29 aug 2013

Een impuls voor meer inkomen en minder vervuiling

Lagere loonlasten voor meer dan twee miljoen werknemers, een waardig basispensioen voor alle gepensioneerden en een gelijk mobiliteitsbudget voor het woon-werkverkeer van elke werknemer. Het is maar een greep uit de meer dan 100 voorstellen die Groen zal voorleggen aan haar leden op het Impulscongres van 19 en 20 oktober in Brugge. Met haar maatregelen wil Groen mensen meer inkomen en minder vervuiling bieden.

Het Impulscongres zal het sluitstuk zijn van een intens participatief traject onder leiding van congresvoorzitters Elke Van den Brandt en Kristof Calvo. “De droom dat kinderen en jongeren het beter moeten hebben, lijkt vrijwel opgegeven. Een samenleving die dat doet, levert zich over aan negativisme. Groen neemt de handschoen op en wil tonen dat het anders en beter kan. Het is dan ook niet toevallig dat we net nu het Impulscongres organiseren en ten rade gingen bij een brede groep van academici, organisaties en burgers."

"Meer dan 100 externe experten werden aangespoord om hun ideeën met ons te delen. Dat resulteerde in meer dan 100 impulsnota’s. Leden en sympathisanten zorgden samen voor meer dan 5000 digitale interacties. Het resultaat zijn 100 concrete beleidsvoorstellen waarover onze leden zich zullen kunnen uitspreken op het Impulscongres,” aldus Kristof Calvo.

“Groen trekt complexloos de kaart van hervormingen. Onze voorstellen zijn concreet en bestrijken alle maatschappelijke domeinen. Ze gaan over het sociale én over het leefmilieu. Beiden zijn voor ons even belangrijk. Met dit congres maken we de noodzakelijke hervormingen tastbaar die het dagelijks leven van mensen verbeteren,” zegt Elke Van den Brandt.

“Vanuit de groeiende problematiek van de klimaatverandering en de milieuvervuiling komt Groen met ambitieuze maatregelen voor een gezondere leefomgeving voor de mens. Tegelijkertijd schuift de partij oplossingen naar voren voor een dynamischere arbeidsmarkt, het aanpakken van de toenemende ongelijkheid en een rechtvaardigere fiscaliteit. Bij Groen krijg je twee voor de prijs van een: meer inkomen en minder vervuiling,” aldus Groen-voorzitter Wouter Van Besien.

Alle voorstellen die worden voorgelegd aan het congres voldoen aan vier toetsstenen. Ze zijn rechtvaardig (de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten), eenvoudig (voor iedereen duidelijk), duurzaam (ecologisch duurt het langst) en betaalbaar (betaalbaar voor iedereen en voor de overheid financieel haalbaar).

“Neem bijvoorbeeld het basispensioen voor iedereen,” legt partijvoorzitter Wouter Van Besien uit: “Dat is rechtvaardig want het tilt iedereen boven de armoedegrens, het is eenvoudig want het maakt een eind aan alle uitzonderingen waarin ouderen verloren lopen, het is duurzaam omdat dit model ook houdbaar blijft voor de komende generaties en het is betaalbaar als we ziften in de vele bestaande stelsels en inzetten op dit voorstel.”

Er is gewerkt rond vier concrete thema’s: ondernemen en werk, loopbanen, fiscaliteit, klimaat en gezondheid. Per thema worden een twintigtal beleidsmaatregelen voorgesteld. De meest in het oog springende voorstellen vindt u hier.

Lagere loonlasten voor meer dan twee miljoen werknemers, een waardig basispensioen voor alle gepensioneerden en een gelijk mobiliteitsbudget voor het woon-werkverkeer van elke werknemer. Het is maar een greep uit de meer dan 100 voorstellen die Groen zal voorleggen aan haar leden op het Impulscongres van 19 en 20 oktober in Brugge. Met haar maatregelen wil Groen mensen meer inkomen en minder vervuiling bieden.

Het Impulscongres zal het sluitstuk zijn van een intens participatief traject onder leiding van congresvoorzitters Elke Van den Brandt en Kristof Calvo. “De droom dat kinderen en jongeren het beter moeten hebben, lijkt vrijwel opgegeven. Een samenleving die dat doet, levert zich over aan negativisme. Groen neemt de handschoen op en wil tonen dat het anders en beter kan. Het is dan ook niet toevallig dat we net nu het Impulscongres organiseren en ten rade gingen bij een brede groep van academici, organisaties en burgers."

"Meer dan 100 externe experten werden aangespoord om hun ideeën met ons te delen. Dat resulteerde in meer dan 100 impulsnota’s. Leden en sympathisanten zorgden samen voor meer dan 5000 digitale interacties. Het resultaat zijn 100 concrete beleidsvoorstellen waarover onze leden zich zullen kunnen uitspreken op het Impulscongres,” aldus Kristof Calvo.

“Groen trekt complexloos de kaart van hervormingen. Onze voorstellen zijn concreet en bestrijken alle maatschappelijke domeinen. Ze gaan over het sociale én over het leefmilieu. Beiden zijn voor ons even belangrijk. Met dit congres maken we de noodzakelijke hervormingen tastbaar die het dagelijks leven van mensen verbeteren,” zegt Elke Van den Brandt.

“Vanuit de groeiende problematiek van de klimaatverandering en de milieuvervuiling komt Groen met ambitieuze maatregelen voor een gezondere leefomgeving voor de mens. Tegelijkertijd schuift de partij oplossingen naar voren voor een dynamischere arbeidsmarkt, het aanpakken van de toenemende ongelijkheid en een rechtvaardigere fiscaliteit. Bij Groen krijg je twee voor de prijs van een: meer inkomen en minder vervuiling,” aldus Groen-voorzitter Wouter Van Besien.

Alle voorstellen die worden voorgelegd aan het congres voldoen aan vier toetsstenen. Ze zijn rechtvaardig (de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten), eenvoudig (voor iedereen duidelijk), duurzaam (ecologisch duurt het langst) en betaalbaar (betaalbaar voor iedereen en voor de overheid financieel haalbaar).

“Neem bijvoorbeeld het basispensioen voor iedereen,” legt partijvoorzitter Wouter Van Besien uit: “Dat is rechtvaardig want het tilt iedereen boven de armoedegrens, het is eenvoudig want het maakt een eind aan alle uitzonderingen waarin ouderen verloren lopen, het is duurzaam omdat dit model ook houdbaar blijft voor de komende generaties en het is betaalbaar als we ziften in de vele bestaande stelsels en inzetten op dit voorstel.”

Er is gewerkt rond vier concrete thema’s: ondernemen en werk, loopbanen, fiscaliteit, klimaat en gezondheid. Per thema worden een twintigtal beleidsmaatregelen voorgesteld. De meest in het oog springende voorstellen vindt u hier.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.