31 jan 2015

CD&V en Kris Peeters moeten kiezen


CD&V vraagt vanuit het kabinet-Peeters dat militanten de aanwezigheid van para’s in de straten aankaarten op sociale media. Opnieuw is er dus een incident in de federale regering. Groen vindt dat CD&V en vice-premier Kris Peeters maar eens duidelijk moeten maken waar ze echt voor staan in deze federale regering.  

“Of het nu gaat het over de tax shift of de strijd tegen terreur, telkens blaast vice-premier Kris Peeters warm en koud tegelijk. In studio’s, kranten en partijrecepties spreekt men straffe taal. Maar op de ministerraad en in de Kamer stemt men de ene na de andere N-VA maatregel”, vindt Groen-fractieleider Kristof Calvo. “Elke dag is er een nieuw conflict, terwijl dit land nood heeft aan stabiliteit en gedragen hervormingen. We begrijpen best dat CD&V zich niet goed voelt in deze rechtse en conservatieve coalitie. Maar de partij moet maar eens duidelijk kiezen”, vervolgt hij.


Over de inzet van het leger op straat heeft Groen altijd benadrukt dat dit nooit een structurele maatregel kan zijn. Gelet op de verdeeldheid in de regering vraagt de fractie een hoorzitting over het thema in de Kamercommissie met de bevoegde ministers. “Het Actieplan voor Veiligheid en Verbondenheid van Groen pleitte voor een totaalaanpak: een integraal veiligheidsbeleid, een gespecialiseerd beleid voor terugkeerders, de voedingsbodem voor radicalisering wegnemen, en een geloofwaardig Belgisch en Europees buitenlandbeleid. Qua veiligheid vindt Groen vooral het beter inzetten van politie en het afstemmen van veiligheids- en inlichtingendiensten prioritair”, legt Stefaan Van Hecke uit, Kamerlid en medeauteur van het Actieplan.

Groen blijft ondertussen CD&V uitnodigen om concreet samen te werken in de Kamer. “Onze alternatieve begroting ligt er. Wij hebben zowel inzake eerlijke fiscaliteit als de strijd tegen terreur progressieve voorstellen uitgewerkt”, besluit Calvo.(foto: Paul Van Welden)
CD&V vraagt vanuit het kabinet-Peeters dat militanten de aanwezigheid van para’s in de straten aankaarten op sociale media. Opnieuw is er dus een incident in de federale regering. Groen vindt dat CD&V en vice-premier Kris Peeters maar eens duidelijk moeten maken waar ze echt voor staan in deze federale regering.  

“Of het nu gaat het over de tax shift of de strijd tegen terreur, telkens blaast vice-premier Kris Peeters warm en koud tegelijk. In studio’s, kranten en partijrecepties spreekt men straffe taal. Maar op de ministerraad en in de Kamer stemt men de ene na de andere N-VA maatregel”, vindt Groen-fractieleider Kristof Calvo. “Elke dag is er een nieuw conflict, terwijl dit land nood heeft aan stabiliteit en gedragen hervormingen. We begrijpen best dat CD&V zich niet goed voelt in deze rechtse en conservatieve coalitie. Maar de partij moet maar eens duidelijk kiezen”, vervolgt hij.


Over de inzet van het leger op straat heeft Groen altijd benadrukt dat dit nooit een structurele maatregel kan zijn. Gelet op de verdeeldheid in de regering vraagt de fractie een hoorzitting over het thema in de Kamercommissie met de bevoegde ministers. “Het Actieplan voor Veiligheid en Verbondenheid van Groen pleitte voor een totaalaanpak: een integraal veiligheidsbeleid, een gespecialiseerd beleid voor terugkeerders, de voedingsbodem voor radicalisering wegnemen, en een geloofwaardig Belgisch en Europees buitenlandbeleid. Qua veiligheid vindt Groen vooral het beter inzetten van politie en het afstemmen van veiligheids- en inlichtingendiensten prioritair”, legt Stefaan Van Hecke uit, Kamerlid en medeauteur van het Actieplan.

Groen blijft ondertussen CD&V uitnodigen om concreet samen te werken in de Kamer. “Onze alternatieve begroting ligt er. Wij hebben zowel inzake eerlijke fiscaliteit als de strijd tegen terreur progressieve voorstellen uitgewerkt”, besluit Calvo.(foto: Paul Van Welden)

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.