23 nov 2013

De klimaattop: overal meer klimaatambitie nodig

Na een ware uitputtingsslag is op de VN-klimaatconferentie in
Warschau zonet een akkoord bereikt. De grote stap voorwaarts blijft
zoals verwacht uit. “Er zijn enkele relevante resultaten, maar het
geheel is onvoldoende voor de strijd tegen de klimaatsverandering. Op
alle niveaus is meer klimaatambitie nodig,” meent Groen-Kamerlid Kristof
Calvo.
 “We mogen daarvoor niet wachten op een allesomvattend globaal
akkoord. Vlaanderen, België en Europa moeten nu een ambitieuzer
klimaatbeleid uitrollen. Van gekochte en gebakken lucht naar gezonde
lucht,” aldus Calvo, deelnemer van de conferentie.
De klimaatonderhandelingen zijn een moeizaam en complex proces.
Warschau was vooral een tussenstation richting Lima (2014) en vooral
Parijs (2015). Op een aantal punten is er vooruitgang geboekt: o.a. een
duidelijke kalender om te komen tot een globaal akkoord in 2015, enkele
stappen inzake klimaatfinanciering en het uitwerken van een wereldwijd
verzekeringssysteem tegen klimaatschade.
De walkout van nogal wat NGO’s was een duidelijk signaal. Er waren ook heel wat acties van o.a. de jongerenvertegenwoordigers.
“De komende tijd moeten we met zijn allen de druk verhogen op de
vervuilers en de klimaatconservatieven. Want er gaapt een grote kloof
tussen wat wetenschappers vragen en de klimaatonderhandelingen
opleveren. De deadline van het globaal akkoord van 2015 moet absoluut
gehaald worden.”
De Europese Unie en België moeten ondertussen de eigen ambities
aanscherpen. “De Vlaamse en federale regering kopen schone lucht,
terwijl klimaatinvesteringen hier en nu moeten gebeuren.”
De Europese Unie moet zich dan weer meer opwerpen als een
klimaatleider. “Alleen door de eigen ambities op te krikken, kan het
vertrouwen tussen de EU en de ontwikkelingslanden groeien. Zo kan er
coalitie ontstaan die de komende jaren wel afdwingt wat moet gebeuren.”Na een ware uitputtingsslag is op de VN-klimaatconferentie in
Warschau zonet een akkoord bereikt. De grote stap voorwaarts blijft
zoals verwacht uit. “Er zijn enkele relevante resultaten, maar het
geheel is onvoldoende voor de strijd tegen de klimaatsverandering. Op
alle niveaus is meer klimaatambitie nodig,” meent Groen-Kamerlid Kristof
Calvo.
 “We mogen daarvoor niet wachten op een allesomvattend globaal
akkoord. Vlaanderen, België en Europa moeten nu een ambitieuzer
klimaatbeleid uitrollen. Van gekochte en gebakken lucht naar gezonde
lucht,” aldus Calvo, deelnemer van de conferentie.
De klimaatonderhandelingen zijn een moeizaam en complex proces.
Warschau was vooral een tussenstation richting Lima (2014) en vooral
Parijs (2015). Op een aantal punten is er vooruitgang geboekt: o.a. een
duidelijke kalender om te komen tot een globaal akkoord in 2015, enkele
stappen inzake klimaatfinanciering en het uitwerken van een wereldwijd
verzekeringssysteem tegen klimaatschade.
De walkout van nogal wat NGO’s was een duidelijk signaal. Er waren ook heel wat acties van o.a. de jongerenvertegenwoordigers.
“De komende tijd moeten we met zijn allen de druk verhogen op de
vervuilers en de klimaatconservatieven. Want er gaapt een grote kloof
tussen wat wetenschappers vragen en de klimaatonderhandelingen
opleveren. De deadline van het globaal akkoord van 2015 moet absoluut
gehaald worden.”
De Europese Unie en België moeten ondertussen de eigen ambities
aanscherpen. “De Vlaamse en federale regering kopen schone lucht,
terwijl klimaatinvesteringen hier en nu moeten gebeuren.”
De Europese Unie moet zich dan weer meer opwerpen als een
klimaatleider. “Alleen door de eigen ambities op te krikken, kan het
vertrouwen tussen de EU en de ontwikkelingslanden groeien. Zo kan er
coalitie ontstaan die de komende jaren wel afdwingt wat moet gebeuren.”

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.