncentrales.

Groen-Kamerlid zal staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet ondervragen over de kwestie. "De wet is de wet. En de wet is er voor iedereen, ook voor Electrabel", besluit Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.