06 sep 2012

Een winterplan voor het te laat is

Het
nieuwe CREG-rapport zet nog maar eens de puntjes op de i. Tijdens de laatste
piekperiode was de bevoorrading gegarandeerd, maar in andere omstandigheden zou
de bevoorrading wel kritisch kunnen worden, aldus het rapport. Een maand na het
uitbreken van de Doelcrisis heeft de regering nog altijd geen concrete plannen
gemaakt voor de komende winter. "Na dit rapport kan de klassieke tripartite
niet meer weigeren de Kamercommissie samen te roepen. De regering en het
parlement moeten een winterplan opmaken voor het te laat is”, aldus
Groen-Kamerlid Kristof Calvo.Zowel over nucleaire veiligheid als bevoorradingszekerheid zijn er heel wat
vragen. Toch weigert de regering het debat hierover aan te gaan. Calvo: “De
klassieke tripartite heeft het vakantieritme ingeruild voor de campagnemodus.
Het motto lijkt: geen lastige vragen meer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nu
de energieregulator  staatssecretaris voor Energie zo terugfluit, is dat
motto onhoudbaar geworden”.Een sluitend winterplan, voor alle scenario’s becijferd van de eerste tot de
laatste pagina, is volgens Groen nodig en haalbaar. Het winterplan moet worden
uitgewerkt door een task force met de regering, de administratie, de
energieregulator CREG, de netbeheerder Elia en de regio’s. “Zo’n task force is
blijkbaar nodig om de belangrijkste actoren op één lijn te krijgen. De regering
moet rond de tafel zitten met de regulator in plaats van met elkaar via de
media te communiceren”, aldus Calvo.


"Alleen met een winterplan zorgen we voor zekerheid: het beschikbaar houden van
thermische centrales, een betere planning van de onderhoudswerken in centrales,
het spreiden van industrieel gebruik, enkele korte termijn energiebesparende
maatregelen en sluitende afspraken met de netbeheerders en de regulatoren van onze
buurlanden over de beschikbare importcapaciteit”, meent het Groen-Kamerlid.Groen stelt ook voor dat er een hoorzitting komt in de Kamercommissie
Bedrijfsleven met de staatssecretaris, de CREG en netbeheerder Elia. Over de
veiligheidsproblemen in Doel 3 en Tihange 2 moet de subcommissie Nucleaire
Veiligheid zich kunnen buigen.


Het
nieuwe CREG-rapport zet nog maar eens de puntjes op de i. Tijdens de laatste
piekperiode was de bevoorrading gegarandeerd, maar in andere omstandigheden zou
de bevoorrading wel kritisch kunnen worden, aldus het rapport. Een maand na het
uitbreken van de Doelcrisis heeft de regering nog altijd geen concrete plannen
gemaakt voor de komende winter. "Na dit rapport kan de klassieke tripartite
niet meer weigeren de Kamercommissie samen te roepen. De regering en het
parlement moeten een winterplan opmaken voor het te laat is”, aldus
Groen-Kamerlid Kristof Calvo.Zowel over nucleaire veiligheid als bevoorradingszekerheid zijn er heel wat
vragen. Toch weigert de regering het debat hierover aan te gaan. Calvo: “De
klassieke tripartite heeft het vakantieritme ingeruild voor de campagnemodus.
Het motto lijkt: geen lastige vragen meer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nu
de energieregulator  staatssecretaris voor Energie zo terugfluit, is dat
motto onhoudbaar geworden”.Een sluitend winterplan, voor alle scenario’s becijferd van de eerste tot de
laatste pagina, is volgens Groen nodig en haalbaar. Het winterplan moet worden
uitgewerkt door een task force met de regering, de administratie, de
energieregulator CREG, de netbeheerder Elia en de regio’s. “Zo’n task force is
blijkbaar nodig om de belangrijkste actoren op één lijn te krijgen. De regering
moet rond de tafel zitten met de regulator in plaats van met elkaar via de
media te communiceren”, aldus Calvo.


"Alleen met een winterplan zorgen we voor zekerheid: het beschikbaar houden van
thermische centrales, een betere planning van de onderhoudswerken in centrales,
het spreiden van industrieel gebruik, enkele korte termijn energiebesparende
maatregelen en sluitende afspraken met de netbeheerders en de regulatoren van onze
buurlanden over de beschikbare importcapaciteit”, meent het Groen-Kamerlid.Groen stelt ook voor dat er een hoorzitting komt in de Kamercommissie
Bedrijfsleven met de staatssecretaris, de CREG en netbeheerder Elia. Over de
veiligheidsproblemen in Doel 3 en Tihange 2 moet de subcommissie Nucleaire
Veiligheid zich kunnen buigen.


Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.