07 jan 2016

Belgische kerncentrales wereldrecordhouder pannes

Tussen 2012 en 2014 waren de Belgische kerncentrales wereldrecordhouder op het vlak van onverwachte incidenten en pannes, dat blijkt uit cijfers van het internationale Atoomagentschap die de Ecolo-Groenfractie in de kamercommissie Nucleaire Veiligheid bovenhaalde.

De zorgwekkende cijfers waren een antwoord op de sussende woorden die de ministers Jambon en Marghem en FANC-baas Jan Bens brachten naar aanleiding van de problemen bij de heropstart van de kerncentrales in Doel. Die problemen hadden de veiligheid van de bevolking niet in gevaar gebracht, zo stelden ze. Gelukkig maar. Dat onze kerncentrales zo vaak platliggen zou volgens minister Jambon te maken hebben met de doorgedreven veiligheidscultuur die we in België hanteren. Als dat betekent dat in andere landen (nog) minder nauw met nucleaire veiligheid wordt omgesprongen is dat eigenlijk toch niet zo'n geruststellende gedachte.

"De cijfers van het Atoomagentschap zijn geen reden tot paniek,  wel een reden tot bezorgdheid," stelt Kristof Calvo. "Ondertussen is het wel duidelijk dat behalve de regering zowat iedereen het er over eens is dat die stokoude kerncentrales moeten sluiten."

Dat België wereldrecordhouder is op het vlak van onvoorziene pannes en defecten in kerncentrales toont in ieder geval de onbetrouwbaarheid van die kerncentrales aan. Inzetten op dergelijke onbetrouwbare technologie om de energiebevoorrading in ons land te verzekeren blijft dus een slecht idee. Zeker omdat het overheidsgeld dat geïnvesteerd wordt in het openhouden van die stokoude kerncentrales ondertussen niét kan worden uitgegeven aan investeringen in hernieuwbare, veilige energie.

 Tussen 2012 en 2014 waren de Belgische kerncentrales wereldrecordhouder op het vlak van onverwachte incidenten en pannes, dat blijkt uit cijfers van het internationale Atoomagentschap die de Ecolo-Groenfractie in de kamercommissie Nucleaire Veiligheid bovenhaalde.

De zorgwekkende cijfers waren een antwoord op de sussende woorden die de ministers Jambon en Marghem en FANC-baas Jan Bens brachten naar aanleiding van de problemen bij de heropstart van de kerncentrales in Doel. Die problemen hadden de veiligheid van de bevolking niet in gevaar gebracht, zo stelden ze. Gelukkig maar. Dat onze kerncentrales zo vaak platliggen zou volgens minister Jambon te maken hebben met de doorgedreven veiligheidscultuur die we in België hanteren. Als dat betekent dat in andere landen (nog) minder nauw met nucleaire veiligheid wordt omgesprongen is dat eigenlijk toch niet zo'n geruststellende gedachte.

"De cijfers van het Atoomagentschap zijn geen reden tot paniek,  wel een reden tot bezorgdheid," stelt Kristof Calvo. "Ondertussen is het wel duidelijk dat behalve de regering zowat iedereen het er over eens is dat die stokoude kerncentrales moeten sluiten."

Dat België wereldrecordhouder is op het vlak van onvoorziene pannes en defecten in kerncentrales toont in ieder geval de onbetrouwbaarheid van die kerncentrales aan. Inzetten op dergelijke onbetrouwbare technologie om de energiebevoorrading in ons land te verzekeren blijft dus een slecht idee. Zeker omdat het overheidsgeld dat geïnvesteerd wordt in het openhouden van die stokoude kerncentrales ondertussen niét kan worden uitgegeven aan investeringen in hernieuwbare, veilige energie.

 GB0xnucleair-capaciteitsverlies-internationaal.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.