10 jan 2013

Doel 3 en Tihange 2: duidelijkheid of sluiting

De heropstart van
kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 is risicovol. Dat is de conclusie van een
rapport van dr. Ilse Tweer, ma teriaalexpert en al jarenlang nucleair
consultant o.a. voor de Oostenrijkse overheid. De studie werd uitgevoerd in
opdracht van de Europese Groenen. Groen-Kamerlid Kristof Calvo zal het rapport
overmaken aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). “We
verwachten zeer concrete antwoorden. Komen er geen antwoorden dan moeten Doel 3
en Tihange 2 sluiten”.De internationale experte, dr.Ilse Tweer, beoordeelt in haar studie de
heropstart van de twee centrales als gevaarlijk. Een mogelijk falen van de
reactorvaten kan niet worden uitgesloten. Dat zou catastrofale gevolgen hebben,
luidt het. Tweer wijst op de grootte van de gebreken: tot een breedte van 24 mm
en 10 mm diep. Ook de dichtheid is opmerkelijk: ongeveer 8000 in het geval van
Doel 3 en 2000 in Tihange 2. De ware aard van de gebreken is dan ook nog eens
moeilijk te achterhalen.

 

“Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de regering
beslissen weldra over de toekomst van Doel 3 en Tihange 2. Electrabel is
bijzonder optimistisch, maar deze studie bevestigt dat een heropstart niet
evident is. Indien er geen 100% duidelijkheid komt, dan moeten de reactoren
definitief dicht. Met kernenergie kan en mag je geen risico’s nemen. Spelen met
kernenergie is spelen met vuur”, aldus Calvo.Het is dus afwachten wat de federale regering uiteindelijk zal beslissen. Maar
voor Groen is één iets alvast duidelijk. “De Belgische nucleaire verslaving is
vragen om problemen. De oude nucleaire mastodonten blijven oplappen is geen
optie. Er is een alternatief: de investeringen in hernieuwbare energie en
moderne, flexibele gascentrales eindelijk alle kansen geven,” meent Calvo.

In zijn pas gepubliceerde beleidsnota erkent staatssecretaris voor Energie
Melchior Wathelet (CDH) trouwens dat de bevoorradingszekerheid kan worden
verzekerd, ook bij een vervroegde definitieve sluiting van Doel 3 en Tihange 2.Klik hier om de conclusies van
het rapport na te lezen
Klik hier om de volledige studie
na te lezenDe heropstart van
kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 is risicovol. Dat is de conclusie van een
rapport van dr. Ilse Tweer, ma teriaalexpert en al jarenlang nucleair
consultant o.a. voor de Oostenrijkse overheid. De studie werd uitgevoerd in
opdracht van de Europese Groenen. Groen-Kamerlid Kristof Calvo zal het rapport
overmaken aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). “We
verwachten zeer concrete antwoorden. Komen er geen antwoorden dan moeten Doel 3
en Tihange 2 sluiten”.De internationale experte, dr.Ilse Tweer, beoordeelt in haar studie de
heropstart van de twee centrales als gevaarlijk. Een mogelijk falen van de
reactorvaten kan niet worden uitgesloten. Dat zou catastrofale gevolgen hebben,
luidt het. Tweer wijst op de grootte van de gebreken: tot een breedte van 24 mm
en 10 mm diep. Ook de dichtheid is opmerkelijk: ongeveer 8000 in het geval van
Doel 3 en 2000 in Tihange 2. De ware aard van de gebreken is dan ook nog eens
moeilijk te achterhalen.

 

“Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de regering
beslissen weldra over de toekomst van Doel 3 en Tihange 2. Electrabel is
bijzonder optimistisch, maar deze studie bevestigt dat een heropstart niet
evident is. Indien er geen 100% duidelijkheid komt, dan moeten de reactoren
definitief dicht. Met kernenergie kan en mag je geen risico’s nemen. Spelen met
kernenergie is spelen met vuur”, aldus Calvo.Het is dus afwachten wat de federale regering uiteindelijk zal beslissen. Maar
voor Groen is één iets alvast duidelijk. “De Belgische nucleaire verslaving is
vragen om problemen. De oude nucleaire mastodonten blijven oplappen is geen
optie. Er is een alternatief: de investeringen in hernieuwbare energie en
moderne, flexibele gascentrales eindelijk alle kansen geven,” meent Calvo.

In zijn pas gepubliceerde beleidsnota erkent staatssecretaris voor Energie
Melchior Wathelet (CDH) trouwens dat de bevoorradingszekerheid kan worden
verzekerd, ook bij een vervroegde definitieve sluiting van Doel 3 en Tihange 2.Klik hier om de conclusies van
het rapport na te lezen
Klik hier om de volledige studie
na te lezenReacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.