14 feb 2012

Creatieve interpretatie CREG-rapport

Minister voor Consumentenzaken Johan Vande Lanotte (sp.a)
heeft vandaag toegegeven in de Kamer dat de Regering weigert om de
belangrijkste aanbeveling van de CREG uit te voeren. Hij rechtvaardigt die
beslissing met een creatieve lezing van het CREG-rapport. De onafhankelijke
energieregulator CREG stelt voor om een taks van 1,2 miljard euro te
heffen op de woekerwinsten van de kerncentrales. Groen diende daartoe een
wetsvoorstel in.

Op vraag van Kamerlid Kristof Calvo (Groen) worden er na de
krokusvakantie hoorzittingen georganiseerd over de superhoge energieprijzen. Kristof Calvo ondervroeg vandaag al in de commissie minister
Vande Lanotte (sp.a) over zijn verklaringen in de pers. Calvo stelt vast dat de
minister het rapport van de onafhankelijke energieregulator CREG nogal creatief
interpreteert.

 Minister voor Economie Johan Vande Lanotte (sp.a)
bevestigt dat hij de prijzen tijdelijk wil bevriezen (9 maanden), zodat de CREG
nieuwe indexeringsmechanisme en tariefformules kan uitwerken. Maar hij erkent
tegelijk dat de regering weigert om de aanbeveling nummer 1 van de CREG te
volgen. De CREG stelt voor om een taks van 1,2 miljard euro te heffen op
de woekerwinsten van de kerncentrales. "Vande Lanotte zei vreemd genoeg zelfs niet in die maatregel te
geloven om de concurrentie op de energiemarkt te verhogen", aldus Calvo.

 De minister verklaarde in de commissie dat de CREG het ter
beschikking stellen van nucleaire capaciteit aan andere spelers (zoals
voorgesteld in het regeerakkoord) een even interessante piste vindt. Kristof
Calvo is het echter niet eens met deze interpretatie.

Het rapport van de CREG
vermeldt immers letterlijk: • Pagina 11, 1ste van de zes aanbevelingen:
  “Het substantiële kostenvoordeel in hoofde van de nucleaire producenten
  dient te verdwijnen indien men een level playing field wenst te
  creëeren op het productiesegment. De nucleaire bijdrage dient daarom
  opgetrokken te worden tot EUR 1,2 miljard voor 2012 en in de
  verdere toekomst dient het systeem bestendigd en versterkt te worden tot
  concurrrentie mogelijk is."
 • Pagina 167: “De CREG beoordeelt deze stappen in het
  regeerakkoord als hoopvol maar tegelijk als onvoldoende. Zij herhaalt dan ook
  nogmaals dat een repartitiebijdrage van EUR 1,2 miljard voor 2012 een
  noodzakelijke maatregel is, en dat het principe van het enkel laten
  van een billijke marge aan de producent in de toekomst dient nagestreefd
  te worden. Enkel op die manier kan een level playing field gecreëerd
  worden op het productiesegment van de Belgische elektriciteitsmarkt.”
“Minister Vande Lanotte geeft nu al
toe dat hij minder wil afromen van de nucleaire winsten dan de CREG aanbeveelt. In een poging om het politiek compromis te verdedigen gaat Vande Lanotte
zelfs zover dat hij de belangrijkste aanbeveling van de CREG relativeert en interpreteert. De
hoorzitting in het parlement, een open en bloot debat over de studie van de CREG, wordt hierdoor
extra belangrijk”, besluit Kristof Calvo.

Het volledige rapport kan u hier nalezen.Minister voor Consumentenzaken Johan Vande Lanotte (sp.a)
heeft vandaag toegegeven in de Kamer dat de Regering weigert om de
belangrijkste aanbeveling van de CREG uit te voeren. Hij rechtvaardigt die
beslissing met een creatieve lezing van het CREG-rapport. De onafhankelijke
energieregulator CREG stelt voor om een taks van 1,2 miljard euro te
heffen op de woekerwinsten van de kerncentrales. Groen diende daartoe een
wetsvoorstel in.

Op vraag van Kamerlid Kristof Calvo (Groen) worden er na de
krokusvakantie hoorzittingen georganiseerd over de superhoge energieprijzen. Kristof Calvo ondervroeg vandaag al in de commissie minister
Vande Lanotte (sp.a) over zijn verklaringen in de pers. Calvo stelt vast dat de
minister het rapport van de onafhankelijke energieregulator CREG nogal creatief
interpreteert.

 Minister voor Economie Johan Vande Lanotte (sp.a)
bevestigt dat hij de prijzen tijdelijk wil bevriezen (9 maanden), zodat de CREG
nieuwe indexeringsmechanisme en tariefformules kan uitwerken. Maar hij erkent
tegelijk dat de regering weigert om de aanbeveling nummer 1 van de CREG te
volgen. De CREG stelt voor om een taks van 1,2 miljard euro te heffen op
de woekerwinsten van de kerncentrales. "Vande Lanotte zei vreemd genoeg zelfs niet in die maatregel te
geloven om de concurrentie op de energiemarkt te verhogen", aldus Calvo.

 De minister verklaarde in de commissie dat de CREG het ter
beschikking stellen van nucleaire capaciteit aan andere spelers (zoals
voorgesteld in het regeerakkoord) een even interessante piste vindt. Kristof
Calvo is het echter niet eens met deze interpretatie.

Het rapport van de CREG
vermeldt immers letterlijk: • Pagina 11, 1ste van de zes aanbevelingen:
  “Het substantiële kostenvoordeel in hoofde van de nucleaire producenten
  dient te verdwijnen indien men een level playing field wenst te
  creëeren op het productiesegment. De nucleaire bijdrage dient daarom
  opgetrokken te worden tot EUR 1,2 miljard voor 2012 en in de
  verdere toekomst dient het systeem bestendigd en versterkt te worden tot
  concurrrentie mogelijk is."
 • Pagina 167: “De CREG beoordeelt deze stappen in het
  regeerakkoord als hoopvol maar tegelijk als onvoldoende. Zij herhaalt dan ook
  nogmaals dat een repartitiebijdrage van EUR 1,2 miljard voor 2012 een
  noodzakelijke maatregel is, en dat het principe van het enkel laten
  van een billijke marge aan de producent in de toekomst dient nagestreefd
  te worden. Enkel op die manier kan een level playing field gecreëerd
  worden op het productiesegment van de Belgische elektriciteitsmarkt.”
“Minister Vande Lanotte geeft nu al
toe dat hij minder wil afromen van de nucleaire winsten dan de CREG aanbeveelt. In een poging om het politiek compromis te verdedigen gaat Vande Lanotte
zelfs zover dat hij de belangrijkste aanbeveling van de CREG relativeert en interpreteert. De
hoorzitting in het parlement, een open en bloot debat over de studie van de CREG, wordt hierdoor
extra belangrijk”, besluit Kristof Calvo.

Het volledige rapport kan u hier nalezen.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.