25 okt 2012

Een zeer groen akkoord

Afgelopen nacht hebben de onderhandelaars van de stadslijst, N-VA en CD&V na tien dagen intensieve gesprekken beslist om
Mechelen de komende zes jaar samen te besturen. Groen, dat deel uitmaakt van de
stadslijst vld-groen-m+, zal de stad dus verder mee besturen. Groen-voorzitter
en onderhandelaar Kristof Calvo is tevreden: “Het is een atypische
samenwerking, maar de basis is gelegd voor een sterke ploeg met een ambitieus
programma. Er is de voorbije dagen echt hard gewerkt. Wat voorligt is een
inhoudelijk akkoord van 3 lijsten die samen Mechelen beter en groener willen
maken. We zijn goed op weg voor een zeer groen bestuursakkoord”.


Inhoud was voor Groen het allerbelangrijkste. 1000 extra
plaatsen in de kinderopvang, 300 sociale huurwoningen extra (de bouwstop van de
voorbije jaren wordt doorbroken) en een nieuw sociaal restaurant maken van
Mechelen een warme thuis voor iedereen. In 2014 breiden we het autoluw gebied
in de binnenstad uit, o.a. met de IJzerenleen. Een ambitieus fiets- en
voetpadenplan, meer autoluwe woonstraten en een groene heraanleg van de Vesten
als prioritair dossier, maken van Mechelen een echte fietsstad. Met een netwerk
van nieuwe stadstuinen en –parken
maken we Mechelen groener.Groen heeft ook bij de verdeling van de mandaten maximaal
gekozen voor inhoud. De eerste Groen-schepen krijgt een stevig pakket van
bevoegdheden: mobiliteit, klimaat, energie, milieu, natuur, internationale
samenwerking en personeel. Na 2 jaar is er een tweede Groen-schepen, bevoegd
voor cultuur en toerisme, ook een zeer belangrijk departement. Groen levert
daarnaast de voorzitter van de Mechelse Feesten, ondermeer verantwoordelijk
voor de organisatie van Maanrock. Ook bij Woonpunt en in de OCMW-raad wordt de
positie van Groen versterkt. De leden van Groen zullen binnenkort beslissen wie
welke functie opneemt.De komende weken wordt verder gewerkt aan een groen, sociaal
en positief bestuursakkoord. “Natuurlijk wordt het hard werken om dit
inhoudelijk akkoord ook te realiseren. Het is een uitdaging. Maar daar houden
we van”, besluit Calvo.Afgelopen nacht hebben de onderhandelaars van de stadslijst, N-VA en CD&V na tien dagen intensieve gesprekken beslist om
Mechelen de komende zes jaar samen te besturen. Groen, dat deel uitmaakt van de
stadslijst vld-groen-m+, zal de stad dus verder mee besturen. Groen-voorzitter
en onderhandelaar Kristof Calvo is tevreden: “Het is een atypische
samenwerking, maar de basis is gelegd voor een sterke ploeg met een ambitieus
programma. Er is de voorbije dagen echt hard gewerkt. Wat voorligt is een
inhoudelijk akkoord van 3 lijsten die samen Mechelen beter en groener willen
maken. We zijn goed op weg voor een zeer groen bestuursakkoord”.


Inhoud was voor Groen het allerbelangrijkste. 1000 extra
plaatsen in de kinderopvang, 300 sociale huurwoningen extra (de bouwstop van de
voorbije jaren wordt doorbroken) en een nieuw sociaal restaurant maken van
Mechelen een warme thuis voor iedereen. In 2014 breiden we het autoluw gebied
in de binnenstad uit, o.a. met de IJzerenleen. Een ambitieus fiets- en
voetpadenplan, meer autoluwe woonstraten en een groene heraanleg van de Vesten
als prioritair dossier, maken van Mechelen een echte fietsstad. Met een netwerk
van nieuwe stadstuinen en –parken
maken we Mechelen groener.Groen heeft ook bij de verdeling van de mandaten maximaal
gekozen voor inhoud. De eerste Groen-schepen krijgt een stevig pakket van
bevoegdheden: mobiliteit, klimaat, energie, milieu, natuur, internationale
samenwerking en personeel. Na 2 jaar is er een tweede Groen-schepen, bevoegd
voor cultuur en toerisme, ook een zeer belangrijk departement. Groen levert
daarnaast de voorzitter van de Mechelse Feesten, ondermeer verantwoordelijk
voor de organisatie van Maanrock. Ook bij Woonpunt en in de OCMW-raad wordt de
positie van Groen versterkt. De leden van Groen zullen binnenkort beslissen wie
welke functie opneemt.De komende weken wordt verder gewerkt aan een groen, sociaal
en positief bestuursakkoord. “Natuurlijk wordt het hard werken om dit
inhoudelijk akkoord ook te realiseren. Het is een uitdaging. Maar daar houden
we van”, besluit Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.