20 okt 2010

Duidelijkere afspraken met horeca over verlaagde BTW


De BTW-verlaging in de horeca van begin dit jaar lijkt zijn effect te missen. Uit cijfers blijkt dat de prijzen voor klanten stijgen, dat er nog steeds even veel zwartwerk is en dat het aantal “witte banen” in de horeca gewoon gelijk blijft. Groen! en Ecolo vragen daarom een snelle evaluatie van de maatregel en betere afspraken met de sector.

“Blijkbaar zijn er onvoldoende afspraken gemaakt. De prijzen voor café- en restaurantbezoekers zijn niet gedaald. En er zijn geen jobs bijgekomen in de horecasector. Een snelle evaluatie en overleg met sector is dus nodig, zodat er kan bijgestuurd worden. Een nieuwe verhoging is vandaag nog niet aan de orde.  De BTW mag voor ons laag blijven. Maar het is wel nodig dat de klanten deze daling te zien krijgen en er meer mensen legaal aan het werk kunnen in de horeca. De huidige moeilijke budgettaire situatie laat geen blanco cheques toe”, aldus Kristof Calvo en Zoë Genot, kamerleden voor Groen! en Ecolo.

Op 1 januari 2010 werd de BTW verlaagd van 21 naar 12 procent. In ruil voor de BTW-verlaging beloofde de horecasector formeel om 4.000 banen te creëren en de fraude te bestrijden. Die belofte kan men voorlopig niet waarmaken: in het eerste kwartaal van dit jaar waren er 153.740 jobs, wat een lichte daling is met 75 banen. Bovendien is het aantal inbreuken op zwartwerk gestegen van 1 239 naar 1 564. Ook de consument werd er niet beter van: de cafés zijn nog 3 procent duurder geworden. Dat blijkt uit de cijfers van de arbeidsinspectie van de FOD Sociale Zaken en de FOD Economie.

De maatregel is dus voorlopig geen succes. Terwijl de kostprijs minstens 486 miljoen bedraagt. Althans dat is het kostenplaatje dat door minister Reynders zelf vooruit werd geschoven bij de lancering. Mogelijk ligt de reële kostprijs nog hoger. Groen! en Ecolo dringen daarom aan op een snelle evaluatie van de maatregel en vragen duidelijke afspraken met de sector, opdat de verlaagde BTW effectief leidt tot minder zwartwerk en meer jobs. Calvo en Genot zullen de kwestie aankaarten bij minister van Financiën Didier Reynders (MR) en zijn collega Joëlle Milquet (CDH), bevoegd voor werk.


De BTW-verlaging in de horeca van begin dit jaar lijkt zijn effect te missen. Uit cijfers blijkt dat de prijzen voor klanten stijgen, dat er nog steeds even veel zwartwerk is en dat het aantal “witte banen” in de horeca gewoon gelijk blijft. Groen! en Ecolo vragen daarom een snelle evaluatie van de maatregel en betere afspraken met de sector.

“Blijkbaar zijn er onvoldoende afspraken gemaakt. De prijzen voor café- en restaurantbezoekers zijn niet gedaald. En er zijn geen jobs bijgekomen in de horecasector. Een snelle evaluatie en overleg met sector is dus nodig, zodat er kan bijgestuurd worden. Een nieuwe verhoging is vandaag nog niet aan de orde.  De BTW mag voor ons laag blijven. Maar het is wel nodig dat de klanten deze daling te zien krijgen en er meer mensen legaal aan het werk kunnen in de horeca. De huidige moeilijke budgettaire situatie laat geen blanco cheques toe”, aldus Kristof Calvo en Zoë Genot, kamerleden voor Groen! en Ecolo.

Op 1 januari 2010 werd de BTW verlaagd van 21 naar 12 procent. In ruil voor de BTW-verlaging beloofde de horecasector formeel om 4.000 banen te creëren en de fraude te bestrijden. Die belofte kan men voorlopig niet waarmaken: in het eerste kwartaal van dit jaar waren er 153.740 jobs, wat een lichte daling is met 75 banen. Bovendien is het aantal inbreuken op zwartwerk gestegen van 1 239 naar 1 564. Ook de consument werd er niet beter van: de cafés zijn nog 3 procent duurder geworden. Dat blijkt uit de cijfers van de arbeidsinspectie van de FOD Sociale Zaken en de FOD Economie.

De maatregel is dus voorlopig geen succes. Terwijl de kostprijs minstens 486 miljoen bedraagt. Althans dat is het kostenplaatje dat door minister Reynders zelf vooruit werd geschoven bij de lancering. Mogelijk ligt de reële kostprijs nog hoger. Groen! en Ecolo dringen daarom aan op een snelle evaluatie van de maatregel en vragen duidelijke afspraken met de sector, opdat de verlaagde BTW effectief leidt tot minder zwartwerk en meer jobs. Calvo en Genot zullen de kwestie aankaarten bij minister van Financiën Didier Reynders (MR) en zijn collega Joëlle Milquet (CDH), bevoegd voor werk.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.