20 feb 2013

Diversiteit meten bij overheid

Kristof Calvo
ondervroeg staatssecretaris van ambtenarenzaken Hendrik Bogaert omtrent de monitoring van
etnisch-culturele diversiteit bij de federale overheidsdiensten. De
staatssecretaris antwoordde hierop dat een kandidaat die bij Selor, het
selectiebureau van de federale overheid, online een cv aanmaakt, sinds kort
ook vrijblijvend kan aangeven of hij van buiten België afkomstig is of één van zijn
ouders of grootouders dat is. Vervolgens kan de sollicitant ook het land
aangeven.

Calvo wilde van Bogaert weten of hij
bereid is, net als bijvoorbeeld de Vlaamse overheid, te starten met het
monitoren van de etnisch-culturele diversiteit in de federale
overheidsdiensten. "Onze samenleving
verkleurt, het zou dan ook logisch zijn dat wij die verkleuring ook in onze overheidsdiensten
zien terugkomen", stelde Calvo.

 De staatssecretaris stelde dat een
effectief diversiteitsbeleid moet beschikken over een monitoringsysteem, en dat
voor alle doelgroepen. Momenteel zijn er echter geen gegevens beschikbaar over
de etnische afkomst van de ambtenaren. Het enige gekende gegeven is de nationaliteit.

Sinds 8 februari kan iemand die online
een cv aanmaakt bij Selor echter vrijblijvend aangeven of hij, zijn ouders of
grootouders van buiten België afkomstig zijn. Vervolgens kan hij het land
preciseren.Groen vindt dit een stap voorwaarts om in kaart te brengen of etnisch-culturele
minderheden hun weg vinden naar de overheidsdiensten, maar is niet helemaal
tevreden. Voor hem moet ook de huidige situatie in beeld worden gebracht. Bogaert
wil echter niet die stap zetten om elke ambtenaar vrijblijvend naar hun
achtergrond te vragen.

Calvo betreurt dit: “Dit
is een eerste, kleine stap in de goeie richting. We zijn blij dat de
staatssecretaris ons in deze richting volgt, maar naast het in kaart brengen
van de instroom is volgens ons ook het in kaart brengen van de huidige situatie
heel belangrijk. Meten is weten en vanuit de juiste cijfers kunnen we de
evolutie naar de toekomst beter evalueren.”Kristof Calvo
ondervroeg staatssecretaris van ambtenarenzaken Hendrik Bogaert omtrent de monitoring van
etnisch-culturele diversiteit bij de federale overheidsdiensten. De
staatssecretaris antwoordde hierop dat een kandidaat die bij Selor, het
selectiebureau van de federale overheid, online een cv aanmaakt, sinds kort
ook vrijblijvend kan aangeven of hij van buiten België afkomstig is of één van zijn
ouders of grootouders dat is. Vervolgens kan de sollicitant ook het land
aangeven.

Calvo wilde van Bogaert weten of hij
bereid is, net als bijvoorbeeld de Vlaamse overheid, te starten met het
monitoren van de etnisch-culturele diversiteit in de federale
overheidsdiensten. "Onze samenleving
verkleurt, het zou dan ook logisch zijn dat wij die verkleuring ook in onze overheidsdiensten
zien terugkomen", stelde Calvo.

 De staatssecretaris stelde dat een
effectief diversiteitsbeleid moet beschikken over een monitoringsysteem, en dat
voor alle doelgroepen. Momenteel zijn er echter geen gegevens beschikbaar over
de etnische afkomst van de ambtenaren. Het enige gekende gegeven is de nationaliteit.

Sinds 8 februari kan iemand die online
een cv aanmaakt bij Selor echter vrijblijvend aangeven of hij, zijn ouders of
grootouders van buiten België afkomstig zijn. Vervolgens kan hij het land
preciseren.Groen vindt dit een stap voorwaarts om in kaart te brengen of etnisch-culturele
minderheden hun weg vinden naar de overheidsdiensten, maar is niet helemaal
tevreden. Voor hem moet ook de huidige situatie in beeld worden gebracht. Bogaert
wil echter niet die stap zetten om elke ambtenaar vrijblijvend naar hun
achtergrond te vragen.

Calvo betreurt dit: “Dit
is een eerste, kleine stap in de goeie richting. We zijn blij dat de
staatssecretaris ons in deze richting volgt, maar naast het in kaart brengen
van de instroom is volgens ons ook het in kaart brengen van de huidige situatie
heel belangrijk. Meten is weten en vanuit de juiste cijfers kunnen we de
evolutie naar de toekomst beter evalueren.”

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.