31 mrt 2015

Begrotingscontrole: regering volhardt in de boosheid

Volgens Ecolo-Groen zijn de uitkomsten van de federale begrotingscontrole één grote teleurstelling. De federale regering beslist een aantal zaken maar tot een bijsturing van het beleid komt het niet. “Deze regering heeft het signaal van Hart Boven Hard duidelijk nog niet begrepen. De N–VA-regering van Michel volhardt in de boosheid. Het sociaal onevenwicht wordt niet hersteld. Het leefmilieu blijft het kind van de rekening”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen, en zijn Ecolo-collega Jean-Marc Nollet.

Het is een goede zaak dat een aantal departementen zoals justitie een beetje zuurstof krijgen. Maar het sociale onevenwicht blijft problematisch. “Ook na deze begrotingscontrole blijft de begrotingsinspanning afgewenteld worden op de gezinnen, werkende mensen en mensen die het al moeilijk hebben”, vervolgt Calvo.

In de alternatieve begroting van Ecolo-Groen zijn andere keuzes gemaakt. Het gaat om een slimme mix van besparingen, investeringen en rechtvaardige inkomsten. Ecolo-Groen blijft hameren op de noodzaak van een tax shift. “De beperkte meeropbrengst inzake strijd tegen fiscale fraude is ruim onvoldoende. Zonder een fiscale hervorming gaan we er niet geraken. Nog dit voorjaar moet een uitgesproken verschuiving op tafel komen: lagere lasten op arbeid, een verschuiving richting de grootste vermogens en vervuiling”, besluit Calvo.Volgens Ecolo-Groen zijn de uitkomsten van de federale begrotingscontrole één grote teleurstelling. De federale regering beslist een aantal zaken maar tot een bijsturing van het beleid komt het niet. “Deze regering heeft het signaal van Hart Boven Hard duidelijk nog niet begrepen. De N–VA-regering van Michel volhardt in de boosheid. Het sociaal onevenwicht wordt niet hersteld. Het leefmilieu blijft het kind van de rekening”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen, en zijn Ecolo-collega Jean-Marc Nollet.

Het is een goede zaak dat een aantal departementen zoals justitie een beetje zuurstof krijgen. Maar het sociale onevenwicht blijft problematisch. “Ook na deze begrotingscontrole blijft de begrotingsinspanning afgewenteld worden op de gezinnen, werkende mensen en mensen die het al moeilijk hebben”, vervolgt Calvo.

In de alternatieve begroting van Ecolo-Groen zijn andere keuzes gemaakt. Het gaat om een slimme mix van besparingen, investeringen en rechtvaardige inkomsten. Ecolo-Groen blijft hameren op de noodzaak van een tax shift. “De beperkte meeropbrengst inzake strijd tegen fiscale fraude is ruim onvoldoende. Zonder een fiscale hervorming gaan we er niet geraken. Nog dit voorjaar moet een uitgesproken verschuiving op tafel komen: lagere lasten op arbeid, een verschuiving richting de grootste vermogens en vervuiling”, besluit Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.