03 nov 2011

Capaciteit Elia goed voor consument

De beheerder van het hoogspanningsnet Elia vraagt dat het parlement het licht
op groen zet om eigen elektriciteitscentrales te kunnen beheren. Die zijn
volgens Elia nodig om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden. Ecolo-Groen!
schaart zich achter de oproep van Elia. Kamerleden Kristof Calvo (Groen!) en
Olivier Deleuze (Ecolo) dienden eerder al een wetsvoorstel in om Elia die
mogelijkheid te geven.


Calvo en Deleuze stellen voor dat het parlement naar aanleiding van de
omzetting van het Derde Energiepakket, Europese richtlijnen over de werking van
de gas- en elektriciteitsmarkt, Elia de mogelijkheid geeft om beperkt zelf
productiecapaciteit te hebben. Op dit moment loopt de parlementaire bespreking
van het wetsontwerp van Energieminister Paul Magnette (PS) over die omzetting.
In het ontwerp is niet voorzien dat Elia eigen capaciteit kan verwerven.


Ecolo en Groen! betreuren dat. “Het is uiteraard niet de bedoeling dat de
netbeheerder over eigen productiecapaciteit gaat beschikken om elektriciteit te
verkopen. De kans geven aan Elia om met beperkte capaciteit hun taken als
netbeheerder beter uit te voeren is wel een goed idee. Zo vermijden we dat Elia
capaciteit moeten aankopen bij producenten aan veel hogere marktprijzen. De
meerkost van die aankoop wordt immers doorgerekend in de nettarieven en dus
betaald door de bedrijven en de consument”, aldus Calvo.


Het voorstel van Elia en dat van Ecolo-Groen! is dus goed voor de consument.
“Door de intrede van hernieuwbare energie zal er meer wisselende productie zijn.
De taak van Elia wordt in de toekomst dus alleen maar belangrijk. Net daarom
moeten we net zoals in andere landen de netbeheerder de kans geven om beperkt
over productiecapaciteit te beschikken”, vindt Deleuze.
Ecolo-Groen! hoopt dat de oproep van Elia niet zonder gevolg blijft.

“De
netbeheerder roept het parlement op om het wetsontwerp van de regering nog bij
te sturen. Hopelijk blijven de meerderheidspartijen niet doof en blind voor deze
oproep. We sleutelen niet elke week aan de Elektriciteitswet. Als die wet nu
wordt aangepast, kunnen we het maar beter meteen goed doen”, besluiten Calvo en
Deleuze.De beheerder van het hoogspanningsnet Elia vraagt dat het parlement het licht
op groen zet om eigen elektriciteitscentrales te kunnen beheren. Die zijn
volgens Elia nodig om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden. Ecolo-Groen!
schaart zich achter de oproep van Elia. Kamerleden Kristof Calvo (Groen!) en
Olivier Deleuze (Ecolo) dienden eerder al een wetsvoorstel in om Elia die
mogelijkheid te geven.


Calvo en Deleuze stellen voor dat het parlement naar aanleiding van de
omzetting van het Derde Energiepakket, Europese richtlijnen over de werking van
de gas- en elektriciteitsmarkt, Elia de mogelijkheid geeft om beperkt zelf
productiecapaciteit te hebben. Op dit moment loopt de parlementaire bespreking
van het wetsontwerp van Energieminister Paul Magnette (PS) over die omzetting.
In het ontwerp is niet voorzien dat Elia eigen capaciteit kan verwerven.


Ecolo en Groen! betreuren dat. “Het is uiteraard niet de bedoeling dat de
netbeheerder over eigen productiecapaciteit gaat beschikken om elektriciteit te
verkopen. De kans geven aan Elia om met beperkte capaciteit hun taken als
netbeheerder beter uit te voeren is wel een goed idee. Zo vermijden we dat Elia
capaciteit moeten aankopen bij producenten aan veel hogere marktprijzen. De
meerkost van die aankoop wordt immers doorgerekend in de nettarieven en dus
betaald door de bedrijven en de consument”, aldus Calvo.


Het voorstel van Elia en dat van Ecolo-Groen! is dus goed voor de consument.
“Door de intrede van hernieuwbare energie zal er meer wisselende productie zijn.
De taak van Elia wordt in de toekomst dus alleen maar belangrijk. Net daarom
moeten we net zoals in andere landen de netbeheerder de kans geven om beperkt
over productiecapaciteit te beschikken”, vindt Deleuze.
Ecolo-Groen! hoopt dat de oproep van Elia niet zonder gevolg blijft.

“De
netbeheerder roept het parlement op om het wetsontwerp van de regering nog bij
te sturen. Hopelijk blijven de meerderheidspartijen niet doof en blind voor deze
oproep. We sleutelen niet elke week aan de Elektriciteitswet. Als die wet nu
wordt aangepast, kunnen we het maar beter meteen goed doen”, besluiten Calvo en
Deleuze.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.